BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 171 | Date: 11-Jul-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

રંગે-રંગે વિવિધ રંગે, રંગાયા છે સર્વે આ જગમાં

  No Audio

range-range vividha range, rangaya chhe sarve a jagamam

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1985-07-11 1985-07-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1660 રંગે-રંગે વિવિધ રંગે, રંગાયા છે સર્વે આ જગમાં રંગે-રંગે વિવિધ રંગે, રંગાયા છે સર્વે આ જગમાં
કોઈને ચડ્યો કૃષ્ણનો રંગ, કોઈ રામ રંગે રંગાયા
કોઈ શ્રીજી રંગે રંગાયા, કોઈ સ્વામીનારાયણમાં ભીંજાયા
કોઈ બુદ્ધ, કોઈ મહાવીર, કોઈ જરથુસ્ટ્રના રંગે રંગાયા
સર્વે પોતાના રંગ સમજ્યા, છે એ બીજાથી સવાયા
ભૂલ્યા છે એ દિશા, સર્વ રંગ છે સફેદમાં સમાયા
વિવિધ લાકડી બળતી તોય જ્યોતમાં ફરક નથી ક્યાંય દેખાયા
જ્યોત જલી જ્યાં-જ્યાં જગમાં, એમાં ભેદ નથી ક્યાંય દેખાયા
બીજાના રંગ છે કાચા, પોતાના જ રંગ છે બહુ સાચા
ખોટા વિચારોની કરી દીવાલો, એની સાથે સહુ ટકરાયા
રંગે-રંગે રંગાઈ, સાચા રંગે છે જે સદા રંગાયા
એની દૃષ્ટિમાંથી, કર્તાની કૃપાથી, ભેદ છે ભૂંસાયા
Gujarati Bhajan no. 171 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રંગે-રંગે વિવિધ રંગે, રંગાયા છે સર્વે આ જગમાં
કોઈને ચડ્યો કૃષ્ણનો રંગ, કોઈ રામ રંગે રંગાયા
કોઈ શ્રીજી રંગે રંગાયા, કોઈ સ્વામીનારાયણમાં ભીંજાયા
કોઈ બુદ્ધ, કોઈ મહાવીર, કોઈ જરથુસ્ટ્રના રંગે રંગાયા
સર્વે પોતાના રંગ સમજ્યા, છે એ બીજાથી સવાયા
ભૂલ્યા છે એ દિશા, સર્વ રંગ છે સફેદમાં સમાયા
વિવિધ લાકડી બળતી તોય જ્યોતમાં ફરક નથી ક્યાંય દેખાયા
જ્યોત જલી જ્યાં-જ્યાં જગમાં, એમાં ભેદ નથી ક્યાંય દેખાયા
બીજાના રંગ છે કાચા, પોતાના જ રંગ છે બહુ સાચા
ખોટા વિચારોની કરી દીવાલો, એની સાથે સહુ ટકરાયા
રંગે-રંગે રંગાઈ, સાચા રંગે છે જે સદા રંગાયા
એની દૃષ્ટિમાંથી, કર્તાની કૃપાથી, ભેદ છે ભૂંસાયા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
raṁgē-raṁgē vividha raṁgē, raṁgāyā chē sarvē ā jagamāṁ
kōīnē caḍyō kr̥ṣṇanō raṁga, kōī rāma raṁgē raṁgāyā
kōī śrījī raṁgē raṁgāyā, kōī svāmīnārāyaṇamāṁ bhīṁjāyā
kōī buddha, kōī mahāvīra, kōī jarathusṭranā raṁgē raṁgāyā
sarvē pōtānā raṁga samajyā, chē ē bījāthī savāyā
bhūlyā chē ē diśā, sarva raṁga chē saphēdamāṁ samāyā
vividha lākaḍī balatī tōya jyōtamāṁ pharaka nathī kyāṁya dēkhāyā
jyōta jalī jyāṁ-jyāṁ jagamāṁ, ēmāṁ bhēda nathī kyāṁya dēkhāyā
bījānā raṁga chē kācā, pōtānā ja raṁga chē bahu sācā
khōṭā vicārōnī karī dīvālō, ēnī sāthē sahu ṭakarāyā
raṁgē-raṁgē raṁgāī, sācā raṁgē chē jē sadā raṁgāyā
ēnī dr̥ṣṭimāṁthī, kartānī kr̥pāthī, bhēda chē bhūṁsāyā

Explanation in English:
In different hues and colours, everyone is coloured in this world.

Someone is coloured by the colour of Krishna, someone is coloured by the colour of Ram.

Someone worships Shriji, someone is bathed in Swaminarayan.

Someone is coloured in the colours of Buddha, someone in Mahavir and someone in Jesus.

Everyone thinks that their colour is better than the others.

They have forgotten their direction; every colour merges in white.

Even if different types of wood are burning, the light is the same.

Wherever the light burns in the world, there is no difference that can be seen.

Everyone thinks that the other colours are not fast and their own colour is the only true one.

By raising the walls of wrong thoughts, everyone bangs into it.

After getting coloured in different colours, the one who gets coloured in the true colour;

With the grace of God, in his vision all the differences are erased.

First...171172173174175...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall