Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 139 | Date: 10-May-1985
જપું જગદંબા લઈ કરમાળા
Japuṁ jagadaṁbā laī karamālā

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 139 | Date: 10-May-1985

જપું જગદંબા લઈ કરમાળા

  Audio

japuṁ jagadaṁbā laī karamālā

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1985-05-10 1985-05-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1628 જપું જગદંબા લઈ કરમાળા જપું જગદંબા લઈ કરમાળા

   વસો હૃદયમાં બહુચરબાળા

ભક્તોને તમે લાગો છો વહાલા

   બાળકો પોકારે કરીને કાલાવાલા

આંસુ વહે છે નયનોમાં અમારાં

   દુઃખો કાપજે માડી સર્વે અમારાં

તમને લાગે ભક્તો સદા પ્યારા

   ઘટઘટમાં છો સદા વસનારા

વિવિધ રૂપે તમે પ્રગટનારા

   ભક્તોના સંકટને તમે હરનારા

ઋષિમુનિઓ ગુણલા ગાયે તમારા

   રિદ્ધિસિદ્ધિના છો દેનારા

દુષ્ટોને તમે છો હણનારા

   ભાવનાથી તમે રીઝનારા
https://www.youtube.com/watch?v=NIP1A11I5kE
View Original Increase Font Decrease Font


જપું જગદંબા લઈ કરમાળા

   વસો હૃદયમાં બહુચરબાળા

ભક્તોને તમે લાગો છો વહાલા

   બાળકો પોકારે કરીને કાલાવાલા

આંસુ વહે છે નયનોમાં અમારાં

   દુઃખો કાપજે માડી સર્વે અમારાં

તમને લાગે ભક્તો સદા પ્યારા

   ઘટઘટમાં છો સદા વસનારા

વિવિધ રૂપે તમે પ્રગટનારા

   ભક્તોના સંકટને તમે હરનારા

ઋષિમુનિઓ ગુણલા ગાયે તમારા

   રિદ્ધિસિદ્ધિના છો દેનારા

દુષ્ટોને તમે છો હણનારા

   ભાવનાથી તમે રીઝનારા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

japuṁ jagadaṁbā laī karamālā

vasō hr̥dayamāṁ bahucarabālā

bhaktōnē tamē lāgō chō vahālā

bālakō pōkārē karīnē kālāvālā

āṁsu vahē chē nayanōmāṁ amārāṁ

duḥkhō kāpajē māḍī sarvē amārāṁ

tamanē lāgē bhaktō sadā pyārā

ghaṭaghaṭamāṁ chō sadā vasanārā

vividha rūpē tamē pragaṭanārā

bhaktōnā saṁkaṭanē tamē haranārā

r̥ṣimuniō guṇalā gāyē tamārā

riddhisiddhinā chō dēnārā

duṣṭōnē tamē chō haṇanārā

bhāvanāthī tamē rījhanārā
English Explanation: Increase Font Decrease Font


I recite your name taking the prayer beads O Mother Divine; please come and reside in my heart O Bahuchar Bala (the form of divine mother that is of a young girl and her temple is in Gujarat, India)

You are very dear to your devotees, and they call out to you earnestly.

Tears roll down our eyes, O divine mother please cut all our sufferings.

Your devotees are very special to you; you reside in everyone.

You appear in different forms to your devotees, you demolish the obstacles in the path of your devotees.

Sages and Saints always sing praises of you; you always bestow prosperity and spiritual powers.

You destroy the evil tendencies in everyone; you are pleased through devotion.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 139 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

જપું જગદંબા લઈ કરમાળાજપું જગદંબા લઈ કરમાળા

   વસો હૃદયમાં બહુચરબાળા

ભક્તોને તમે લાગો છો વહાલા

   બાળકો પોકારે કરીને કાલાવાલા

આંસુ વહે છે નયનોમાં અમારાં

   દુઃખો કાપજે માડી સર્વે અમારાં

તમને લાગે ભક્તો સદા પ્યારા

   ઘટઘટમાં છો સદા વસનારા

વિવિધ રૂપે તમે પ્રગટનારા

   ભક્તોના સંકટને તમે હરનારા

ઋષિમુનિઓ ગુણલા ગાયે તમારા

   રિદ્ધિસિદ્ધિના છો દેનારા

દુષ્ટોને તમે છો હણનારા

   ભાવનાથી તમે રીઝનારા
1985-05-10https://i.ytimg.com/vi/NIP1A11I5kE/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=NIP1A11I5kE
જપું જગદંબા લઈ કરમાળાજપું જગદંબા લઈ કરમાળા

   વસો હૃદયમાં બહુચરબાળા

ભક્તોને તમે લાગો છો વહાલા

   બાળકો પોકારે કરીને કાલાવાલા

આંસુ વહે છે નયનોમાં અમારાં

   દુઃખો કાપજે માડી સર્વે અમારાં

તમને લાગે ભક્તો સદા પ્યારા

   ઘટઘટમાં છો સદા વસનારા

વિવિધ રૂપે તમે પ્રગટનારા

   ભક્તોના સંકટને તમે હરનારા

ઋષિમુનિઓ ગુણલા ગાયે તમારા

   રિદ્ધિસિદ્ધિના છો દેનારા

દુષ્ટોને તમે છો હણનારા

   ભાવનાથી તમે રીઝનારા
1985-05-10https://i.ytimg.com/vi/REyN8OToCik/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=REyN8OToCik
જપું જગદંબા લઈ કરમાળાજપું જગદંબા લઈ કરમાળા

   વસો હૃદયમાં બહુચરબાળા

ભક્તોને તમે લાગો છો વહાલા

   બાળકો પોકારે કરીને કાલાવાલા

આંસુ વહે છે નયનોમાં અમારાં

   દુઃખો કાપજે માડી સર્વે અમારાં

તમને લાગે ભક્તો સદા પ્યારા

   ઘટઘટમાં છો સદા વસનારા

વિવિધ રૂપે તમે પ્રગટનારા

   ભક્તોના સંકટને તમે હરનારા

ઋષિમુનિઓ ગુણલા ગાયે તમારા

   રિદ્ધિસિદ્ધિના છો દેનારા

દુષ્ટોને તમે છો હણનારા

   ભાવનાથી તમે રીઝનારા
1985-05-10https://i.ytimg.com/vi/zBhxEA6rUUA/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=zBhxEA6rUUA


First...139140141...Last