BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 169 | Date: 08-Jul-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

પડદો પણ એ, પડદા પાછળ પણ છે એ

  No Audio

padado pana e, padada pachhala pana chhe e

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1985-07-08 1985-07-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1658 પડદો પણ એ, પડદા પાછળ પણ છે એ પડદો પણ એ, પડદા પાછળ પણ છે એ
ખેલ ખેલે કેવા એ તારી સાથે
કામમાં પણ એ, કામના જગાડે પણ એ
એનાં ફળ ચખાડે કેવાં તને
ક્રોધમાં પણ એ, ક્રોધી બનાવે પણ એ
એનાં કડવાં ફળ ચખાડે તને
લોભમાં પણ એ, લોભી બનાવે તને
એનાં ફળ પણ ચખાડે તને
અહંકારમાં પણ એ, અહંકારી બનાવે તને
ગફલતમાં નાખી ડુબાવે તને
મોહમાં પણ એ, માયા તો એ એની છે
ડુબાવી એમાં, દૂર રાખે એ તને
પ્રેમમાં પણ એ, જો એમાં તું દર્શન કરે
ઇશારો આપી, બોલાવે એ તને
શ્રદ્ધામાં પણ એ, ઊલટા સંજોગો એ સરજે
ધીરજની સદા એ તો કસોટી કરે
પ્રકાશમાં પણ એ, હૈયામાં જો એ વસે
જ્ઞાન દઈ, અંધકાર તારો દૂર કરે
ભક્તિમાં પણ એ, ભાવમાં સદા એ રહે
હાથ ઝાલી, હૈયે ચાંપે તને
Gujarati Bhajan no. 169 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પડદો પણ એ, પડદા પાછળ પણ છે એ
ખેલ ખેલે કેવા એ તારી સાથે
કામમાં પણ એ, કામના જગાડે પણ એ
એનાં ફળ ચખાડે કેવાં તને
ક્રોધમાં પણ એ, ક્રોધી બનાવે પણ એ
એનાં કડવાં ફળ ચખાડે તને
લોભમાં પણ એ, લોભી બનાવે તને
એનાં ફળ પણ ચખાડે તને
અહંકારમાં પણ એ, અહંકારી બનાવે તને
ગફલતમાં નાખી ડુબાવે તને
મોહમાં પણ એ, માયા તો એ એની છે
ડુબાવી એમાં, દૂર રાખે એ તને
પ્રેમમાં પણ એ, જો એમાં તું દર્શન કરે
ઇશારો આપી, બોલાવે એ તને
શ્રદ્ધામાં પણ એ, ઊલટા સંજોગો એ સરજે
ધીરજની સદા એ તો કસોટી કરે
પ્રકાશમાં પણ એ, હૈયામાં જો એ વસે
જ્ઞાન દઈ, અંધકાર તારો દૂર કરે
ભક્તિમાં પણ એ, ભાવમાં સદા એ રહે
હાથ ઝાલી, હૈયે ચાંપે તને
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
paḍadō paṇa ē, paḍadā pāchala paṇa chē ē
khēla khēlē kēvā ē tārī sāthē
kāmamāṁ paṇa ē, kāmanā jagāḍē paṇa ē
ēnāṁ phala cakhāḍē kēvāṁ tanē
krōdhamāṁ paṇa ē, krōdhī banāvē paṇa ē
ēnāṁ kaḍavāṁ phala cakhāḍē tanē
lōbhamāṁ paṇa ē, lōbhī banāvē tanē
ēnāṁ phala paṇa cakhāḍē tanē
ahaṁkāramāṁ paṇa ē, ahaṁkārī banāvē tanē
gaphalatamāṁ nākhī ḍubāvē tanē
mōhamāṁ paṇa ē, māyā tō ē ēnī chē
ḍubāvī ēmāṁ, dūra rākhē ē tanē
prēmamāṁ paṇa ē, jō ēmāṁ tuṁ darśana karē
iśārō āpī, bōlāvē ē tanē
śraddhāmāṁ paṇa ē, ūlaṭā saṁjōgō ē sarajē
dhīrajanī sadā ē tō kasōṭī karē
prakāśamāṁ paṇa ē, haiyāmāṁ jō ē vasē
jñāna daī, aṁdhakāra tārō dūra karē
bhaktimāṁ paṇa ē, bhāvamāṁ sadā ē rahē
hātha jhālī, haiyē cāṁpē tanē

Explanation in English
Here dear Kaka (Satguru Devendra Ghia) explains the paradoxical nature of the Divine...

God is the curtain of illusion himself and he is the one behind the curtain as well.
The kind of games he plays with you is unimaginable
He is lust himself, and he is the one who creates the desire in you as well
And then makes us taste the fruit of it as well.
He resides in rage, and he is the one who makes us angry as well
And then makes us taste the fruit of it as well.
He resides in greed and entices you to become greedy as well.
And then makes us taste the fruit of it as well.
He resides in our ego, and he is the one who nudges us to become arrogant.
He confuses you and makes you stumble on your path
He is the one who induces attachment towards the illusionary world, and he is the creator of this world.
He leaves you to walk through the maze of his illusionary world which keeps us at a distance from him.
He is the one who resides in love, and if you are able to find him there
He will give you a sign and invite you to walk on the path that leads to him.
He resides in faith as well, and he is the one who creates circumstances that challenge your dedication as well.
Always make sure to see that you don't lose your patience along the way.
He resides in the light and if you are to let that light enter your heart
He will ward off the darkness of ignorance by giving you the light of true knowledge.
He resides in devotion and your emotions, and he holds your hand through everything and embraces and keeps you close to his heart.

In my experience, this nature of God is difficult to grasp and only guru Kripa can shed some light and give us the right understanding. 🙏🏻

First...166167168169170...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall