BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 139 | Date: 10-May-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

જપું જગદંબા લઈ કરમાળા

  Audio

japum jagadamba lai karamala

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1985-05-10 1985-05-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1628 જપું જગદંબા લઈ કરમાળા જપું જગદંબા લઈ કરમાળા
વસો હૃદયમાં બહુચરબાળા
ભક્તોને તમે લાગો છો વહાલા
બાળકો પોકારે કરીને કાલાવાલા
આંસુ વહે છે નયનોમાં અમારાં
દુઃખો કાપજે માડી સર્વે અમારાં
તમને લાગે ભક્તો સદા પ્યારા
ઘટઘટમાં છો સદા વસનારા
વિવિધ રૂપે તમે પ્રગટનારા
ભક્તોના સંકટને તમે હરનારા
ઋષિમુનિઓ ગુણલા ગાયે તમારા
રિદ્ધિસિદ્ધિના છો દેનારા
દુષ્ટોને તમે છો હણનારા
ભાવનાથી તમે રીઝનારા
https://www.youtube.com/watch?v=NIP1A11I5kE
Gujarati Bhajan no. 139 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જપું જગદંબા લઈ કરમાળા
વસો હૃદયમાં બહુચરબાળા
ભક્તોને તમે લાગો છો વહાલા
બાળકો પોકારે કરીને કાલાવાલા
આંસુ વહે છે નયનોમાં અમારાં
દુઃખો કાપજે માડી સર્વે અમારાં
તમને લાગે ભક્તો સદા પ્યારા
ઘટઘટમાં છો સદા વસનારા
વિવિધ રૂપે તમે પ્રગટનારા
ભક્તોના સંકટને તમે હરનારા
ઋષિમુનિઓ ગુણલા ગાયે તમારા
રિદ્ધિસિદ્ધિના છો દેનારા
દુષ્ટોને તમે છો હણનારા
ભાવનાથી તમે રીઝનારા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
japuṁ jagadaṁbā laī karamālā
vasō hr̥dayamāṁ bahucarabālā
bhaktōnē tamē lāgō chō vahālā
bālakō pōkārē karīnē kālāvālā
āṁsu vahē chē nayanōmāṁ amārāṁ
duḥkhō kāpajē māḍī sarvē amārāṁ
tamanē lāgē bhaktō sadā pyārā
ghaṭaghaṭamāṁ chō sadā vasanārā
vividha rūpē tamē pragaṭanārā
bhaktōnā saṁkaṭanē tamē haranārā
r̥ṣimuniō guṇalā gāyē tamārā
riddhisiddhinā chō dēnārā
duṣṭōnē tamē chō haṇanārā
bhāvanāthī tamē rījhanārā

Explanation in English:
I recite your name taking the prayer beads O Mother Divine; please come and reside in my heart O Bahuchar Bala (the form of divine mother that is of a young girl and her temple is in Gujarat, India)

You are very dear to your devotees, and they call out to you earnestly.

Tears roll down our eyes, O divine mother please cut all our sufferings.

Your devotees are very special to you; you reside in everyone.

You appear in different forms to your devotees, you demolish the obstacles in the path of your devotees.

Sages and Saints always sing praises of you; you always bestow prosperity and spiritual powers.

You destroy the evil tendencies in everyone; you are pleased through devotion.

જપું જગદંબા લઈ કરમાળાજપું જગદંબા લઈ કરમાળા
વસો હૃદયમાં બહુચરબાળા
ભક્તોને તમે લાગો છો વહાલા
બાળકો પોકારે કરીને કાલાવાલા
આંસુ વહે છે નયનોમાં અમારાં
દુઃખો કાપજે માડી સર્વે અમારાં
તમને લાગે ભક્તો સદા પ્યારા
ઘટઘટમાં છો સદા વસનારા
વિવિધ રૂપે તમે પ્રગટનારા
ભક્તોના સંકટને તમે હરનારા
ઋષિમુનિઓ ગુણલા ગાયે તમારા
રિદ્ધિસિદ્ધિના છો દેનારા
દુષ્ટોને તમે છો હણનારા
ભાવનાથી તમે રીઝનારા
1985-05-10https://i.ytimg.com/vi/NIP1A11I5kE/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=NIP1A11I5kE
જપું જગદંબા લઈ કરમાળાજપું જગદંબા લઈ કરમાળા
વસો હૃદયમાં બહુચરબાળા
ભક્તોને તમે લાગો છો વહાલા
બાળકો પોકારે કરીને કાલાવાલા
આંસુ વહે છે નયનોમાં અમારાં
દુઃખો કાપજે માડી સર્વે અમારાં
તમને લાગે ભક્તો સદા પ્યારા
ઘટઘટમાં છો સદા વસનારા
વિવિધ રૂપે તમે પ્રગટનારા
ભક્તોના સંકટને તમે હરનારા
ઋષિમુનિઓ ગુણલા ગાયે તમારા
રિદ્ધિસિદ્ધિના છો દેનારા
દુષ્ટોને તમે છો હણનારા
ભાવનાથી તમે રીઝનારા
1985-05-10https://i.ytimg.com/vi/REyN8OToCik/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=REyN8OToCik
જપું જગદંબા લઈ કરમાળાજપું જગદંબા લઈ કરમાળા
વસો હૃદયમાં બહુચરબાળા
ભક્તોને તમે લાગો છો વહાલા
બાળકો પોકારે કરીને કાલાવાલા
આંસુ વહે છે નયનોમાં અમારાં
દુઃખો કાપજે માડી સર્વે અમારાં
તમને લાગે ભક્તો સદા પ્યારા
ઘટઘટમાં છો સદા વસનારા
વિવિધ રૂપે તમે પ્રગટનારા
ભક્તોના સંકટને તમે હરનારા
ઋષિમુનિઓ ગુણલા ગાયે તમારા
રિદ્ધિસિદ્ધિના છો દેનારા
દુષ્ટોને તમે છો હણનારા
ભાવનાથી તમે રીઝનારા
1985-05-10https://i.ytimg.com/vi/zBhxEA6rUUA/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=zBhxEA6rUUA
First...136137138139140...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall