Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4449 | Date: 27-Dec-1992
ઘાટ ઘડવા છે રે, મારે મારા જીવનમાં, જીવનમાં ઘાટ મારે મારા ઘડવા છે
Ghāṭa ghaḍavā chē rē, mārē mārā jīvanamāṁ, jīvanamāṁ ghāṭa mārē mārā ghaḍavā chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4449 | Date: 27-Dec-1992

ઘાટ ઘડવા છે રે, મારે મારા જીવનમાં, જીવનમાં ઘાટ મારે મારા ઘડવા છે

  No Audio

ghāṭa ghaḍavā chē rē, mārē mārā jīvanamāṁ, jīvanamāṁ ghāṭa mārē mārā ghaḍavā chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-12-27 1992-12-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16436 ઘાટ ઘડવા છે રે, મારે મારા જીવનમાં, જીવનમાં ઘાટ મારે મારા ઘડવા છે ઘાટ ઘડવા છે રે, મારે મારા જીવનમાં, જીવનમાં ઘાટ મારે મારા ઘડવા છે

બનવું નથી કૂણું એટલું તો જીવનમાં, ઘડી ના શકાય કે ઘાટ ટકી શકે છે

રહેવું નથી કે બનવું નથી એટલું અક્કડ તો જીવનમાં, ઘડાતા ઘાટ તૂટી જાય છે

ઘડીશ કે ઘડી શકીશ ઘાટ જીવનમાં જેવા, જીવન એવું મારું તો બનવાનું છે

ઘડયા છે ઘાટ મારા ભલે પ્રભુએ, હવે એ ઘાટને અનોખા ઘાટ મારે દેવા છે

ઘડી ઘડી ઘાટ મારા એવા તો સુંદર, ઘાટ મારા પ્રભુની નજરમાં તો વસવા દેવા છે

રાખવી નથી ઘાટમાં તો કોઈ ખામી, લજ્જિત પ્રભુને ના એવી બનાવવા છે

જોઈ જીવનમાં, જીવનનો ઘાટ મારો, પ્રશંસા એની પ્રભુ પાસે તો મેળવવી છે

રહેવા નથી દેવું, ઘાટનું કોઈ પાસું તો એવું, પ્રભુપ્રેમમાં ધોયા વિના નથી રહેવા દેવું છે

ઘડયો ઘાટ તો જ્યાં સારો, જોયો જ્યાં પ્રભુએ, માગ્યા વિના પ્રભુએ આપવું પડવાનું છે

આવ્યા જોવા તો જ્યાં ઘાટ તો પ્રભુ, મેળવવું જીવનમાં તો બાકી શું રહેવાનું છે
View Original Increase Font Decrease Font


ઘાટ ઘડવા છે રે, મારે મારા જીવનમાં, જીવનમાં ઘાટ મારે મારા ઘડવા છે

બનવું નથી કૂણું એટલું તો જીવનમાં, ઘડી ના શકાય કે ઘાટ ટકી શકે છે

રહેવું નથી કે બનવું નથી એટલું અક્કડ તો જીવનમાં, ઘડાતા ઘાટ તૂટી જાય છે

ઘડીશ કે ઘડી શકીશ ઘાટ જીવનમાં જેવા, જીવન એવું મારું તો બનવાનું છે

ઘડયા છે ઘાટ મારા ભલે પ્રભુએ, હવે એ ઘાટને અનોખા ઘાટ મારે દેવા છે

ઘડી ઘડી ઘાટ મારા એવા તો સુંદર, ઘાટ મારા પ્રભુની નજરમાં તો વસવા દેવા છે

રાખવી નથી ઘાટમાં તો કોઈ ખામી, લજ્જિત પ્રભુને ના એવી બનાવવા છે

જોઈ જીવનમાં, જીવનનો ઘાટ મારો, પ્રશંસા એની પ્રભુ પાસે તો મેળવવી છે

રહેવા નથી દેવું, ઘાટનું કોઈ પાસું તો એવું, પ્રભુપ્રેમમાં ધોયા વિના નથી રહેવા દેવું છે

ઘડયો ઘાટ તો જ્યાં સારો, જોયો જ્યાં પ્રભુએ, માગ્યા વિના પ્રભુએ આપવું પડવાનું છે

આવ્યા જોવા તો જ્યાં ઘાટ તો પ્રભુ, મેળવવું જીવનમાં તો બાકી શું રહેવાનું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ghāṭa ghaḍavā chē rē, mārē mārā jīvanamāṁ, jīvanamāṁ ghāṭa mārē mārā ghaḍavā chē

banavuṁ nathī kūṇuṁ ēṭaluṁ tō jīvanamāṁ, ghaḍī nā śakāya kē ghāṭa ṭakī śakē chē

rahēvuṁ nathī kē banavuṁ nathī ēṭaluṁ akkaḍa tō jīvanamāṁ, ghaḍātā ghāṭa tūṭī jāya chē

ghaḍīśa kē ghaḍī śakīśa ghāṭa jīvanamāṁ jēvā, jīvana ēvuṁ māruṁ tō banavānuṁ chē

ghaḍayā chē ghāṭa mārā bhalē prabhuē, havē ē ghāṭanē anōkhā ghāṭa mārē dēvā chē

ghaḍī ghaḍī ghāṭa mārā ēvā tō suṁdara, ghāṭa mārā prabhunī najaramāṁ tō vasavā dēvā chē

rākhavī nathī ghāṭamāṁ tō kōī khāmī, lajjita prabhunē nā ēvī banāvavā chē

jōī jīvanamāṁ, jīvananō ghāṭa mārō, praśaṁsā ēnī prabhu pāsē tō mēlavavī chē

rahēvā nathī dēvuṁ, ghāṭanuṁ kōī pāsuṁ tō ēvuṁ, prabhuprēmamāṁ dhōyā vinā nathī rahēvā dēvuṁ chē

ghaḍayō ghāṭa tō jyāṁ sārō, jōyō jyāṁ prabhuē, māgyā vinā prabhuē āpavuṁ paḍavānuṁ chē

āvyā jōvā tō jyāṁ ghāṭa tō prabhu, mēlavavuṁ jīvanamāṁ tō bākī śuṁ rahēvānuṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4449 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...444744484449...Last