Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4044 | Date: 19-Jul-1992
આજનું તો તું આજ કરી લેજે રે, કાલની ચિંતા તો તું છોડી દેજે રે
Ājanuṁ tō tuṁ āja karī lējē rē, kālanī ciṁtā tō tuṁ chōḍī dējē rē

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

Hymn No. 4044 | Date: 19-Jul-1992

આજનું તો તું આજ કરી લેજે રે, કાલની ચિંતા તો તું છોડી દેજે રે

  No Audio

ājanuṁ tō tuṁ āja karī lējē rē, kālanī ciṁtā tō tuṁ chōḍī dējē rē

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

1992-07-19 1992-07-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16031 આજનું તો તું આજ કરી લેજે રે, કાલની ચિંતા તો તું છોડી દેજે રે આજનું તો તું આજ કરી લેજે રે, કાલની ચિંતા તો તું છોડી દેજે રે

ઉગાડશે જે કાલ તો તારી, કરશે ચિંતા એ તો કાલની તારી રે

આવ્યો જગમાં તું, આવ્યો જે તારી સાથે, કરશે એ તો તારી ચિંતા રે

લઈ ના શકશે શ્વાસ જગમાં, તું કાલના આજે, પડશે લેવા એ તો એને કાલે રે

કરીશ તું આજે, કરીશ તું કાલે, તારું તો તારે ને તારે કરવું પડશે રે

વળ્યું ના તારું કરી ચિંતા, ચિંતા પર ભરોસો શાને રાખતો રહ્યો રે

ફાયદા નથી કરી જીવનમાં ચિંતા, નુકસાનની યાદી એની મોટી છે રે

યત્નો તો છે જ્યાં હાથમાં તો તારા, ફળ એ તો એનું દેતું જાશે રે

છોડશે ના પ્રભુ તો તને, કરે છે ચિંતા તારી, તારી ચિંતા કરતા રહેશે રે

એકવાર મૂકી જો વિશ્વાસ તું એના પર, ચિંતા તારી એ તો હરતા રહેશે રે
View Original Increase Font Decrease Font


આજનું તો તું આજ કરી લેજે રે, કાલની ચિંતા તો તું છોડી દેજે રે

ઉગાડશે જે કાલ તો તારી, કરશે ચિંતા એ તો કાલની તારી રે

આવ્યો જગમાં તું, આવ્યો જે તારી સાથે, કરશે એ તો તારી ચિંતા રે

લઈ ના શકશે શ્વાસ જગમાં, તું કાલના આજે, પડશે લેવા એ તો એને કાલે રે

કરીશ તું આજે, કરીશ તું કાલે, તારું તો તારે ને તારે કરવું પડશે રે

વળ્યું ના તારું કરી ચિંતા, ચિંતા પર ભરોસો શાને રાખતો રહ્યો રે

ફાયદા નથી કરી જીવનમાં ચિંતા, નુકસાનની યાદી એની મોટી છે રે

યત્નો તો છે જ્યાં હાથમાં તો તારા, ફળ એ તો એનું દેતું જાશે રે

છોડશે ના પ્રભુ તો તને, કરે છે ચિંતા તારી, તારી ચિંતા કરતા રહેશે રે

એકવાર મૂકી જો વિશ્વાસ તું એના પર, ચિંતા તારી એ તો હરતા રહેશે રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ājanuṁ tō tuṁ āja karī lējē rē, kālanī ciṁtā tō tuṁ chōḍī dējē rē

ugāḍaśē jē kāla tō tārī, karaśē ciṁtā ē tō kālanī tārī rē

āvyō jagamāṁ tuṁ, āvyō jē tārī sāthē, karaśē ē tō tārī ciṁtā rē

laī nā śakaśē śvāsa jagamāṁ, tuṁ kālanā ājē, paḍaśē lēvā ē tō ēnē kālē rē

karīśa tuṁ ājē, karīśa tuṁ kālē, tāruṁ tō tārē nē tārē karavuṁ paḍaśē rē

valyuṁ nā tāruṁ karī ciṁtā, ciṁtā para bharōsō śānē rākhatō rahyō rē

phāyadā nathī karī jīvanamāṁ ciṁtā, nukasānanī yādī ēnī mōṭī chē rē

yatnō tō chē jyāṁ hāthamāṁ tō tārā, phala ē tō ēnuṁ dētuṁ jāśē rē

chōḍaśē nā prabhu tō tanē, karē chē ciṁtā tārī, tārī ciṁtā karatā rahēśē rē

ēkavāra mūkī jō viśvāsa tuṁ ēnā para, ciṁtā tārī ē tō haratā rahēśē rē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4044 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...404240434044...Last