BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4166 | Date: 05-Sep-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

છે તારી પાસે તો એકનું એક દિલ, નથી તારી પાસે તો અનેક

  No Audio

Che Tari Pase To Ekanu Eka Dil, Nathi Tari Paase To Aneka

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-09-05 1992-09-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16153 છે તારી પાસે તો એકનું એક દિલ, નથી તારી પાસે તો અનેક છે તારી પાસે તો એકનું એક દિલ, નથી તારી પાસે તો અનેક
સંભાળીને જીવનમાં, કરજે જતન તું એનું, વાપરીને પૂરો તો વિવેક
છે એ તો કોમળ એવું, પડશે તારે તો જોવું, વાગે ના એને તો ઠેસ
ઉત્પાત મચી જાશે એમાં તો એવો, આપીશ જો તું, જેને તેને એમાં પ્રવેશ
રાખજે ને રહેવા દેજે સુંદર એને તો એવું, બની જાય ઘર એ તો પ્રભુનું
છે જ્યાં એ તો તારી પાસેને પાસે, નથી કાંઈ એ તો દૂરનું
છે સ્થાન જીવનમાં એ તો ભાવનું, રાખજે સદા એને સાચા ભાવથી ભર્યું ભર્યું
હશે જીવનમાં એને તો જેવું ભર્યું, પામશે જીવનમાં તું તો એવું
છે હાથમાં તારા તો એવું કરવું, પડશે જીવનમાં એને, જોઈએ જેવું એવું ભરવું
Gujarati Bhajan no. 4166 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છે તારી પાસે તો એકનું એક દિલ, નથી તારી પાસે તો અનેક
સંભાળીને જીવનમાં, કરજે જતન તું એનું, વાપરીને પૂરો તો વિવેક
છે એ તો કોમળ એવું, પડશે તારે તો જોવું, વાગે ના એને તો ઠેસ
ઉત્પાત મચી જાશે એમાં તો એવો, આપીશ જો તું, જેને તેને એમાં પ્રવેશ
રાખજે ને રહેવા દેજે સુંદર એને તો એવું, બની જાય ઘર એ તો પ્રભુનું
છે જ્યાં એ તો તારી પાસેને પાસે, નથી કાંઈ એ તો દૂરનું
છે સ્થાન જીવનમાં એ તો ભાવનું, રાખજે સદા એને સાચા ભાવથી ભર્યું ભર્યું
હશે જીવનમાં એને તો જેવું ભર્યું, પામશે જીવનમાં તું તો એવું
છે હાથમાં તારા તો એવું કરવું, પડશે જીવનમાં એને, જોઈએ જેવું એવું ભરવું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chē tārī pāsē tō ēkanuṁ ēka dila, nathī tārī pāsē tō anēka
saṁbhālīnē jīvanamāṁ, karajē jatana tuṁ ēnuṁ, vāparīnē pūrō tō vivēka
chē ē tō kōmala ēvuṁ, paḍaśē tārē tō jōvuṁ, vāgē nā ēnē tō ṭhēsa
utpāta macī jāśē ēmāṁ tō ēvō, āpīśa jō tuṁ, jēnē tēnē ēmāṁ pravēśa
rākhajē nē rahēvā dējē suṁdara ēnē tō ēvuṁ, banī jāya ghara ē tō prabhunuṁ
chē jyāṁ ē tō tārī pāsēnē pāsē, nathī kāṁī ē tō dūranuṁ
chē sthāna jīvanamāṁ ē tō bhāvanuṁ, rākhajē sadā ēnē sācā bhāvathī bharyuṁ bharyuṁ
haśē jīvanamāṁ ēnē tō jēvuṁ bharyuṁ, pāmaśē jīvanamāṁ tuṁ tō ēvuṁ
chē hāthamāṁ tārā tō ēvuṁ karavuṁ, paḍaśē jīvanamāṁ ēnē, jōīē jēvuṁ ēvuṁ bharavuṁ
First...41614162416341644165...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall