Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6506 | Date: 13-Dec-1996
જ્યાં નર ભી છે ત્યાં નારી ભી છે, જ્યાં દિલ છે ત્યાં દર્દ ભી છે
Jyāṁ nara bhī chē tyāṁ nārī bhī chē, jyāṁ dila chē tyāṁ darda bhī chē

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

Hymn No. 6506 | Date: 13-Dec-1996

જ્યાં નર ભી છે ત્યાં નારી ભી છે, જ્યાં દિલ છે ત્યાં દર્દ ભી છે

  No Audio

jyāṁ nara bhī chē tyāṁ nārī bhī chē, jyāṁ dila chē tyāṁ darda bhī chē

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

1996-12-13 1996-12-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16493 જ્યાં નર ભી છે ત્યાં નારી ભી છે, જ્યાં દિલ છે ત્યાં દર્દ ભી છે જ્યાં નર ભી છે ત્યાં નારી ભી છે, જ્યાં દિલ છે ત્યાં દર્દ ભી છે

જ્યાં ફૂલ છે ત્યાં ક્યારી ભી છે, જગમાં લીલા પ્રભુ તારી ન્યારી છે

જ્યાં ફૂલો ભી છે ત્યાં ભમરા ભી છે, જ્યાં રૂપ છે ત્યાં પતંગિયા ભી છે

જ્યાં પ્યાસ છે ત્યાં પાણી ભી છે, જગમાં રીત પ્રભુ તારી તો ન્યારી છે

જ્યાં સુંદરતા છે ત્યાં શિકારી ભી છે, જ્યાં પ્રસંગ છે ત્યાં એની કહાની ભી છે

જ્યાં વન છે, હસ્તી ત્યાં પશુની ભી છે, જગમાં રીત પ્રભુ તારી તો ન્યારી છે

જ્યાં બાળક છે ત્યાં માતાની હાજરી છે, જ્યાં અભિમાન છે ત્યાં એની ખુમારી છે

જ્યાં સેતોષ છે ત્યાં સુખની લહાણી છે, જગમાં રીત પ્રભુ તારી તો ન્યારી છે

જ્યાં લોભ છે ત્યાં ધૂતારા ભી છે, જ્યાં રોગ છે ત્યાં એની દવા ભી છે

જ્યાં બાળક છે ત્યાં નિર્દોષતા છુપાઈ છે, જગમાં રીત પ્રભુ તારી તો ન્યારી છે
View Original Increase Font Decrease Font


જ્યાં નર ભી છે ત્યાં નારી ભી છે, જ્યાં દિલ છે ત્યાં દર્દ ભી છે

જ્યાં ફૂલ છે ત્યાં ક્યારી ભી છે, જગમાં લીલા પ્રભુ તારી ન્યારી છે

જ્યાં ફૂલો ભી છે ત્યાં ભમરા ભી છે, જ્યાં રૂપ છે ત્યાં પતંગિયા ભી છે

જ્યાં પ્યાસ છે ત્યાં પાણી ભી છે, જગમાં રીત પ્રભુ તારી તો ન્યારી છે

જ્યાં સુંદરતા છે ત્યાં શિકારી ભી છે, જ્યાં પ્રસંગ છે ત્યાં એની કહાની ભી છે

જ્યાં વન છે, હસ્તી ત્યાં પશુની ભી છે, જગમાં રીત પ્રભુ તારી તો ન્યારી છે

જ્યાં બાળક છે ત્યાં માતાની હાજરી છે, જ્યાં અભિમાન છે ત્યાં એની ખુમારી છે

જ્યાં સેતોષ છે ત્યાં સુખની લહાણી છે, જગમાં રીત પ્રભુ તારી તો ન્યારી છે

જ્યાં લોભ છે ત્યાં ધૂતારા ભી છે, જ્યાં રોગ છે ત્યાં એની દવા ભી છે

જ્યાં બાળક છે ત્યાં નિર્દોષતા છુપાઈ છે, જગમાં રીત પ્રભુ તારી તો ન્યારી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jyāṁ nara bhī chē tyāṁ nārī bhī chē, jyāṁ dila chē tyāṁ darda bhī chē

jyāṁ phūla chē tyāṁ kyārī bhī chē, jagamāṁ līlā prabhu tārī nyārī chē

jyāṁ phūlō bhī chē tyāṁ bhamarā bhī chē, jyāṁ rūpa chē tyāṁ pataṁgiyā bhī chē

jyāṁ pyāsa chē tyāṁ pāṇī bhī chē, jagamāṁ rīta prabhu tārī tō nyārī chē

jyāṁ suṁdaratā chē tyāṁ śikārī bhī chē, jyāṁ prasaṁga chē tyāṁ ēnī kahānī bhī chē

jyāṁ vana chē, hastī tyāṁ paśunī bhī chē, jagamāṁ rīta prabhu tārī tō nyārī chē

jyāṁ bālaka chē tyāṁ mātānī hājarī chē, jyāṁ abhimāna chē tyāṁ ēnī khumārī chē

jyāṁ sētōṣa chē tyāṁ sukhanī lahāṇī chē, jagamāṁ rīta prabhu tārī tō nyārī chē

jyāṁ lōbha chē tyāṁ dhūtārā bhī chē, jyāṁ rōga chē tyāṁ ēnī davā bhī chē

jyāṁ bālaka chē tyāṁ nirdōṣatā chupāī chē, jagamāṁ rīta prabhu tārī tō nyārī chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6506 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...650265036504...Last