BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4175 | Date: 08-Sep-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

તારા મનડાં તો એવાં કેવાં, કહેવાતાં તારા, ના તોયે, એ તો હાથમાં છે

  No Audio

Tara Manada To Eva Keva, Kahevata Tara,Na Toye, E To Hathama

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-09-08 1992-09-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16162 તારા મનડાં તો એવાં કેવાં, કહેવાતાં તારા, ના તોયે, એ તો હાથમાં છે તારા મનડાં તો એવાં કેવાં, કહેવાતાં તારા, ના તોયે, એ તો હાથમાં છે
રોજ રોજ રહે તને એ તો નચાવતાં, તોયે એ તો, તારી સાથમાંને સાથમાં છે
કરશે ક્યારે એ તો શું, પહોંચશે એ તો ક્યાં, તને પત્તા ના એના લાગવાના છે
રાખવા સદા એને હાથમાં તો તારા, નાકે દમ તારા તો આવવાના છે
પ્રેમે મનાવીશ કે પ્રેમે પતાવીશ, આવી ક્ષણ પાછા એ તો સરકી જવાના છે
જ્યાં ત્યાં ભાગી, વેડફી શક્તિ એમાં, કરી દુઃખ ઊભું, દુઃખી તને એ તો કરવાના છે
સમજ્યા વિના જાશે એ તો ભાગી, માંદલાને માંદલા, તને એ તો રાખવાના છે
સુખની દોટ હશે જ્યાં એવી કાચી, તને દોડાવી દોડાવી, એ તો થકવવાના છે
Gujarati Bhajan no. 4175 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તારા મનડાં તો એવાં કેવાં, કહેવાતાં તારા, ના તોયે, એ તો હાથમાં છે
રોજ રોજ રહે તને એ તો નચાવતાં, તોયે એ તો, તારી સાથમાંને સાથમાં છે
કરશે ક્યારે એ તો શું, પહોંચશે એ તો ક્યાં, તને પત્તા ના એના લાગવાના છે
રાખવા સદા એને હાથમાં તો તારા, નાકે દમ તારા તો આવવાના છે
પ્રેમે મનાવીશ કે પ્રેમે પતાવીશ, આવી ક્ષણ પાછા એ તો સરકી જવાના છે
જ્યાં ત્યાં ભાગી, વેડફી શક્તિ એમાં, કરી દુઃખ ઊભું, દુઃખી તને એ તો કરવાના છે
સમજ્યા વિના જાશે એ તો ભાગી, માંદલાને માંદલા, તને એ તો રાખવાના છે
સુખની દોટ હશે જ્યાં એવી કાચી, તને દોડાવી દોડાવી, એ તો થકવવાના છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tārā manaḍāṁ tō ēvāṁ kēvāṁ, kahēvātāṁ tārā, nā tōyē, ē tō hāthamāṁ chē
rōja rōja rahē tanē ē tō nacāvatāṁ, tōyē ē tō, tārī sāthamāṁnē sāthamāṁ chē
karaśē kyārē ē tō śuṁ, pahōṁcaśē ē tō kyāṁ, tanē pattā nā ēnā lāgavānā chē
rākhavā sadā ēnē hāthamāṁ tō tārā, nākē dama tārā tō āvavānā chē
prēmē manāvīśa kē prēmē patāvīśa, āvī kṣaṇa pāchā ē tō sarakī javānā chē
jyāṁ tyāṁ bhāgī, vēḍaphī śakti ēmāṁ, karī duḥkha ūbhuṁ, duḥkhī tanē ē tō karavānā chē
samajyā vinā jāśē ē tō bhāgī, māṁdalānē māṁdalā, tanē ē tō rākhavānā chē
sukhanī dōṭa haśē jyāṁ ēvī kācī, tanē dōḍāvī dōḍāvī, ē tō thakavavānā chē
First...41714172417341744175...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall