Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4108 | Date: 13-Aug-1992
રાહે રાહે રે, રાહે રાહે રે, બસ અમે તો જીવનમાં, ચાલતાને ચાલતા રહ્યાં
Rāhē rāhē rē, rāhē rāhē rē, basa amē tō jīvanamāṁ, cālatānē cālatā rahyāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4108 | Date: 13-Aug-1992

રાહે રાહે રે, રાહે રાહે રે, બસ અમે તો જીવનમાં, ચાલતાને ચાલતા રહ્યાં

  No Audio

rāhē rāhē rē, rāhē rāhē rē, basa amē tō jīvanamāṁ, cālatānē cālatā rahyāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-08-13 1992-08-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16095 રાહે રાહે રે, રાહે રાહે રે, બસ અમે તો જીવનમાં, ચાલતાને ચાલતા રહ્યાં રાહે રાહે રે, રાહે રાહે રે, બસ અમે તો જીવનમાં, ચાલતાને ચાલતા રહ્યાં

જાણ્યું ના એ તો, જાય છે રે ક્યાં, પૂછયું ના એ તો પહોંચાડે છે ક્યાં - બસ..

હતા રસ્તા તો નવા, હતું બધું તો નવું નવું જોવામાં, અણસાર જૂના ના ભુલાયા - બસ...

જોયું ના કે જાણ્યું ના, છે કોણ તો સાથે, સાથેને સાથે, કોણ તો રહેવાના - બસ...

જોયું ના કે તપાસ્યું ના, છે શું તો પાસે, ખૂટશે કે મળશે શું, કેમ અને ક્યાં - બસ...

પહોંચતા લાગશે સમય તો કેટલો, છે પાસે તો કેટલો, વિતાવવો કેમ અને ક્યાં - બસ..

જાણ્યું ના મળશે કોણ, કેમ અને ક્યારે, હશે બધા એ તો, અજાણ્યાને અજાણ્યા - બસ...

બંધાશેને તૂટશે સબંધો તો રાહમાં, ના છેવટ સુધી, સાથે તો કોઈ આવવાના - બસ...

મળ્યું તનડું, મળ્યું મન ને બુદ્ધિ, અમે સારા વિચારો ને ભાવમાં તો રહેવાના - બસ...

રાહે રાહે, રાહે રાહે રે, ચાલીને જીવનમાં, મુક્તિના દ્વારે, અમે તો પહોંચવાના - બસ...
View Original Increase Font Decrease Font


રાહે રાહે રે, રાહે રાહે રે, બસ અમે તો જીવનમાં, ચાલતાને ચાલતા રહ્યાં

જાણ્યું ના એ તો, જાય છે રે ક્યાં, પૂછયું ના એ તો પહોંચાડે છે ક્યાં - બસ..

હતા રસ્તા તો નવા, હતું બધું તો નવું નવું જોવામાં, અણસાર જૂના ના ભુલાયા - બસ...

જોયું ના કે જાણ્યું ના, છે કોણ તો સાથે, સાથેને સાથે, કોણ તો રહેવાના - બસ...

જોયું ના કે તપાસ્યું ના, છે શું તો પાસે, ખૂટશે કે મળશે શું, કેમ અને ક્યાં - બસ...

પહોંચતા લાગશે સમય તો કેટલો, છે પાસે તો કેટલો, વિતાવવો કેમ અને ક્યાં - બસ..

જાણ્યું ના મળશે કોણ, કેમ અને ક્યારે, હશે બધા એ તો, અજાણ્યાને અજાણ્યા - બસ...

બંધાશેને તૂટશે સબંધો તો રાહમાં, ના છેવટ સુધી, સાથે તો કોઈ આવવાના - બસ...

મળ્યું તનડું, મળ્યું મન ને બુદ્ધિ, અમે સારા વિચારો ને ભાવમાં તો રહેવાના - બસ...

રાહે રાહે, રાહે રાહે રે, ચાલીને જીવનમાં, મુક્તિના દ્વારે, અમે તો પહોંચવાના - બસ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rāhē rāhē rē, rāhē rāhē rē, basa amē tō jīvanamāṁ, cālatānē cālatā rahyāṁ

jāṇyuṁ nā ē tō, jāya chē rē kyāṁ, pūchayuṁ nā ē tō pahōṁcāḍē chē kyāṁ - basa..

hatā rastā tō navā, hatuṁ badhuṁ tō navuṁ navuṁ jōvāmāṁ, aṇasāra jūnā nā bhulāyā - basa...

jōyuṁ nā kē jāṇyuṁ nā, chē kōṇa tō sāthē, sāthēnē sāthē, kōṇa tō rahēvānā - basa...

jōyuṁ nā kē tapāsyuṁ nā, chē śuṁ tō pāsē, khūṭaśē kē malaśē śuṁ, kēma anē kyāṁ - basa...

pahōṁcatā lāgaśē samaya tō kēṭalō, chē pāsē tō kēṭalō, vitāvavō kēma anē kyāṁ - basa..

jāṇyuṁ nā malaśē kōṇa, kēma anē kyārē, haśē badhā ē tō, ajāṇyānē ajāṇyā - basa...

baṁdhāśēnē tūṭaśē sabaṁdhō tō rāhamāṁ, nā chēvaṭa sudhī, sāthē tō kōī āvavānā - basa...

malyuṁ tanaḍuṁ, malyuṁ mana nē buddhi, amē sārā vicārō nē bhāvamāṁ tō rahēvānā - basa...

rāhē rāhē, rāhē rāhē rē, cālīnē jīvanamāṁ, muktinā dvārē, amē tō pahōṁcavānā - basa...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4108 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...410541064107...Last