Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4212 | Date: 19-Sep-1992
બેદરકારી ને બેદરકારીમાં, ગુમાવે સહુ જીવનમાં ઘણું ઘણું, બેદરકારી તોયે છોડે નહીં
Bēdarakārī nē bēdarakārīmāṁ, gumāvē sahu jīvanamāṁ ghaṇuṁ ghaṇuṁ, bēdarakārī tōyē chōḍē nahīṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4212 | Date: 19-Sep-1992

બેદરકારી ને બેદરકારીમાં, ગુમાવે સહુ જીવનમાં ઘણું ઘણું, બેદરકારી તોયે છોડે નહીં

  No Audio

bēdarakārī nē bēdarakārīmāṁ, gumāvē sahu jīvanamāṁ ghaṇuṁ ghaṇuṁ, bēdarakārī tōyē chōḍē nahīṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-09-19 1992-09-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16199 બેદરકારી ને બેદરકારીમાં, ગુમાવે સહુ જીવનમાં ઘણું ઘણું, બેદરકારી તોયે છોડે નહીં બેદરકારી ને બેદરકારીમાં, ગુમાવે સહુ જીવનમાં ઘણું ઘણું, બેદરકારી તોયે છોડે નહીં

જાણેને ભોગવે ફળો બેદરકારીના જીવનમાં, જીવનમાં બેદરકારી તોયે છોડે નહીં

કરતા રહે બચાવ એના, ડૂબ્યા રહે તો એમાં, જીવનમાં બેદરકારી એ તો છોડે નહીં

આવે તો ફળ જ્યાં એના તો માંઠા, ગોતે બહાના એના ખોટા, બેદરકારી તો છોડે નહીં

બનાવી દે આદત એની એવી, ફુંકે બણગાં મજબૂરીની જીવનમાં એને તો છોડે નહીં

કરી જાય સુખ ચેનના એ તો છેડા, ગોતે ના તો એ એના છેડા, જીવનમાં એને છોડે નહીં

થાય ના સહન ફળ જ્યારે એના, લે આશરો તો ક્રોધના, બેદરકારી તોયે છોડે નહીં

રાખે કામ બધા એ તો અધૂરા, રહે મુસ્તાક એ આવડતમાં, બેદરકારી તોયે છોડે નહીં

કરી ના પૂરી એ તો જવાબદારી, વસી હૈયે જ્યાં બેદરકારી, જીવનમાં એને તોયે છોડે નહીં
View Original Increase Font Decrease Font


બેદરકારી ને બેદરકારીમાં, ગુમાવે સહુ જીવનમાં ઘણું ઘણું, બેદરકારી તોયે છોડે નહીં

જાણેને ભોગવે ફળો બેદરકારીના જીવનમાં, જીવનમાં બેદરકારી તોયે છોડે નહીં

કરતા રહે બચાવ એના, ડૂબ્યા રહે તો એમાં, જીવનમાં બેદરકારી એ તો છોડે નહીં

આવે તો ફળ જ્યાં એના તો માંઠા, ગોતે બહાના એના ખોટા, બેદરકારી તો છોડે નહીં

બનાવી દે આદત એની એવી, ફુંકે બણગાં મજબૂરીની જીવનમાં એને તો છોડે નહીં

કરી જાય સુખ ચેનના એ તો છેડા, ગોતે ના તો એ એના છેડા, જીવનમાં એને છોડે નહીં

થાય ના સહન ફળ જ્યારે એના, લે આશરો તો ક્રોધના, બેદરકારી તોયે છોડે નહીં

રાખે કામ બધા એ તો અધૂરા, રહે મુસ્તાક એ આવડતમાં, બેદરકારી તોયે છોડે નહીં

કરી ના પૂરી એ તો જવાબદારી, વસી હૈયે જ્યાં બેદરકારી, જીવનમાં એને તોયે છોડે નહીં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bēdarakārī nē bēdarakārīmāṁ, gumāvē sahu jīvanamāṁ ghaṇuṁ ghaṇuṁ, bēdarakārī tōyē chōḍē nahīṁ

jāṇēnē bhōgavē phalō bēdarakārīnā jīvanamāṁ, jīvanamāṁ bēdarakārī tōyē chōḍē nahīṁ

karatā rahē bacāva ēnā, ḍūbyā rahē tō ēmāṁ, jīvanamāṁ bēdarakārī ē tō chōḍē nahīṁ

āvē tō phala jyāṁ ēnā tō māṁṭhā, gōtē bahānā ēnā khōṭā, bēdarakārī tō chōḍē nahīṁ

banāvī dē ādata ēnī ēvī, phuṁkē baṇagāṁ majabūrīnī jīvanamāṁ ēnē tō chōḍē nahīṁ

karī jāya sukha cēnanā ē tō chēḍā, gōtē nā tō ē ēnā chēḍā, jīvanamāṁ ēnē chōḍē nahīṁ

thāya nā sahana phala jyārē ēnā, lē āśarō tō krōdhanā, bēdarakārī tōyē chōḍē nahīṁ

rākhē kāma badhā ē tō adhūrā, rahē mustāka ē āvaḍatamāṁ, bēdarakārī tōyē chōḍē nahīṁ

karī nā pūrī ē tō javābadārī, vasī haiyē jyāṁ bēdarakārī, jīvanamāṁ ēnē tōyē chōḍē nahīṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4212 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...421042114212...Last