Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4077 | Date: 02-Aug-1992
છે જીવનમાં તો સંગીત વહેતું ને વહેતું, રાખજે એનાથી તું એને, ભર્યું ભર્યું
Chē jīvanamāṁ tō saṁgīta vahētuṁ nē vahētuṁ, rākhajē ēnāthī tuṁ ēnē, bharyuṁ bharyuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4077 | Date: 02-Aug-1992

છે જીવનમાં તો સંગીત વહેતું ને વહેતું, રાખજે એનાથી તું એને, ભર્યું ભર્યું

  Audio

chē jīvanamāṁ tō saṁgīta vahētuṁ nē vahētuṁ, rākhajē ēnāthī tuṁ ēnē, bharyuṁ bharyuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-08-02 1992-08-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16064 છે જીવનમાં તો સંગીત વહેતું ને વહેતું, રાખજે એનાથી તું એને, ભર્યું ભર્યું છે જીવનમાં તો સંગીત વહેતું ને વહેતું, રાખજે એનાથી તું એને, ભર્યું ભર્યું

જોજે ઊઠે ના સૂરો એમાં તો એવા, બનાવી દે જીવનને તો બેસૂરું

છે એ તો સપ્ત સૂરોથી બનેલું, રાખજે જીવનને એનાથી તો ભરેલું

સારા કામોના સા-થી કરજે, જીવનમાં સંગીત, એવા સા-થી શરૂ

રીતો અપનાવી જીવનમાં તો સાચી, રાખજે એવા રી-થી જીવનને ભરેલું

ગર્વ કરજે, છે તું શક્તિનું સંતાન, એવા ગ-થી રાખજે જીવનને ગૂંજતું

મહત્ત્વ દેજે તું જીવનમાં, પ્રભુમય જીવનને, એવા મ-ને જીવનમાં કદી ના ભૂલવું

પણ તો આશરો લેજે ના તું જીવનમાં, એવા પ-થી જીવનમાં તો દૂર રહેવું

ધનની પડે ભલે જરૂર જીવનમાં, એવા ધ ને હૈયે ના બાંધતા તો રહેવું

નીસરણી ભક્તિની લેજે જીવનમાં પકડી, એની પર જીવનમાં ચડતા રહેવું

આ સપ્ત સૂરોને વણજે તું જીવનમાં, બનશે જીવન તારું તો સૂરભર્યું
https://www.youtube.com/watch?v=CbM8SZc29Ik
View Original Increase Font Decrease Font


છે જીવનમાં તો સંગીત વહેતું ને વહેતું, રાખજે એનાથી તું એને, ભર્યું ભર્યું

જોજે ઊઠે ના સૂરો એમાં તો એવા, બનાવી દે જીવનને તો બેસૂરું

છે એ તો સપ્ત સૂરોથી બનેલું, રાખજે જીવનને એનાથી તો ભરેલું

સારા કામોના સા-થી કરજે, જીવનમાં સંગીત, એવા સા-થી શરૂ

રીતો અપનાવી જીવનમાં તો સાચી, રાખજે એવા રી-થી જીવનને ભરેલું

ગર્વ કરજે, છે તું શક્તિનું સંતાન, એવા ગ-થી રાખજે જીવનને ગૂંજતું

મહત્ત્વ દેજે તું જીવનમાં, પ્રભુમય જીવનને, એવા મ-ને જીવનમાં કદી ના ભૂલવું

પણ તો આશરો લેજે ના તું જીવનમાં, એવા પ-થી જીવનમાં તો દૂર રહેવું

ધનની પડે ભલે જરૂર જીવનમાં, એવા ધ ને હૈયે ના બાંધતા તો રહેવું

નીસરણી ભક્તિની લેજે જીવનમાં પકડી, એની પર જીવનમાં ચડતા રહેવું

આ સપ્ત સૂરોને વણજે તું જીવનમાં, બનશે જીવન તારું તો સૂરભર્યું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē jīvanamāṁ tō saṁgīta vahētuṁ nē vahētuṁ, rākhajē ēnāthī tuṁ ēnē, bharyuṁ bharyuṁ

jōjē ūṭhē nā sūrō ēmāṁ tō ēvā, banāvī dē jīvananē tō bēsūruṁ

chē ē tō sapta sūrōthī banēluṁ, rākhajē jīvananē ēnāthī tō bharēluṁ

sārā kāmōnā sā-thī karajē, jīvanamāṁ saṁgīta, ēvā sā-thī śarū

rītō apanāvī jīvanamāṁ tō sācī, rākhajē ēvā rī-thī jīvananē bharēluṁ

garva karajē, chē tuṁ śaktinuṁ saṁtāna, ēvā ga-thī rākhajē jīvananē gūṁjatuṁ

mahattva dējē tuṁ jīvanamāṁ, prabhumaya jīvananē, ēvā ma-nē jīvanamāṁ kadī nā bhūlavuṁ

paṇa tō āśarō lējē nā tuṁ jīvanamāṁ, ēvā pa-thī jīvanamāṁ tō dūra rahēvuṁ

dhananī paḍē bhalē jarūra jīvanamāṁ, ēvā dha nē haiyē nā bāṁdhatā tō rahēvuṁ

nīsaraṇī bhaktinī lējē jīvanamāṁ pakaḍī, ēnī para jīvanamāṁ caḍatā rahēvuṁ

ā sapta sūrōnē vaṇajē tuṁ jīvanamāṁ, banaśē jīvana tāruṁ tō sūrabharyuṁ
English Explanation: Increase Font Decrease Font


In life, the music is flowing and flowing, keep the music in your life full and full.

Take care that the melodies that arise from it do not make your life dissonant.

It is made of the seven tunes, keep your life full with it.

Make the good deeds your “sa-thi” (companion), start the music in your life with this “sa”.

Accept true “riti” (customs) in your life, keep your life filled with such “ri”.

It’s a “garv” (glory) that you are the child of Shakti (energy), with such “Ga” keep your life vibrant.

Give “mahatva” (importance) to life such that you merge in God, never forget such a “ma” in your life.

Never take the support of “pann” (but) in life, stay away from such a “pa” in your life.

Even if you need “dhan” (money) in life, do not get bound to this “dh” in life.

Catch the “nisarni” (ladder) of devotion in life, keep on climbing in life with this “ni.”

Multiply this scale of seven tunes in life, your life will become melodious.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4077 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...407540764077...Last