Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6621 | Date: 10-Feb-1997
જોને, થઈ છે આ તો કેવી, કોઈ કોના પાસેથી લેશે, કોણ કોને દેશે
Jōnē, thaī chē ā tō kēvī, kōī kōnā pāsēthī lēśē, kōṇa kōnē dēśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 6621 | Date: 10-Feb-1997

જોને, થઈ છે આ તો કેવી, કોઈ કોના પાસેથી લેશે, કોણ કોને દેશે

  No Audio

jōnē, thaī chē ā tō kēvī, kōī kōnā pāsēthī lēśē, kōṇa kōnē dēśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1997-02-10 1997-02-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16608 જોને, થઈ છે આ તો કેવી, કોઈ કોના પાસેથી લેશે, કોણ કોને દેશે જોને, થઈ છે આ તો કેવી, કોઈ કોના પાસેથી લેશે, કોણ કોને દેશે

    જીવનમાં તો છે જ્યાં બધા કંગાળ

મીઠી વાણી બોલી બોલી, રહ્યાં છે પાછળ છૂરી તો ફેરવી

    કોણ વિશ્વાસ એનો કરશે

હોય ભલે જાત તો માંદલી, તોયે કાઢે વાણી એ તો શૂરી

    કોણ આધાર એનો રાખશે

ડગલેને પગલે બોલે જૂઠું, અનુભવે ના એમાં એ તો શરમ

    કોણ વિશ્વાસ એનો કરશે

કરે વાતો તો મોટી મોટી, નાંખે વાતોથી ખૂબ એ આંજી

    કરી વિશ્વાસ એનો, જીવનમાં એ ઠગાઈ જાશે

દેખાદેખીની ચાલી રહી છે દોડાદોડી, મૂકે છે દોટ એમાં આંધળી

    દોડી દોડી એમાં, મરશે નહીં પણ માંદો પડશે
Increase Font Decrease Font

જોને, થઈ છે આ તો કેવી, કોઈ કોના પાસેથી લેશે, કોણ કોને દેશે

    જીવનમાં તો છે જ્યાં બધા કંગાળ

મીઠી વાણી બોલી બોલી, રહ્યાં છે પાછળ છૂરી તો ફેરવી

    કોણ વિશ્વાસ એનો કરશે

હોય ભલે જાત તો માંદલી, તોયે કાઢે વાણી એ તો શૂરી

    કોણ આધાર એનો રાખશે

ડગલેને પગલે બોલે જૂઠું, અનુભવે ના એમાં એ તો શરમ

    કોણ વિશ્વાસ એનો કરશે

કરે વાતો તો મોટી મોટી, નાંખે વાતોથી ખૂબ એ આંજી

    કરી વિશ્વાસ એનો, જીવનમાં એ ઠગાઈ જાશે

દેખાદેખીની ચાલી રહી છે દોડાદોડી, મૂકે છે દોટ એમાં આંધળી

    દોડી દોડી એમાં, મરશે નહીં પણ માંદો પડશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
jōnē, thaī chē ā tō kēvī, kōī kōnā pāsēthī lēśē, kōṇa kōnē dēśē

jīvanamāṁ tō chē jyāṁ badhā kaṁgāla

mīṭhī vāṇī bōlī bōlī, rahyāṁ chē pāchala chūrī tō phēravī

kōṇa viśvāsa ēnō karaśē

hōya bhalē jāta tō māṁdalī, tōyē kāḍhē vāṇī ē tō śūrī

kōṇa ādhāra ēnō rākhaśē

ḍagalēnē pagalē bōlē jūṭhuṁ, anubhavē nā ēmāṁ ē tō śarama

kōṇa viśvāsa ēnō karaśē

karē vātō tō mōṭī mōṭī, nāṁkhē vātōthī khūba ē āṁjī

karī viśvāsa ēnō, jīvanamāṁ ē ṭhagāī jāśē

dēkhādēkhīnī cālī rahī chē dōḍādōḍī, mūkē chē dōṭa ēmāṁ āṁdhalī

dōḍī dōḍī ēmāṁ, maraśē nahīṁ paṇa māṁdō paḍaśē
Gujarati Bhajan no. 6621 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...661666176618...Last