BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3996 | Date: 30-Jun-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

કામ છે તારું, જોઈએ છે તને, કર સલામ હવે તો તું પ્રભુને

  No Audio

Kaam Che Taaru Joiye Che Tane, Kar Salam Have To Tu Prabhune

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-06-30 1992-06-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15983 કામ છે તારું, જોઈએ છે તને, કર સલામ હવે તો તું પ્રભુને કામ છે તારું, જોઈએ છે તને, કર સલામ હવે તો તું પ્રભુને
કરી સલામ ઘણી તેં તો માનવને, મળ્યું એમાં તો શું તને - કર સલામ...
કરી ઊભા લોભ લાલચના જાળાં, ઊભા કર્યા જીવનમાં તેં ગોટાળા - કર સલામ...
ગણ્યા મુસીબતોના તેં તારા દહાડા, રહ્યા પડખે ઊભા એમાં કોણ તારા - કર સલામ...
દેખાતા પણ અંધ બન્યા જીવનમાં, ઊતર્યા ના પડળ તો જ્યાં નજરમાં - કર સલામ...
મેળવવું હતું તારે, ના મેળવી શક્યો, તું રહી ના શક્યો, પ્રભુના વિશ્વાસમાં - કર સલામ...
ચિંતામાં ને ચિંતામાં વિતાવ્યું જીવન, બની ગઈ ચિંતા તો હૈયાની ધારા - કર સલામ ...
વિંટાયું છે દુઃખ તો જીવનભર જીવનમાં, વીતતુ નથી જીવન તો દુઃખ વિના - કર સલામ...
રાતદિવસ રાજી કરવા તને રે પ્રભુ, પડશે લેવું તારું તો નામ - કર સલામ...
કામ છે તારું, જોઈએ છે તને, કર હવે તો તું, પ્રભુને નમ્ર સલામ - કર સલામ ...
Gujarati Bhajan no. 3996 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કામ છે તારું, જોઈએ છે તને, કર સલામ હવે તો તું પ્રભુને
કરી સલામ ઘણી તેં તો માનવને, મળ્યું એમાં તો શું તને - કર સલામ...
કરી ઊભા લોભ લાલચના જાળાં, ઊભા કર્યા જીવનમાં તેં ગોટાળા - કર સલામ...
ગણ્યા મુસીબતોના તેં તારા દહાડા, રહ્યા પડખે ઊભા એમાં કોણ તારા - કર સલામ...
દેખાતા પણ અંધ બન્યા જીવનમાં, ઊતર્યા ના પડળ તો જ્યાં નજરમાં - કર સલામ...
મેળવવું હતું તારે, ના મેળવી શક્યો, તું રહી ના શક્યો, પ્રભુના વિશ્વાસમાં - કર સલામ...
ચિંતામાં ને ચિંતામાં વિતાવ્યું જીવન, બની ગઈ ચિંતા તો હૈયાની ધારા - કર સલામ ...
વિંટાયું છે દુઃખ તો જીવનભર જીવનમાં, વીતતુ નથી જીવન તો દુઃખ વિના - કર સલામ...
રાતદિવસ રાજી કરવા તને રે પ્રભુ, પડશે લેવું તારું તો નામ - કર સલામ...
કામ છે તારું, જોઈએ છે તને, કર હવે તો તું, પ્રભુને નમ્ર સલામ - કર સલામ ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kāma chē tāruṁ, jōīē chē tanē, kara salāma havē tō tuṁ prabhunē
karī salāma ghaṇī tēṁ tō mānavanē, malyuṁ ēmāṁ tō śuṁ tanē - kara salāma...
karī ūbhā lōbha lālacanā jālāṁ, ūbhā karyā jīvanamāṁ tēṁ gōṭālā - kara salāma...
gaṇyā musībatōnā tēṁ tārā dahāḍā, rahyā paḍakhē ūbhā ēmāṁ kōṇa tārā - kara salāma...
dēkhātā paṇa aṁdha banyā jīvanamāṁ, ūtaryā nā paḍala tō jyāṁ najaramāṁ - kara salāma...
mēlavavuṁ hatuṁ tārē, nā mēlavī śakyō, tuṁ rahī nā śakyō, prabhunā viśvāsamāṁ - kara salāma...
ciṁtāmāṁ nē ciṁtāmāṁ vitāvyuṁ jīvana, banī gaī ciṁtā tō haiyānī dhārā - kara salāma ...
viṁṭāyuṁ chē duḥkha tō jīvanabhara jīvanamāṁ, vītatu nathī jīvana tō duḥkha vinā - kara salāma...
rātadivasa rājī karavā tanē rē prabhu, paḍaśē lēvuṁ tāruṁ tō nāma - kara salāma...
kāma chē tāruṁ, jōīē chē tanē, kara havē tō tuṁ, prabhunē namra salāma - kara salāma ...
First...39913992399339943995...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall