BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6502 | Date: 12-Dec-1996
   Text Size Increase Font Decrease Font

હતી જ્યાં સુધી તો એ પેટમાં, હતી ત્યાં સુધી તો એ સચવાયેલી

  No Audio

Hati Jya Sudhi To Ae Petma, Hati Tya Sudhi To Ae Sachvayeli

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1996-12-12 1996-12-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16489 હતી જ્યાં સુધી તો એ પેટમાં, હતી ત્યાં સુધી તો એ સચવાયેલી હતી જ્યાં સુધી તો એ પેટમાં, હતી ત્યાં સુધી તો એ સચવાયેલી
નીકળી જ્યાં મુખમાંથી તો એકવાર બહાર, એ ગઈ ફેલાતીને ફેલાતી
પહોંચી જ્યાં એ તો કાનથી તો બીજા કાન સુધી, ગઈ એ તો ફેલાતી
સાચાખોટાની તપાસવાની ના કોઈએ એમાં તસ્દી એની લીધી
છે જરૂર જે વાતને તો ફેલાવવાની, જરૂર બહાર એને તો કાઢવી
રાખવી છે ગુપ્ત તો જેને, રાખવી પેટમાંને પેટમાં એને તો સાંચવવી
વાત ભલે હો કોઈના વિષેની, નિષ્ફળતાની કે કોઈની અંગત મુલાકાતની
સમય પહેલાં જાશે જો એ ફેલાઈ, રહી જાશે તો એ એમાં કાચીને કાચી
Gujarati Bhajan no. 6502 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હતી જ્યાં સુધી તો એ પેટમાં, હતી ત્યાં સુધી તો એ સચવાયેલી
નીકળી જ્યાં મુખમાંથી તો એકવાર બહાર, એ ગઈ ફેલાતીને ફેલાતી
પહોંચી જ્યાં એ તો કાનથી તો બીજા કાન સુધી, ગઈ એ તો ફેલાતી
સાચાખોટાની તપાસવાની ના કોઈએ એમાં તસ્દી એની લીધી
છે જરૂર જે વાતને તો ફેલાવવાની, જરૂર બહાર એને તો કાઢવી
રાખવી છે ગુપ્ત તો જેને, રાખવી પેટમાંને પેટમાં એને તો સાંચવવી
વાત ભલે હો કોઈના વિષેની, નિષ્ફળતાની કે કોઈની અંગત મુલાકાતની
સમય પહેલાં જાશે જો એ ફેલાઈ, રહી જાશે તો એ એમાં કાચીને કાચી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
hatī jyāṁ sudhī tō ē pēṭamāṁ, hatī tyāṁ sudhī tō ē sacavāyēlī
nīkalī jyāṁ mukhamāṁthī tō ēkavāra bahāra, ē gaī phēlātīnē phēlātī
pahōṁcī jyāṁ ē tō kānathī tō bījā kāna sudhī, gaī ē tō phēlātī
sācākhōṭānī tapāsavānī nā kōīē ēmāṁ tasdī ēnī līdhī
chē jarūra jē vātanē tō phēlāvavānī, jarūra bahāra ēnē tō kāḍhavī
rākhavī chē gupta tō jēnē, rākhavī pēṭamāṁnē pēṭamāṁ ēnē tō sāṁcavavī
vāta bhalē hō kōīnā viṣēnī, niṣphalatānī kē kōīnī aṁgata mulākātanī
samaya pahēlāṁ jāśē jō ē phēlāī, rahī jāśē tō ē ēmāṁ kācīnē kācī
First...64966497649864996500...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall