BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4168 | Date: 06-Sep-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

ભુલાઈ જાશે કે ભૂંસાઈ જાશે, સહનશીલતાના પાયા તો જીવનમાં

  No Audio

Bhulai Jase Ke Bhusai Jase, Sahanshilatana Paya To Jeevanama

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-09-06 1992-09-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16155 ભુલાઈ જાશે કે ભૂંસાઈ જાશે, સહનશીલતાના પાયા તો જીવનમાં ભુલાઈ જાશે કે ભૂંસાઈ જાશે, સહનશીલતાના પાયા તો જીવનમાં
જીવનમાં તોફાન ત્યાં એ તો સરજી જાશે
ભુલાઈ જાશે કે ભૂંસાઈ જાશે, સમજશક્તિના પાયા તો જીવનમાં
જીવન ત્યારે તો સઢ વિનાની નાવ જેવું બની જાશે
ભુલાઈ જાશે કે ભૂંસાઈ જાશે, પ્રેમના તો પાયા જ્યાં જીવનમાં
જીવન ત્યાં તો પ્રાણ વિનાનું ખોળિયું બની જાશે
ભુલાઈ જાશે કે ભૂંસાઈ જાશે, વિવેકના પાયા તો જીવનમાં
જીવનમાં મુસીબતોને મુસીબતો એ તો સરજી જાશે
ભુલાઈ કે ભૂંસાઈ જાશે, આશાના કિરણો તો જીવનમાં
જીવન જીવવાનું ભાથું, જીવનમાંથી તો ખૂટી જાશે
ભુલાઈ જાશે કે ભૂંસાઈ જાશે શ્રદ્ધાના પાયા તો જીવનમાં
જીવનમાં તો દર્શન પ્રભુના તો ક્યાંથી થાશે
Gujarati Bhajan no. 4168 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ભુલાઈ જાશે કે ભૂંસાઈ જાશે, સહનશીલતાના પાયા તો જીવનમાં
જીવનમાં તોફાન ત્યાં એ તો સરજી જાશે
ભુલાઈ જાશે કે ભૂંસાઈ જાશે, સમજશક્તિના પાયા તો જીવનમાં
જીવન ત્યારે તો સઢ વિનાની નાવ જેવું બની જાશે
ભુલાઈ જાશે કે ભૂંસાઈ જાશે, પ્રેમના તો પાયા જ્યાં જીવનમાં
જીવન ત્યાં તો પ્રાણ વિનાનું ખોળિયું બની જાશે
ભુલાઈ જાશે કે ભૂંસાઈ જાશે, વિવેકના પાયા તો જીવનમાં
જીવનમાં મુસીબતોને મુસીબતો એ તો સરજી જાશે
ભુલાઈ કે ભૂંસાઈ જાશે, આશાના કિરણો તો જીવનમાં
જીવન જીવવાનું ભાથું, જીવનમાંથી તો ખૂટી જાશે
ભુલાઈ જાશે કે ભૂંસાઈ જાશે શ્રદ્ધાના પાયા તો જીવનમાં
જીવનમાં તો દર્શન પ્રભુના તો ક્યાંથી થાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
bhulāī jāśē kē bhūṁsāī jāśē, sahanaśīlatānā pāyā tō jīvanamāṁ
jīvanamāṁ tōphāna tyāṁ ē tō sarajī jāśē
bhulāī jāśē kē bhūṁsāī jāśē, samajaśaktinā pāyā tō jīvanamāṁ
jīvana tyārē tō saḍha vinānī nāva jēvuṁ banī jāśē
bhulāī jāśē kē bhūṁsāī jāśē, prēmanā tō pāyā jyāṁ jīvanamāṁ
jīvana tyāṁ tō prāṇa vinānuṁ khōliyuṁ banī jāśē
bhulāī jāśē kē bhūṁsāī jāśē, vivēkanā pāyā tō jīvanamāṁ
jīvanamāṁ musībatōnē musībatō ē tō sarajī jāśē
bhulāī kē bhūṁsāī jāśē, āśānā kiraṇō tō jīvanamāṁ
jīvana jīvavānuṁ bhāthuṁ, jīvanamāṁthī tō khūṭī jāśē
bhulāī jāśē kē bhūṁsāī jāśē śraddhānā pāyā tō jīvanamāṁ
jīvanamāṁ tō darśana prabhunā tō kyāṁthī thāśē
First...41664167416841694170...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall