Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4017 | Date: 07-Jul-1992
રહ્યા છે સહુ જીવન તો જીવતાંને જીવતાં, એને તો શું જીવન ગણવું
Rahyā chē sahu jīvana tō jīvatāṁnē jīvatāṁ, ēnē tō śuṁ jīvana gaṇavuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4017 | Date: 07-Jul-1992

રહ્યા છે સહુ જીવન તો જીવતાંને જીવતાં, એને તો શું જીવન ગણવું

  No Audio

rahyā chē sahu jīvana tō jīvatāṁnē jīvatāṁ, ēnē tō śuṁ jīvana gaṇavuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-07-07 1992-07-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16004 રહ્યા છે સહુ જીવન તો જીવતાંને જીવતાં, એને તો શું જીવન ગણવું રહ્યા છે સહુ જીવન તો જીવતાંને જીવતાં, એને તો શું જીવન ગણવું

ખાધું પીધુંને રહ્યા જીવનમાં ફરતાને ફરતા, એને તો શું જીવન કહેવું

રહીશું વેડફતાને વેડફતા સમય જીવનમાં, જીવન શું આમને આમ ઘડવું

લડત ઊભી છે અંતરશત્રુઓ સામે, જીવનમાં શાને બધા સાથે ઝઘડવું

લખતા રહ્યા ભવોભવની તો કથા, ક્યાં સુધી આવુંને આવું લખતા રહેવું

બન્યા નથી, બનવું છે જેવું તો જગમાં, શું જીવનમાં એવું તો નથી બનવું

બનવું છે જેવું તો જ્યારે જીવનમાં, જીવનમાં એવું ને એવું તો કરતા રહેવું

દુઃખો સર્જીને ને સર્જીને તો જીવનમાં, શાને એમાંને એમાં દુઃખી થાતા રહેવું

છોડવું નથી જીવનમાં તારે તો ખોટું, બૂમોને બૂમો શાને પાડતા તો રહેવું

સુખને જીવનમાં તો છે જો તારે આવકારવું, પડશે જીવનમાંથી દુઃખને ત્યજવું
View Original Increase Font Decrease Font


રહ્યા છે સહુ જીવન તો જીવતાંને જીવતાં, એને તો શું જીવન ગણવું

ખાધું પીધુંને રહ્યા જીવનમાં ફરતાને ફરતા, એને તો શું જીવન કહેવું

રહીશું વેડફતાને વેડફતા સમય જીવનમાં, જીવન શું આમને આમ ઘડવું

લડત ઊભી છે અંતરશત્રુઓ સામે, જીવનમાં શાને બધા સાથે ઝઘડવું

લખતા રહ્યા ભવોભવની તો કથા, ક્યાં સુધી આવુંને આવું લખતા રહેવું

બન્યા નથી, બનવું છે જેવું તો જગમાં, શું જીવનમાં એવું તો નથી બનવું

બનવું છે જેવું તો જ્યારે જીવનમાં, જીવનમાં એવું ને એવું તો કરતા રહેવું

દુઃખો સર્જીને ને સર્જીને તો જીવનમાં, શાને એમાંને એમાં દુઃખી થાતા રહેવું

છોડવું નથી જીવનમાં તારે તો ખોટું, બૂમોને બૂમો શાને પાડતા તો રહેવું

સુખને જીવનમાં તો છે જો તારે આવકારવું, પડશે જીવનમાંથી દુઃખને ત્યજવું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahyā chē sahu jīvana tō jīvatāṁnē jīvatāṁ, ēnē tō śuṁ jīvana gaṇavuṁ

khādhuṁ pīdhuṁnē rahyā jīvanamāṁ pharatānē pharatā, ēnē tō śuṁ jīvana kahēvuṁ

rahīśuṁ vēḍaphatānē vēḍaphatā samaya jīvanamāṁ, jīvana śuṁ āmanē āma ghaḍavuṁ

laḍata ūbhī chē aṁtaraśatruō sāmē, jīvanamāṁ śānē badhā sāthē jhaghaḍavuṁ

lakhatā rahyā bhavōbhavanī tō kathā, kyāṁ sudhī āvuṁnē āvuṁ lakhatā rahēvuṁ

banyā nathī, banavuṁ chē jēvuṁ tō jagamāṁ, śuṁ jīvanamāṁ ēvuṁ tō nathī banavuṁ

banavuṁ chē jēvuṁ tō jyārē jīvanamāṁ, jīvanamāṁ ēvuṁ nē ēvuṁ tō karatā rahēvuṁ

duḥkhō sarjīnē nē sarjīnē tō jīvanamāṁ, śānē ēmāṁnē ēmāṁ duḥkhī thātā rahēvuṁ

chōḍavuṁ nathī jīvanamāṁ tārē tō khōṭuṁ, būmōnē būmō śānē pāḍatā tō rahēvuṁ

sukhanē jīvanamāṁ tō chē jō tārē āvakāravuṁ, paḍaśē jīvanamāṁthī duḥkhanē tyajavuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4017 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...401540164017...Last