Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4359 | Date: 26-Nov-1992
કર્યું છે શું તેં નક્કી તે જગમાં, શું જોવું, કે શું ના જોવું
Karyuṁ chē śuṁ tēṁ nakkī tē jagamāṁ, śuṁ jōvuṁ, kē śuṁ nā jōvuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4359 | Date: 26-Nov-1992

કર્યું છે શું તેં નક્કી તે જગમાં, શું જોવું, કે શું ના જોવું

  No Audio

karyuṁ chē śuṁ tēṁ nakkī tē jagamāṁ, śuṁ jōvuṁ, kē śuṁ nā jōvuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-11-26 1992-11-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16346 કર્યું છે શું તેં નક્કી તે જગમાં, શું જોવું, કે શું ના જોવું કર્યું છે શું તેં નક્કી તે જગમાં, શું જોવું, કે શું ના જોવું

જોતો આવ્યો છે તું તો જગમાં, જે જે તને તો દેખાયું

કર્યું રે શું તેં નક્કી જગમાં તો, શું કરવું, શું ના કરવું

શાને આવ્યો છે તું તો જગમાં, તેં ઘણું કર્યુંવગર વિચાર્યું

કરી કોશિશો જગમાં ઘણી તો સમજવા, કેટલું તને તો સમજાયું

જાણ્યું હતું જગમાં તો બધું, જગમાં તેં તો કેટલું જાણ્યું

થાવું ના હતું દુઃખી તારે તો જગમાં, દુઃખી તોયે થાવું પડયું

સુખની કોશિશો તો રહી જાય કેટલી, સફળ સુખ કેટલું તને મળ્યું

ઇચ્છા વિના મળ્યો તું કેટલાને, કેટલાને તારે મળવું પડયું

સમજીલે એમાં તું, હાથ પ્રભુનો પડશે આ તો સમજવું

રહેવું છે જગમાં જ્યાં તો તારે, પડશે જગની રીતે તો રહેવું

પહોંચવું છે જ્યાં તારે પ્રભુની પાસે, પ્રભુની રીતે પડશે પહોંચવું
View Original Increase Font Decrease Font


કર્યું છે શું તેં નક્કી તે જગમાં, શું જોવું, કે શું ના જોવું

જોતો આવ્યો છે તું તો જગમાં, જે જે તને તો દેખાયું

કર્યું રે શું તેં નક્કી જગમાં તો, શું કરવું, શું ના કરવું

શાને આવ્યો છે તું તો જગમાં, તેં ઘણું કર્યુંવગર વિચાર્યું

કરી કોશિશો જગમાં ઘણી તો સમજવા, કેટલું તને તો સમજાયું

જાણ્યું હતું જગમાં તો બધું, જગમાં તેં તો કેટલું જાણ્યું

થાવું ના હતું દુઃખી તારે તો જગમાં, દુઃખી તોયે થાવું પડયું

સુખની કોશિશો તો રહી જાય કેટલી, સફળ સુખ કેટલું તને મળ્યું

ઇચ્છા વિના મળ્યો તું કેટલાને, કેટલાને તારે મળવું પડયું

સમજીલે એમાં તું, હાથ પ્રભુનો પડશે આ તો સમજવું

રહેવું છે જગમાં જ્યાં તો તારે, પડશે જગની રીતે તો રહેવું

પહોંચવું છે જ્યાં તારે પ્રભુની પાસે, પ્રભુની રીતે પડશે પહોંચવું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karyuṁ chē śuṁ tēṁ nakkī tē jagamāṁ, śuṁ jōvuṁ, kē śuṁ nā jōvuṁ

jōtō āvyō chē tuṁ tō jagamāṁ, jē jē tanē tō dēkhāyuṁ

karyuṁ rē śuṁ tēṁ nakkī jagamāṁ tō, śuṁ karavuṁ, śuṁ nā karavuṁ

śānē āvyō chē tuṁ tō jagamāṁ, tēṁ ghaṇuṁ karyuṁvagara vicāryuṁ

karī kōśiśō jagamāṁ ghaṇī tō samajavā, kēṭaluṁ tanē tō samajāyuṁ

jāṇyuṁ hatuṁ jagamāṁ tō badhuṁ, jagamāṁ tēṁ tō kēṭaluṁ jāṇyuṁ

thāvuṁ nā hatuṁ duḥkhī tārē tō jagamāṁ, duḥkhī tōyē thāvuṁ paḍayuṁ

sukhanī kōśiśō tō rahī jāya kēṭalī, saphala sukha kēṭaluṁ tanē malyuṁ

icchā vinā malyō tuṁ kēṭalānē, kēṭalānē tārē malavuṁ paḍayuṁ

samajīlē ēmāṁ tuṁ, hātha prabhunō paḍaśē ā tō samajavuṁ

rahēvuṁ chē jagamāṁ jyāṁ tō tārē, paḍaśē jaganī rītē tō rahēvuṁ

pahōṁcavuṁ chē jyāṁ tārē prabhunī pāsē, prabhunī rītē paḍaśē pahōṁcavuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4359 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...435743584359...Last