Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 171 | Date: 11-Jul-1985
રંગે-રંગે વિવિધ રંગે, રંગાયા છે સર્વે આ જગમાં
Raṁgē-raṁgē vividha raṁgē, raṁgāyā chē sarvē ā jagamāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 171 | Date: 11-Jul-1985

રંગે-રંગે વિવિધ રંગે, રંગાયા છે સર્વે આ જગમાં

  No Audio

raṁgē-raṁgē vividha raṁgē, raṁgāyā chē sarvē ā jagamāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1985-07-11 1985-07-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1660 રંગે-રંગે વિવિધ રંગે, રંગાયા છે સર્વે આ જગમાં રંગે-રંગે વિવિધ રંગે, રંગાયા છે સર્વે આ જગમાં

કોઈને ચડ્યો કૃષ્ણનો રંગ, કોઈ રામ રંગે રંગાયા

કોઈ શ્રીજી રંગે રંગાયા, કોઈ સ્વામીનારાયણમાં ભીંજાયા

કોઈ બુદ્ધ, કોઈ મહાવીર, કોઈ જરથુસ્ટ્રના રંગે રંગાયા

સર્વે પોતાના રંગ સમજ્યા, છે એ બીજાથી સવાયા

ભૂલ્યા છે એ દિશા, સર્વ રંગ છે સફેદમાં સમાયા

વિવિધ લાકડી બળતી તોય જ્યોતમાં ફરક નથી ક્યાંય દેખાયા

જ્યોત જલી જ્યાં-જ્યાં જગમાં, એમાં ભેદ નથી ક્યાંય દેખાયા

બીજાના રંગ છે કાચા, પોતાના જ રંગ છે બહુ સાચા

ખોટા વિચારોની કરી દીવાલો, એની સાથે સહુ ટકરાયા

રંગે-રંગે રંગાઈ, સાચા રંગે છે જે સદા રંગાયા

એની દૃષ્ટિમાંથી, કર્તાની કૃપાથી, ભેદ છે ભૂંસાયા
View Original Increase Font Decrease Font


રંગે-રંગે વિવિધ રંગે, રંગાયા છે સર્વે આ જગમાં

કોઈને ચડ્યો કૃષ્ણનો રંગ, કોઈ રામ રંગે રંગાયા

કોઈ શ્રીજી રંગે રંગાયા, કોઈ સ્વામીનારાયણમાં ભીંજાયા

કોઈ બુદ્ધ, કોઈ મહાવીર, કોઈ જરથુસ્ટ્રના રંગે રંગાયા

સર્વે પોતાના રંગ સમજ્યા, છે એ બીજાથી સવાયા

ભૂલ્યા છે એ દિશા, સર્વ રંગ છે સફેદમાં સમાયા

વિવિધ લાકડી બળતી તોય જ્યોતમાં ફરક નથી ક્યાંય દેખાયા

જ્યોત જલી જ્યાં-જ્યાં જગમાં, એમાં ભેદ નથી ક્યાંય દેખાયા

બીજાના રંગ છે કાચા, પોતાના જ રંગ છે બહુ સાચા

ખોટા વિચારોની કરી દીવાલો, એની સાથે સહુ ટકરાયા

રંગે-રંગે રંગાઈ, સાચા રંગે છે જે સદા રંગાયા

એની દૃષ્ટિમાંથી, કર્તાની કૃપાથી, ભેદ છે ભૂંસાયા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

raṁgē-raṁgē vividha raṁgē, raṁgāyā chē sarvē ā jagamāṁ

kōīnē caḍyō kr̥ṣṇanō raṁga, kōī rāma raṁgē raṁgāyā

kōī śrījī raṁgē raṁgāyā, kōī svāmīnārāyaṇamāṁ bhīṁjāyā

kōī buddha, kōī mahāvīra, kōī jarathusṭranā raṁgē raṁgāyā

sarvē pōtānā raṁga samajyā, chē ē bījāthī savāyā

bhūlyā chē ē diśā, sarva raṁga chē saphēdamāṁ samāyā

vividha lākaḍī balatī tōya jyōtamāṁ pharaka nathī kyāṁya dēkhāyā

jyōta jalī jyāṁ-jyāṁ jagamāṁ, ēmāṁ bhēda nathī kyāṁya dēkhāyā

bījānā raṁga chē kācā, pōtānā ja raṁga chē bahu sācā

khōṭā vicārōnī karī dīvālō, ēnī sāthē sahu ṭakarāyā

raṁgē-raṁgē raṁgāī, sācā raṁgē chē jē sadā raṁgāyā

ēnī dr̥ṣṭimāṁthī, kartānī kr̥pāthī, bhēda chē bhūṁsāyā
English Explanation: Increase Font Decrease Font


In different hues and colours, everyone is coloured in this world.

Someone is coloured by the colour of Krishna, someone is coloured by the colour of Ram.

Someone worships Shriji, someone is bathed in Swaminarayan.

Someone is coloured in the colours of Buddha, someone in Mahavir and someone in Jesus.

Everyone thinks that their colour is better than the others.

They have forgotten their direction; every colour merges in white.

Even if different types of wood are burning, the light is the same.

Wherever the light burns in the world, there is no difference that can be seen.

Everyone thinks that the other colours are not fast and their own colour is the only true one.

By raising the walls of wrong thoughts, everyone bangs into it.

After getting coloured in different colours, the one who gets coloured in the true colour;

With the grace of God, in his vision all the differences are erased.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 171 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...169170171...Last