BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6581 | Date: 25-Jan-1997
   Text Size Increase Font Decrease Font

કોણ કોનું રહેશે ને કોણ કોનું બનશે, જીવનમાં એ તો, કોયડોને કોયડો રહેશે

  No Audio

Kon Konu Rehshe Ne Kon Konu Banshe, Jivanma Ae To, Koydo Ne Koydo Raheshe

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1997-01-25 1997-01-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16568 કોણ કોનું રહેશે ને કોણ કોનું બનશે, જીવનમાં એ તો, કોયડોને કોયડો રહેશે કોણ કોનું રહેશે ને કોણ કોનું બનશે, જીવનમાં એ તો, કોયડોને કોયડો રહેશે
સહુ કોઈ હાથ ઉંચા કરી, જીવનમાં કહેશે, ગમશે પ્રભુને, એનું એ બનશે ને રહેશે
ચાહે છે જીવનમાં સહુ તો, સહુ એનું બને ને રહે, અનુભવ તો સહુના જુદું કહેશે
અપનાવવા સહુને, ને બનવા સહુના, કોઈ એમાં અચકાશે, કોઈ એમાં રાજી થાશે
આસાન નથી, હરેક વાતમાં, મંજૂરી મેળવવી પ્રભુની, ના જલદી એ તો મળશે
પ્રેમની બંસરીમાં જગ નાચે ને સાથે રહે, છે શંકા સહુમાં, પ્રેમ એનો ક્યાં સુધી ટકશે
લાગ્યા જે બન્યા આપણા, ક્યાં સુધી બનીને આપણા રહેશે, ના એ કહી શકશે
જ્યાં સુધી મન, વૃત્તિ ને વિચાર બદલાતા રહેશે, કાયમ ના કોઈ કોઈનું રહેશે
લાગશે ઊકેલ્યો કોઈ કોયડો એમાં, નવો કોયડો તો ત્યાં, ઊભો તો થાશે
હરેક વાતમાં, ના કોઈ કોઈની તો હા ભણશે, ના કોઈ કોઈનું તો રહેશે
Gujarati Bhajan no. 6581 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કોણ કોનું રહેશે ને કોણ કોનું બનશે, જીવનમાં એ તો, કોયડોને કોયડો રહેશે
સહુ કોઈ હાથ ઉંચા કરી, જીવનમાં કહેશે, ગમશે પ્રભુને, એનું એ બનશે ને રહેશે
ચાહે છે જીવનમાં સહુ તો, સહુ એનું બને ને રહે, અનુભવ તો સહુના જુદું કહેશે
અપનાવવા સહુને, ને બનવા સહુના, કોઈ એમાં અચકાશે, કોઈ એમાં રાજી થાશે
આસાન નથી, હરેક વાતમાં, મંજૂરી મેળવવી પ્રભુની, ના જલદી એ તો મળશે
પ્રેમની બંસરીમાં જગ નાચે ને સાથે રહે, છે શંકા સહુમાં, પ્રેમ એનો ક્યાં સુધી ટકશે
લાગ્યા જે બન્યા આપણા, ક્યાં સુધી બનીને આપણા રહેશે, ના એ કહી શકશે
જ્યાં સુધી મન, વૃત્તિ ને વિચાર બદલાતા રહેશે, કાયમ ના કોઈ કોઈનું રહેશે
લાગશે ઊકેલ્યો કોઈ કોયડો એમાં, નવો કોયડો તો ત્યાં, ઊભો તો થાશે
હરેક વાતમાં, ના કોઈ કોઈની તો હા ભણશે, ના કોઈ કોઈનું તો રહેશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kōṇa kōnuṁ rahēśē nē kōṇa kōnuṁ banaśē, jīvanamāṁ ē tō, kōyaḍōnē kōyaḍō rahēśē
sahu kōī hātha uṁcā karī, jīvanamāṁ kahēśē, gamaśē prabhunē, ēnuṁ ē banaśē nē rahēśē
cāhē chē jīvanamāṁ sahu tō, sahu ēnuṁ banē nē rahē, anubhava tō sahunā juduṁ kahēśē
apanāvavā sahunē, nē banavā sahunā, kōī ēmāṁ acakāśē, kōī ēmāṁ rājī thāśē
āsāna nathī, harēka vātamāṁ, maṁjūrī mēlavavī prabhunī, nā jaladī ē tō malaśē
prēmanī baṁsarīmāṁ jaga nācē nē sāthē rahē, chē śaṁkā sahumāṁ, prēma ēnō kyāṁ sudhī ṭakaśē
lāgyā jē banyā āpaṇā, kyāṁ sudhī banīnē āpaṇā rahēśē, nā ē kahī śakaśē
jyāṁ sudhī mana, vr̥tti nē vicāra badalātā rahēśē, kāyama nā kōī kōīnuṁ rahēśē
lāgaśē ūkēlyō kōī kōyaḍō ēmāṁ, navō kōyaḍō tō tyāṁ, ūbhō tō thāśē
harēka vātamāṁ, nā kōī kōīnī tō hā bhaṇaśē, nā kōī kōīnuṁ tō rahēśē
First...65766577657865796580...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall