BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3989 | Date: 26-Jun-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

દુનિયા ગોળ છે, દુનિયા ગોળ છે (2)

  No Audio

Duniya Gol Che, Duniya Gol Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-06-26 1992-06-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15976 દુનિયા ગોળ છે, દુનિયા ગોળ છે (2) દુનિયા ગોળ છે, દુનિયા ગોળ છે (2)
છેડા એના જીવનમાં તો ક્યારે ને ક્યારે, ક્યાંયને ક્યાંય મળતા હોય છે
છૂટયા છેડા જે આજે, મળશે પાછા ક્યારે ને ક્યાં, ના કોઈ એ જાણતા હોય છે
અટવાયા છેડા જેના જીવનમાં તો જ્યાં, ત્યાંને ત્યાં, એ તો પડયા હોય છે
હોય કદી એ લાંબા કે ટૂંકા, મળે ના એ જોઈએ ત્યાં, ક્યાંયને ક્યાંય એ મળતાં હોય છે
થાય જીવનમાં જ્યાં એ તો શરૂ, ત્યાં પાછા ને પાછા એ તો મળતા હોય છે
જોડાય જ્યાં એ તો ખોટા, કરે તકલીફ એ તો ઊભી, તકલીફ ઊભી એ કરતા હોય છે
બન્યા છેડા જીવનમાં જ્યાં એ અક્કડ, જીવનમાં ત્યાં ના મળતા હોય છે
બન્યા ને રહ્યા નરમ એ તો જ્યાં, ક્યારેને ક્યારે, ક્યાંયને ક્યાંય, પાછા મળતા હોય છે
છે છેડો તારો તો પ્રભુમાં, ત્યાંને ત્યાં, છેડો તારો મળવાનો હોય છે
Gujarati Bhajan no. 3989 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
દુનિયા ગોળ છે, દુનિયા ગોળ છે (2)
છેડા એના જીવનમાં તો ક્યારે ને ક્યારે, ક્યાંયને ક્યાંય મળતા હોય છે
છૂટયા છેડા જે આજે, મળશે પાછા ક્યારે ને ક્યાં, ના કોઈ એ જાણતા હોય છે
અટવાયા છેડા જેના જીવનમાં તો જ્યાં, ત્યાંને ત્યાં, એ તો પડયા હોય છે
હોય કદી એ લાંબા કે ટૂંકા, મળે ના એ જોઈએ ત્યાં, ક્યાંયને ક્યાંય એ મળતાં હોય છે
થાય જીવનમાં જ્યાં એ તો શરૂ, ત્યાં પાછા ને પાછા એ તો મળતા હોય છે
જોડાય જ્યાં એ તો ખોટા, કરે તકલીફ એ તો ઊભી, તકલીફ ઊભી એ કરતા હોય છે
બન્યા છેડા જીવનમાં જ્યાં એ અક્કડ, જીવનમાં ત્યાં ના મળતા હોય છે
બન્યા ને રહ્યા નરમ એ તો જ્યાં, ક્યારેને ક્યારે, ક્યાંયને ક્યાંય, પાછા મળતા હોય છે
છે છેડો તારો તો પ્રભુમાં, ત્યાંને ત્યાં, છેડો તારો મળવાનો હોય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
duniyā gōla chē, duniyā gōla chē (2)
chēḍā ēnā jīvanamāṁ tō kyārē nē kyārē, kyāṁyanē kyāṁya malatā hōya chē
chūṭayā chēḍā jē ājē, malaśē pāchā kyārē nē kyāṁ, nā kōī ē jāṇatā hōya chē
aṭavāyā chēḍā jēnā jīvanamāṁ tō jyāṁ, tyāṁnē tyāṁ, ē tō paḍayā hōya chē
hōya kadī ē lāṁbā kē ṭūṁkā, malē nā ē jōīē tyāṁ, kyāṁyanē kyāṁya ē malatāṁ hōya chē
thāya jīvanamāṁ jyāṁ ē tō śarū, tyāṁ pāchā nē pāchā ē tō malatā hōya chē
jōḍāya jyāṁ ē tō khōṭā, karē takalīpha ē tō ūbhī, takalīpha ūbhī ē karatā hōya chē
banyā chēḍā jīvanamāṁ jyāṁ ē akkaḍa, jīvanamāṁ tyāṁ nā malatā hōya chē
banyā nē rahyā narama ē tō jyāṁ, kyārēnē kyārē, kyāṁyanē kyāṁya, pāchā malatā hōya chē
chē chēḍō tārō tō prabhumāṁ, tyāṁnē tyāṁ, chēḍō tārō malavānō hōya chē
First...39863987398839893990...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall