Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4166 | Date: 05-Sep-1992
છે તારી પાસે તો એકનું એક દિલ, નથી તારી પાસે તો અનેક
Chē tārī pāsē tō ēkanuṁ ēka dila, nathī tārī pāsē tō anēka

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4166 | Date: 05-Sep-1992

છે તારી પાસે તો એકનું એક દિલ, નથી તારી પાસે તો અનેક

  No Audio

chē tārī pāsē tō ēkanuṁ ēka dila, nathī tārī pāsē tō anēka

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-09-05 1992-09-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16153 છે તારી પાસે તો એકનું એક દિલ, નથી તારી પાસે તો અનેક છે તારી પાસે તો એકનું એક દિલ, નથી તારી પાસે તો અનેક

સંભાળીને જીવનમાં, કરજે જતન તું એનું, વાપરીને પૂરો તો વિવેક

છે એ તો કોમળ એવું, પડશે તારે તો જોવું, વાગે ના એને તો ઠેસ

ઉત્પાત મચી જાશે એમાં તો એવો, આપીશ જો તું, જેને તેને એમાં પ્રવેશ

રાખજે ને રહેવા દેજે સુંદર એને તો એવું, બની જાય ઘર એ તો પ્રભુનું

છે જ્યાં એ તો તારી પાસેને પાસે, નથી કાંઈ એ તો દૂરનું

છે સ્થાન જીવનમાં એ તો ભાવનું, રાખજે સદા એને સાચા ભાવથી ભર્યું ભર્યું

હશે જીવનમાં એને તો જેવું ભર્યું, પામશે જીવનમાં તું તો એવું

છે હાથમાં તારા તો એવું કરવું, પડશે જીવનમાં એને, જોઈએ જેવું એવું ભરવું
View Original Increase Font Decrease Font


છે તારી પાસે તો એકનું એક દિલ, નથી તારી પાસે તો અનેક

સંભાળીને જીવનમાં, કરજે જતન તું એનું, વાપરીને પૂરો તો વિવેક

છે એ તો કોમળ એવું, પડશે તારે તો જોવું, વાગે ના એને તો ઠેસ

ઉત્પાત મચી જાશે એમાં તો એવો, આપીશ જો તું, જેને તેને એમાં પ્રવેશ

રાખજે ને રહેવા દેજે સુંદર એને તો એવું, બની જાય ઘર એ તો પ્રભુનું

છે જ્યાં એ તો તારી પાસેને પાસે, નથી કાંઈ એ તો દૂરનું

છે સ્થાન જીવનમાં એ તો ભાવનું, રાખજે સદા એને સાચા ભાવથી ભર્યું ભર્યું

હશે જીવનમાં એને તો જેવું ભર્યું, પામશે જીવનમાં તું તો એવું

છે હાથમાં તારા તો એવું કરવું, પડશે જીવનમાં એને, જોઈએ જેવું એવું ભરવું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē tārī pāsē tō ēkanuṁ ēka dila, nathī tārī pāsē tō anēka

saṁbhālīnē jīvanamāṁ, karajē jatana tuṁ ēnuṁ, vāparīnē pūrō tō vivēka

chē ē tō kōmala ēvuṁ, paḍaśē tārē tō jōvuṁ, vāgē nā ēnē tō ṭhēsa

utpāta macī jāśē ēmāṁ tō ēvō, āpīśa jō tuṁ, jēnē tēnē ēmāṁ pravēśa

rākhajē nē rahēvā dējē suṁdara ēnē tō ēvuṁ, banī jāya ghara ē tō prabhunuṁ

chē jyāṁ ē tō tārī pāsēnē pāsē, nathī kāṁī ē tō dūranuṁ

chē sthāna jīvanamāṁ ē tō bhāvanuṁ, rākhajē sadā ēnē sācā bhāvathī bharyuṁ bharyuṁ

haśē jīvanamāṁ ēnē tō jēvuṁ bharyuṁ, pāmaśē jīvanamāṁ tuṁ tō ēvuṁ

chē hāthamāṁ tārā tō ēvuṁ karavuṁ, paḍaśē jīvanamāṁ ēnē, jōīē jēvuṁ ēvuṁ bharavuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4166 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...416241634164...Last