BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 127 | Date: 07-Apr-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

વિરહની લગાડીને આગ હૈયામાં, રહી છે તું ક્યાં છુપાઈને

  Audio

virahani lagadine aga haiyamam, rahi chhe tum kyam chhupaine

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1985-04-07 1985-04-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1616 વિરહની લગાડીને આગ હૈયામાં, રહી છે તું ક્યાં છુપાઈને વિરહની લગાડીને આગ હૈયામાં, રહી છે તું ક્યાં છુપાઈને
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
દઈને ક્ષણની ઝાંખી તારી, આ રમત શી છે તેં માંડી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
માયામાં મને અટવાવી, તને એમાં મઝા શું આવી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
આંસુ વિરહનાં વહે છે મારાં, વીતી રહી છે જિંદગી સારી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
તને હરપળે યાદ કરાવવા, તું ખેલ ખેલે છે કેવા મારી સાથે
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
તુજને સદા કરું છું વાત મારી, તું ચૂપ રહેતી સદાય માડી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
કર્તા જ્યાં તું છે, રાખે છે શાને સંસારમાં મને ડુબાડી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
કાલાવાલા કંઈક કીધા, હજી કેમ નથી તું રિઝાતી રે
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
તું સર્વ ઠેકાણે રહે છે વસી, તો આગ આ શાની લાગી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
https://www.youtube.com/watch?v=6KwSJDLvPLs
Gujarati Bhajan no. 127 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
વિરહની લગાડીને આગ હૈયામાં, રહી છે તું ક્યાં છુપાઈને
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
દઈને ક્ષણની ઝાંખી તારી, આ રમત શી છે તેં માંડી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
માયામાં મને અટવાવી, તને એમાં મઝા શું આવી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
આંસુ વિરહનાં વહે છે મારાં, વીતી રહી છે જિંદગી સારી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
તને હરપળે યાદ કરાવવા, તું ખેલ ખેલે છે કેવા મારી સાથે
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
તુજને સદા કરું છું વાત મારી, તું ચૂપ રહેતી સદાય માડી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
કર્તા જ્યાં તું છે, રાખે છે શાને સંસારમાં મને ડુબાડી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
કાલાવાલા કંઈક કીધા, હજી કેમ નથી તું રિઝાતી રે
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
તું સર્વ ઠેકાણે રહે છે વસી, તો આગ આ શાની લાગી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
virahanī lagāḍīnē āga haiyāmāṁ, rahī chē tuṁ kyāṁ chupāīnē
ā sitama śuṁ ōchō chē, hajī bījō kayō sitama bākī chē
daīnē kṣaṇanī jhāṁkhī tārī, ā ramata śī chē tēṁ māṁḍī
ā sitama śuṁ ōchō chē, hajī bījō kayō sitama bākī chē
māyāmāṁ manē aṭavāvī, tanē ēmāṁ majhā śuṁ āvī
ā sitama śuṁ ōchō chē, hajī bījō kayō sitama bākī chē
āṁsu virahanāṁ vahē chē mārāṁ, vītī rahī chē jiṁdagī sārī
ā sitama śuṁ ōchō chē, hajī bījō kayō sitama bākī chē
tanē harapalē yāda karāvavā, tuṁ khēla khēlē chē kēvā mārī sāthē
ā sitama śuṁ ōchō chē, hajī bījō kayō sitama bākī chē
tujanē sadā karuṁ chuṁ vāta mārī, tuṁ cūpa rahētī sadāya māḍī
ā sitama śuṁ ōchō chē, hajī bījō kayō sitama bākī chē
kartā jyāṁ tuṁ chē, rākhē chē śānē saṁsāramāṁ manē ḍubāḍī
ā sitama śuṁ ōchō chē, hajī bījō kayō sitama bākī chē
kālāvālā kaṁīka kīdhā, hajī kēma nathī tuṁ rijhātī rē
ā sitama śuṁ ōchō chē, hajī bījō kayō sitama bākī chē
tuṁ sarva ṭhēkāṇē rahē chē vasī, tō āga ā śānī lāgī
ā sitama śuṁ ōchō chē, hajī bījō kayō sitama bākī chē

Explanation in English
Here Kaka (Satguru Devendra Ghia) expresses his anguish to see and be with the Divine Mother.

After igniting the fire of devotion in my heart, why do you hide O Mother Divine? How much more difficult will you make it for me?

Just gave me a glimpse of you, why do you play such games with me? How much more difficult will you make it for me?

Got me entangled in your illusionary world, what fun did you get out of it? How much more difficult will you make it for me?

Separation from you is making my life uneasy, and life is short and is flying by so quickly. How much more difficult will you make it for me?

First, you trick me and come to my attention and then you play hide and seek with me. How much more difficult will you make it for me?

I disclose my heart to you but never hear you speak O Mother Divine. How much more difficult will you make it for me?

When you are the doer, then why do you keep me engaged in worldly desires? How much more difficult will you make it for me?

Implored a lot O Mother Divine but have not managed to please you as yet. How much more difficult will you make it for me?

You are Omnipresent, in everyone and everywhere, yet why do I agonize in your separation O Mother Divine. How much more difficult will you make it for me?

વિરહની લગાડીને આગ હૈયામાં, રહી છે તું ક્યાં છુપાઈનેવિરહની લગાડીને આગ હૈયામાં, રહી છે તું ક્યાં છુપાઈને
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
દઈને ક્ષણની ઝાંખી તારી, આ રમત શી છે તેં માંડી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
માયામાં મને અટવાવી, તને એમાં મઝા શું આવી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
આંસુ વિરહનાં વહે છે મારાં, વીતી રહી છે જિંદગી સારી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
તને હરપળે યાદ કરાવવા, તું ખેલ ખેલે છે કેવા મારી સાથે
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
તુજને સદા કરું છું વાત મારી, તું ચૂપ રહેતી સદાય માડી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
કર્તા જ્યાં તું છે, રાખે છે શાને સંસારમાં મને ડુબાડી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
કાલાવાલા કંઈક કીધા, હજી કેમ નથી તું રિઝાતી રે
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
તું સર્વ ઠેકાણે રહે છે વસી, તો આગ આ શાની લાગી
આ સિતમ શું ઓછો છે, હજી બીજો કયો સિતમ બાકી છે
1985-04-07https://i.ytimg.com/vi/6KwSJDLvPLs/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=6KwSJDLvPLs
First...126127128129130...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall