Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4379 | Date: 04-Dec-1992
સહેવા તો છે સહેલાં, ઘા સંસારમાં તો બીજા, શબ્દના મણ મણના ઘા માથામાં વાગે છે
Sahēvā tō chē sahēlāṁ, ghā saṁsāramāṁ tō bījā, śabdanā maṇa maṇanā ghā māthāmāṁ vāgē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4379 | Date: 04-Dec-1992

સહેવા તો છે સહેલાં, ઘા સંસારમાં તો બીજા, શબ્દના મણ મણના ઘા માથામાં વાગે છે

  No Audio

sahēvā tō chē sahēlāṁ, ghā saṁsāramāṁ tō bījā, śabdanā maṇa maṇanā ghā māthāmāṁ vāgē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-12-04 1992-12-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16366 સહેવા તો છે સહેલાં, ઘા સંસારમાં તો બીજા, શબ્દના મણ મણના ઘા માથામાં વાગે છે સહેવા તો છે સહેલાં, ઘા સંસારમાં તો બીજા, શબ્દના મણ મણના ઘા માથામાં વાગે છે

જાય હલાવી એ તો વિચારતંત્રને, એકવાર પણ જ્યાં ઘા એના, હૈયાંમાં તો એ વાગે છે

મમતાના ઘા, જીવનમાં લાગે છે મીઠાં, લાગે આકરા એ ત્યારે, હૈયાંમાં તાણ જ્યારે એ જગાવે છે

પ્રેમના ઘા, જીવનમાં સહુ કોઈ તો ચાહે, લાગે એ આકરા, વિરહ જ્યારે એ તો જગાવે છે

મૌનના ઘા, બને ના સહેવા તો સહેલાં, શબ્દની તડપન, હૈયે જ્યારે એ તો જાગે છે

મીઠી નજરના ઘા જીવનમાં લાગે રે મીઠાં, બની જાય સહેવા આકરા, હૈયું જ્યારે એ વીંધી જાય છે

પાપના ઘા બને સહેવા ના સહેલાં, આગ પશ્ચાતાપની, હૈયે જ્યાં એ તો જલાવે છે

તનના ઘા જીવનમાં બનશે સહેવા રે સહેલાં, ઘા અંતરના સહેવા સહેલાં ના બની જાયે છે

કોઈ ઘા વહાવે રૂધિર જીવનમાં, સહેવા નથી સહેલાં ઘા, જે અંતરમાં આંસુ તો પડાવે છે

ઘાએ ઘાએ રહે સ્થિતિ જીવનમાં બદલાતી, રહેજો સદાયે સજાગ, વેર જ્યાં એ તો જગાવે છે
Increase Font Decrease Font

સહેવા તો છે સહેલાં, ઘા સંસારમાં તો બીજા, શબ્દના મણ મણના ઘા માથામાં વાગે છે

જાય હલાવી એ તો વિચારતંત્રને, એકવાર પણ જ્યાં ઘા એના, હૈયાંમાં તો એ વાગે છે

મમતાના ઘા, જીવનમાં લાગે છે મીઠાં, લાગે આકરા એ ત્યારે, હૈયાંમાં તાણ જ્યારે એ જગાવે છે

પ્રેમના ઘા, જીવનમાં સહુ કોઈ તો ચાહે, લાગે એ આકરા, વિરહ જ્યારે એ તો જગાવે છે

મૌનના ઘા, બને ના સહેવા તો સહેલાં, શબ્દની તડપન, હૈયે જ્યારે એ તો જાગે છે

મીઠી નજરના ઘા જીવનમાં લાગે રે મીઠાં, બની જાય સહેવા આકરા, હૈયું જ્યારે એ વીંધી જાય છે

પાપના ઘા બને સહેવા ના સહેલાં, આગ પશ્ચાતાપની, હૈયે જ્યાં એ તો જલાવે છે

તનના ઘા જીવનમાં બનશે સહેવા રે સહેલાં, ઘા અંતરના સહેવા સહેલાં ના બની જાયે છે

કોઈ ઘા વહાવે રૂધિર જીવનમાં, સહેવા નથી સહેલાં ઘા, જે અંતરમાં આંસુ તો પડાવે છે

ઘાએ ઘાએ રહે સ્થિતિ જીવનમાં બદલાતી, રહેજો સદાયે સજાગ, વેર જ્યાં એ તો જગાવે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
sahēvā tō chē sahēlāṁ, ghā saṁsāramāṁ tō bījā, śabdanā maṇa maṇanā ghā māthāmāṁ vāgē chē

jāya halāvī ē tō vicārataṁtranē, ēkavāra paṇa jyāṁ ghā ēnā, haiyāṁmāṁ tō ē vāgē chē

mamatānā ghā, jīvanamāṁ lāgē chē mīṭhāṁ, lāgē ākarā ē tyārē, haiyāṁmāṁ tāṇa jyārē ē jagāvē chē

prēmanā ghā, jīvanamāṁ sahu kōī tō cāhē, lāgē ē ākarā, viraha jyārē ē tō jagāvē chē

maunanā ghā, banē nā sahēvā tō sahēlāṁ, śabdanī taḍapana, haiyē jyārē ē tō jāgē chē

mīṭhī najaranā ghā jīvanamāṁ lāgē rē mīṭhāṁ, banī jāya sahēvā ākarā, haiyuṁ jyārē ē vīṁdhī jāya chē

pāpanā ghā banē sahēvā nā sahēlāṁ, āga paścātāpanī, haiyē jyāṁ ē tō jalāvē chē

tananā ghā jīvanamāṁ banaśē sahēvā rē sahēlāṁ, ghā aṁtaranā sahēvā sahēlāṁ nā banī jāyē chē

kōī ghā vahāvē rūdhira jīvanamāṁ, sahēvā nathī sahēlāṁ ghā, jē aṁtaramāṁ āṁsu tō paḍāvē chē

ghāē ghāē rahē sthiti jīvanamāṁ badalātī, rahējō sadāyē sajāga, vēra jyāṁ ē tō jagāvē chē
Gujarati Bhajan no. 4379 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...437543764377...Last