Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4036 | Date: 15-Jul-1992
છે જીવનમાં તો ખૂબી ભરી ભરી, કેવી ને કેટલી, અંદાજ એનો ના નીકળે
Chē jīvanamāṁ tō khūbī bharī bharī, kēvī nē kēṭalī, aṁdāja ēnō nā nīkalē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4036 | Date: 15-Jul-1992

છે જીવનમાં તો ખૂબી ભરી ભરી, કેવી ને કેટલી, અંદાજ એનો ના નીકળે

  No Audio

chē jīvanamāṁ tō khūbī bharī bharī, kēvī nē kēṭalī, aṁdāja ēnō nā nīkalē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-07-15 1992-07-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16023 છે જીવનમાં તો ખૂબી ભરી ભરી, કેવી ને કેટલી, અંદાજ એનો ના નીકળે છે જીવનમાં તો ખૂબી ભરી ભરી, કેવી ને કેટલી, અંદાજ એનો ના નીકળે

ગોતવા બેસો સુખની ગોળી જીવનમાં, દુઃખની ગોળી તો મળતીને મળતી રહે

ધાર્યા કામો જીવનમાં અધૂરા રહે, અણધાર્યા કામોને સફળતા વરે

તપતા ને ઢળતા સૂરજની, દિવસ સદા તો સાક્ષી પૂરતો ને પૂરતો રહે

રચતાને રચતા રહે વૃત્તિઓ રાસ જીવનમાં એવા, જીવન એમાં ખળભળી ઊઠે

દેખાતો ના સમય તો જીવનમાં, જીવનમાં સહુને નચાવતોને નચાવતો રહે

દૃશ્ય અદૃશ્યના સંગમ જીવનમાં તો થાતાં, તોયે સંગમ ક્યાં થયો ના એ દેખાય

વિવિધતા તો છે જીવનમાં તો ભરી ભરી, જોવી શોધવી એક્તા એમાં મુશ્કેલ બને

કંઈક સ્પંદનો, કંઈક વિચારો, જીવનમાં તો જાગતા રહે, જીવનને જકડતા રહે
View Original Increase Font Decrease Font


છે જીવનમાં તો ખૂબી ભરી ભરી, કેવી ને કેટલી, અંદાજ એનો ના નીકળે

ગોતવા બેસો સુખની ગોળી જીવનમાં, દુઃખની ગોળી તો મળતીને મળતી રહે

ધાર્યા કામો જીવનમાં અધૂરા રહે, અણધાર્યા કામોને સફળતા વરે

તપતા ને ઢળતા સૂરજની, દિવસ સદા તો સાક્ષી પૂરતો ને પૂરતો રહે

રચતાને રચતા રહે વૃત્તિઓ રાસ જીવનમાં એવા, જીવન એમાં ખળભળી ઊઠે

દેખાતો ના સમય તો જીવનમાં, જીવનમાં સહુને નચાવતોને નચાવતો રહે

દૃશ્ય અદૃશ્યના સંગમ જીવનમાં તો થાતાં, તોયે સંગમ ક્યાં થયો ના એ દેખાય

વિવિધતા તો છે જીવનમાં તો ભરી ભરી, જોવી શોધવી એક્તા એમાં મુશ્કેલ બને

કંઈક સ્પંદનો, કંઈક વિચારો, જીવનમાં તો જાગતા રહે, જીવનને જકડતા રહે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē jīvanamāṁ tō khūbī bharī bharī, kēvī nē kēṭalī, aṁdāja ēnō nā nīkalē

gōtavā bēsō sukhanī gōlī jīvanamāṁ, duḥkhanī gōlī tō malatīnē malatī rahē

dhāryā kāmō jīvanamāṁ adhūrā rahē, aṇadhāryā kāmōnē saphalatā varē

tapatā nē ḍhalatā sūrajanī, divasa sadā tō sākṣī pūratō nē pūratō rahē

racatānē racatā rahē vr̥ttiō rāsa jīvanamāṁ ēvā, jīvana ēmāṁ khalabhalī ūṭhē

dēkhātō nā samaya tō jīvanamāṁ, jīvanamāṁ sahunē nacāvatōnē nacāvatō rahē

dr̥śya adr̥śyanā saṁgama jīvanamāṁ tō thātāṁ, tōyē saṁgama kyāṁ thayō nā ē dēkhāya

vividhatā tō chē jīvanamāṁ tō bharī bharī, jōvī śōdhavī ēktā ēmāṁ muśkēla banē

kaṁīka spaṁdanō, kaṁīka vicārō, jīvanamāṁ tō jāgatā rahē, jīvananē jakaḍatā rahē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4036 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...403340344035...Last