BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4075 | Date: 01-Aug-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

સમાવી શક્યો તું દૃષ્ટિમાં આવ્યું એટલું, દૃષ્ટિ બહાર બીજું કાંઈ નથી, એવું તો નથી

  No Audio

Samavi Sakyo Tu Drustima Aavyu Etalu, Drusti Bahar Biju Kai Nathi, Evu To Nathi

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-08-01 1992-08-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16062 સમાવી શક્યો તું દૃષ્ટિમાં આવ્યું એટલું, દૃષ્ટિ બહાર બીજું કાંઈ નથી, એવું તો નથી સમાવી શક્યો તું દૃષ્ટિમાં આવ્યું એટલું, દૃષ્ટિ બહાર બીજું કાંઈ નથી, એવું તો નથી
વહે છે પ્રેમ હૈયે તો તારા, અન્યના હૈયાંમાં પ્રેમ વહેતો નથી, એવું તો નથી
લાગે છે ભૂખ, જગમાં ખાલી તો તને, બીજાને ભૂખ લાગતી નથી, એવું તો નથી
સમજાય જીવનમાં બધું ખાલી તો તને, બીજાને તો સમજાતું નથી, એવું તો નથી
વરસાવી શકે છે, ખાલી તું દયા તો જગમાં, બીજા વરસાવતા નથી, એવું તો નથી
ભરી છે શક્તિ, ખાલી તારામાં તો જગમાં, બીજામાં તો કોઈ શક્તિ નથી, એવું તો નથી
સુખી થાવું છે ખાલી, તારેજ તો જગમાં, બીજાએ જગમાં સુખી થાવું નથી, એવું તો નથી
વસે છે ખાલી એક તું જ તો જગમાં, બીજા કોઈ જગમાં વસતા નથી, એવું તો નથી
ભર્યા છે ભક્તિ ભાવો ખાલી તો તુજમાં, બીજામાં ભક્તિ ભાવો નથી, એવું તો નથી
કરવા છે દર્શન પ્રભુના ખાલી તારેને તારે, બીજાએ દર્શન કરવા નથી, એવું તો નથી
Gujarati Bhajan no. 4075 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સમાવી શક્યો તું દૃષ્ટિમાં આવ્યું એટલું, દૃષ્ટિ બહાર બીજું કાંઈ નથી, એવું તો નથી
વહે છે પ્રેમ હૈયે તો તારા, અન્યના હૈયાંમાં પ્રેમ વહેતો નથી, એવું તો નથી
લાગે છે ભૂખ, જગમાં ખાલી તો તને, બીજાને ભૂખ લાગતી નથી, એવું તો નથી
સમજાય જીવનમાં બધું ખાલી તો તને, બીજાને તો સમજાતું નથી, એવું તો નથી
વરસાવી શકે છે, ખાલી તું દયા તો જગમાં, બીજા વરસાવતા નથી, એવું તો નથી
ભરી છે શક્તિ, ખાલી તારામાં તો જગમાં, બીજામાં તો કોઈ શક્તિ નથી, એવું તો નથી
સુખી થાવું છે ખાલી, તારેજ તો જગમાં, બીજાએ જગમાં સુખી થાવું નથી, એવું તો નથી
વસે છે ખાલી એક તું જ તો જગમાં, બીજા કોઈ જગમાં વસતા નથી, એવું તો નથી
ભર્યા છે ભક્તિ ભાવો ખાલી તો તુજમાં, બીજામાં ભક્તિ ભાવો નથી, એવું તો નથી
કરવા છે દર્શન પ્રભુના ખાલી તારેને તારે, બીજાએ દર્શન કરવા નથી, એવું તો નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
samāvī śakyō tuṁ dr̥ṣṭimāṁ āvyuṁ ēṭaluṁ, dr̥ṣṭi bahāra bījuṁ kāṁī nathī, ēvuṁ tō nathī
vahē chē prēma haiyē tō tārā, anyanā haiyāṁmāṁ prēma vahētō nathī, ēvuṁ tō nathī
lāgē chē bhūkha, jagamāṁ khālī tō tanē, bījānē bhūkha lāgatī nathī, ēvuṁ tō nathī
samajāya jīvanamāṁ badhuṁ khālī tō tanē, bījānē tō samajātuṁ nathī, ēvuṁ tō nathī
varasāvī śakē chē, khālī tuṁ dayā tō jagamāṁ, bījā varasāvatā nathī, ēvuṁ tō nathī
bharī chē śakti, khālī tārāmāṁ tō jagamāṁ, bījāmāṁ tō kōī śakti nathī, ēvuṁ tō nathī
sukhī thāvuṁ chē khālī, tārēja tō jagamāṁ, bījāē jagamāṁ sukhī thāvuṁ nathī, ēvuṁ tō nathī
vasē chē khālī ēka tuṁ ja tō jagamāṁ, bījā kōī jagamāṁ vasatā nathī, ēvuṁ tō nathī
bharyā chē bhakti bhāvō khālī tō tujamāṁ, bījāmāṁ bhakti bhāvō nathī, ēvuṁ tō nathī
karavā chē darśana prabhunā khālī tārēnē tārē, bījāē darśana karavā nathī, ēvuṁ tō nathī
First...40714072407340744075...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall