Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4169 | Date: 06-Sep-1992
સરળતા ને નિર્મળતાની રાહે જીવનમાં, નાકની દાંડીએ ચાલવું છે
Saralatā nē nirmalatānī rāhē jīvanamāṁ, nākanī dāṁḍīē cālavuṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4169 | Date: 06-Sep-1992

સરળતા ને નિર્મળતાની રાહે જીવનમાં, નાકની દાંડીએ ચાલવું છે

  No Audio

saralatā nē nirmalatānī rāhē jīvanamāṁ, nākanī dāṁḍīē cālavuṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-09-06 1992-09-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16156 સરળતા ને નિર્મળતાની રાહે જીવનમાં, નાકની દાંડીએ ચાલવું છે સરળતા ને નિર્મળતાની રાહે જીવનમાં, નાકની દાંડીએ ચાલવું છે

આજુબાજુ જોવું ભૂલીને, બસ જીવનમાં, એજ રાહે રાહે ચાલવું છે

પહોંચાડે જ્યાં એ રાહ જીવનમાં, એ રાહે જીવનમાં તો પહોંચવું છે

ક્રોધની, વેરની વાંકીચૂકી રાહ છોડીને, બસ, આજ રાહે તો ચાલવું છે

નથી જાણતા પહોંચાડશે રાહ ક્યાં, થાયે શું, બસ આજ રાહે ચાલવું છે

આવે જીવનમાં વચ્ચે જે જે, ના એમાં મારે તો સંકળાવું છે

જપ તપને જીવનમાં ક્યાંથી પહોંચું, જ્ઞાનમાં તો જ્યાં મીંડું લખાયું છે

ધીરજને, શ્રદ્ધાને જીવનમાં ના ભૂલું, જીવનમાં કામ એ લાગવાનું છે

પ્રેમના પ્યાલા પીને જીવનમાં, પ્રેમની મસ્તીમાં મસ્ત બની મહાલવું છે
View Original Increase Font Decrease Font


સરળતા ને નિર્મળતાની રાહે જીવનમાં, નાકની દાંડીએ ચાલવું છે

આજુબાજુ જોવું ભૂલીને, બસ જીવનમાં, એજ રાહે રાહે ચાલવું છે

પહોંચાડે જ્યાં એ રાહ જીવનમાં, એ રાહે જીવનમાં તો પહોંચવું છે

ક્રોધની, વેરની વાંકીચૂકી રાહ છોડીને, બસ, આજ રાહે તો ચાલવું છે

નથી જાણતા પહોંચાડશે રાહ ક્યાં, થાયે શું, બસ આજ રાહે ચાલવું છે

આવે જીવનમાં વચ્ચે જે જે, ના એમાં મારે તો સંકળાવું છે

જપ તપને જીવનમાં ક્યાંથી પહોંચું, જ્ઞાનમાં તો જ્યાં મીંડું લખાયું છે

ધીરજને, શ્રદ્ધાને જીવનમાં ના ભૂલું, જીવનમાં કામ એ લાગવાનું છે

પ્રેમના પ્યાલા પીને જીવનમાં, પ્રેમની મસ્તીમાં મસ્ત બની મહાલવું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

saralatā nē nirmalatānī rāhē jīvanamāṁ, nākanī dāṁḍīē cālavuṁ chē

ājubāju jōvuṁ bhūlīnē, basa jīvanamāṁ, ēja rāhē rāhē cālavuṁ chē

pahōṁcāḍē jyāṁ ē rāha jīvanamāṁ, ē rāhē jīvanamāṁ tō pahōṁcavuṁ chē

krōdhanī, vēranī vāṁkīcūkī rāha chōḍīnē, basa, āja rāhē tō cālavuṁ chē

nathī jāṇatā pahōṁcāḍaśē rāha kyāṁ, thāyē śuṁ, basa āja rāhē cālavuṁ chē

āvē jīvanamāṁ vaccē jē jē, nā ēmāṁ mārē tō saṁkalāvuṁ chē

japa tapanē jīvanamāṁ kyāṁthī pahōṁcuṁ, jñānamāṁ tō jyāṁ mīṁḍuṁ lakhāyuṁ chē

dhīrajanē, śraddhānē jīvanamāṁ nā bhūluṁ, jīvanamāṁ kāma ē lāgavānuṁ chē

prēmanā pyālā pīnē jīvanamāṁ, prēmanī mastīmāṁ masta banī mahālavuṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4169 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...416541664167...Last