BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4340 | Date: 17-Nov-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

મનડુંને તનડું તો છે તારું ને તારું, કરવું એનું શું

  No Audio

Manadune Tanadu To Che Taru Ne Taru, Karavu Enu Su

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-11-17 1992-11-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16327 મનડુંને તનડું તો છે તારું ને તારું, કરવું એનું શું મનડુંને તનડું તો છે તારું ને તારું, કરવું એનું શું,
    કેમ અને ક્યારે વિચારવાનું છે એ તારે ને તારે
રહેશે, રાખીશ કાબૂમાં જીવનમાં એને તો તું,
    રહ્યો કહેતો ને કહેતો તો તું, શાને મોટા ઉપાડે
મેળવી ના શક્યો કાબૂ એના ઉપર તું જીવનમાં,
    વિચારવાનું છે એ તો તારે ને તારે
તનડાંના રોગની કરી તેં દવા, બન્યું એ રોગી જ્યારે,
    તારા મનડાંના રોગ તને કેમ ના દેખાયે
કરે રોગ હેરાન જીવનમાં તો તને, જાણી,
    પડશે કરવી દવા એની તો તારે ને તારે
છે મનડાંને તનડાં જ્યાં તારા ને તારા,
    પડશે ઉઠાવવી જવાબદારી એની તો તારે ને તારે
કરશે ખોટું જ્યાં મનડું કે તનડું તારું,
    કેમ કરી જીવનમાં એમાંથી તારે તો છટકાશે
કેવું રાખવું જીવનમાં તો એને,
    પડશે વિચારવું જીવનમાં એ તો તારે ને તારે
લાવશે જીવનમાં કદી દુઃખ કદી સુખ એ તો,
    રાખ્યું હશે જેવું એને તેં તો જ્યારે
કાઢતો ના દોષ એમાં તું કોઈનો,
    છે જ્યાં માલિક એનો તું જ્યારે ને જ્યારે
Gujarati Bhajan no. 4340 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મનડુંને તનડું તો છે તારું ને તારું, કરવું એનું શું,
    કેમ અને ક્યારે વિચારવાનું છે એ તારે ને તારે
રહેશે, રાખીશ કાબૂમાં જીવનમાં એને તો તું,
    રહ્યો કહેતો ને કહેતો તો તું, શાને મોટા ઉપાડે
મેળવી ના શક્યો કાબૂ એના ઉપર તું જીવનમાં,
    વિચારવાનું છે એ તો તારે ને તારે
તનડાંના રોગની કરી તેં દવા, બન્યું એ રોગી જ્યારે,
    તારા મનડાંના રોગ તને કેમ ના દેખાયે
કરે રોગ હેરાન જીવનમાં તો તને, જાણી,
    પડશે કરવી દવા એની તો તારે ને તારે
છે મનડાંને તનડાં જ્યાં તારા ને તારા,
    પડશે ઉઠાવવી જવાબદારી એની તો તારે ને તારે
કરશે ખોટું જ્યાં મનડું કે તનડું તારું,
    કેમ કરી જીવનમાં એમાંથી તારે તો છટકાશે
કેવું રાખવું જીવનમાં તો એને,
    પડશે વિચારવું જીવનમાં એ તો તારે ને તારે
લાવશે જીવનમાં કદી દુઃખ કદી સુખ એ તો,
    રાખ્યું હશે જેવું એને તેં તો જ્યારે
કાઢતો ના દોષ એમાં તું કોઈનો,
    છે જ્યાં માલિક એનો તું જ્યારે ને જ્યારે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
manaḍuṁnē tanaḍuṁ tō chē tāruṁ nē tāruṁ, karavuṁ ēnuṁ śuṁ,
kēma anē kyārē vicāravānuṁ chē ē tārē nē tārē
rahēśē, rākhīśa kābūmāṁ jīvanamāṁ ēnē tō tuṁ,
rahyō kahētō nē kahētō tō tuṁ, śānē mōṭā upāḍē
mēlavī nā śakyō kābū ēnā upara tuṁ jīvanamāṁ,
vicāravānuṁ chē ē tō tārē nē tārē
tanaḍāṁnā rōganī karī tēṁ davā, banyuṁ ē rōgī jyārē,
tārā manaḍāṁnā rōga tanē kēma nā dēkhāyē
karē rōga hērāna jīvanamāṁ tō tanē, jāṇī,
paḍaśē karavī davā ēnī tō tārē nē tārē
chē manaḍāṁnē tanaḍāṁ jyāṁ tārā nē tārā,
paḍaśē uṭhāvavī javābadārī ēnī tō tārē nē tārē
karaśē khōṭuṁ jyāṁ manaḍuṁ kē tanaḍuṁ tāruṁ,
kēma karī jīvanamāṁ ēmāṁthī tārē tō chaṭakāśē
kēvuṁ rākhavuṁ jīvanamāṁ tō ēnē,
paḍaśē vicāravuṁ jīvanamāṁ ē tō tārē nē tārē
lāvaśē jīvanamāṁ kadī duḥkha kadī sukha ē tō,
rākhyuṁ haśē jēvuṁ ēnē tēṁ tō jyārē
kāḍhatō nā dōṣa ēmāṁ tuṁ kōīnō,
chē jyāṁ mālika ēnō tuṁ jyārē nē jyārē
First...43364337433843394340...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall