Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6581 | Date: 25-Jan-1997
કોણ કોનું રહેશે ને કોણ કોનું બનશે, જીવનમાં એ તો, કોયડોને કોયડો રહેશે
Kōṇa kōnuṁ rahēśē nē kōṇa kōnuṁ banaśē, jīvanamāṁ ē tō, kōyaḍōnē kōyaḍō rahēśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 6581 | Date: 25-Jan-1997

કોણ કોનું રહેશે ને કોણ કોનું બનશે, જીવનમાં એ તો, કોયડોને કોયડો રહેશે

  No Audio

kōṇa kōnuṁ rahēśē nē kōṇa kōnuṁ banaśē, jīvanamāṁ ē tō, kōyaḍōnē kōyaḍō rahēśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1997-01-25 1997-01-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16568 કોણ કોનું રહેશે ને કોણ કોનું બનશે, જીવનમાં એ તો, કોયડોને કોયડો રહેશે કોણ કોનું રહેશે ને કોણ કોનું બનશે, જીવનમાં એ તો, કોયડોને કોયડો રહેશે

સહુ કોઈ હાથ ઉંચા કરી, જીવનમાં કહેશે, ગમશે પ્રભુને, એનું એ બનશે ને રહેશે

ચાહે છે જીવનમાં સહુ તો, સહુ એનું બને ને રહે, અનુભવ તો સહુના જુદું કહેશે

અપનાવવા સહુને, ને બનવા સહુના, કોઈ એમાં અચકાશે, કોઈ એમાં રાજી થાશે

આસાન નથી, હરેક વાતમાં, મંજૂરી મેળવવી પ્રભુની, ના જલદી એ તો મળશે

પ્રેમની બંસરીમાં જગ નાચે ને સાથે રહે, છે શંકા સહુમાં, પ્રેમ એનો ક્યાં સુધી ટકશે

લાગ્યા જે બન્યા આપણા, ક્યાં સુધી બનીને આપણા રહેશે, ના એ કહી શકશે

જ્યાં સુધી મન, વૃત્તિ ને વિચાર બદલાતા રહેશે, કાયમ ના કોઈ કોઈનું રહેશે

લાગશે ઊકેલ્યો કોઈ કોયડો એમાં, નવો કોયડો તો ત્યાં, ઊભો તો થાશે

હરેક વાતમાં, ના કોઈ કોઈની તો હા ભણશે, ના કોઈ કોઈનું તો રહેશે
View Original Increase Font Decrease Font


કોણ કોનું રહેશે ને કોણ કોનું બનશે, જીવનમાં એ તો, કોયડોને કોયડો રહેશે

સહુ કોઈ હાથ ઉંચા કરી, જીવનમાં કહેશે, ગમશે પ્રભુને, એનું એ બનશે ને રહેશે

ચાહે છે જીવનમાં સહુ તો, સહુ એનું બને ને રહે, અનુભવ તો સહુના જુદું કહેશે

અપનાવવા સહુને, ને બનવા સહુના, કોઈ એમાં અચકાશે, કોઈ એમાં રાજી થાશે

આસાન નથી, હરેક વાતમાં, મંજૂરી મેળવવી પ્રભુની, ના જલદી એ તો મળશે

પ્રેમની બંસરીમાં જગ નાચે ને સાથે રહે, છે શંકા સહુમાં, પ્રેમ એનો ક્યાં સુધી ટકશે

લાગ્યા જે બન્યા આપણા, ક્યાં સુધી બનીને આપણા રહેશે, ના એ કહી શકશે

જ્યાં સુધી મન, વૃત્તિ ને વિચાર બદલાતા રહેશે, કાયમ ના કોઈ કોઈનું રહેશે

લાગશે ઊકેલ્યો કોઈ કોયડો એમાં, નવો કોયડો તો ત્યાં, ઊભો તો થાશે

હરેક વાતમાં, ના કોઈ કોઈની તો હા ભણશે, ના કોઈ કોઈનું તો રહેશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōṇa kōnuṁ rahēśē nē kōṇa kōnuṁ banaśē, jīvanamāṁ ē tō, kōyaḍōnē kōyaḍō rahēśē

sahu kōī hātha uṁcā karī, jīvanamāṁ kahēśē, gamaśē prabhunē, ēnuṁ ē banaśē nē rahēśē

cāhē chē jīvanamāṁ sahu tō, sahu ēnuṁ banē nē rahē, anubhava tō sahunā juduṁ kahēśē

apanāvavā sahunē, nē banavā sahunā, kōī ēmāṁ acakāśē, kōī ēmāṁ rājī thāśē

āsāna nathī, harēka vātamāṁ, maṁjūrī mēlavavī prabhunī, nā jaladī ē tō malaśē

prēmanī baṁsarīmāṁ jaga nācē nē sāthē rahē, chē śaṁkā sahumāṁ, prēma ēnō kyāṁ sudhī ṭakaśē

lāgyā jē banyā āpaṇā, kyāṁ sudhī banīnē āpaṇā rahēśē, nā ē kahī śakaśē

jyāṁ sudhī mana, vr̥tti nē vicāra badalātā rahēśē, kāyama nā kōī kōīnuṁ rahēśē

lāgaśē ūkēlyō kōī kōyaḍō ēmāṁ, navō kōyaḍō tō tyāṁ, ūbhō tō thāśē

harēka vātamāṁ, nā kōī kōīnī tō hā bhaṇaśē, nā kōī kōīnuṁ tō rahēśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6581 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...657765786579...Last