BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6621 | Date: 10-Feb-1997
   Text Size Increase Font Decrease Font

જોને, થઈ છે આ તો કેવી, કોઈ કોના પાસેથી લેશે, કોણ કોને દેશે

  No Audio

Jone, Thai Che Aa To Kevi, Koi Kona Pasethi Leshe, Kone Kone Deshe

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1997-02-10 1997-02-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16608 જોને, થઈ છે આ તો કેવી, કોઈ કોના પાસેથી લેશે, કોણ કોને દેશે જોને, થઈ છે આ તો કેવી, કોઈ કોના પાસેથી લેશે, કોણ કોને દેશે
   જીવનમાં તો છે જ્યાં બધા કંગાળ
મીઠી વાણી બોલી બોલી, રહ્યાં છે પાછળ છૂરી તો ફેરવી
   કોણ વિશ્વાસ એનો કરશે
હોય ભલે જાત તો માંદલી, તોયે કાઢે વાણી એ તો શૂરી
   કોણ આધાર એનો રાખશે
ડગલેને પગલે બોલે જૂઠું, અનુભવે ના એમાં એ તો શરમ
   કોણ વિશ્વાસ એનો કરશે
કરે વાતો તો મોટી મોટી, નાંખે વાતોથી ખૂબ એ આંજી
   કરી વિશ્વાસ એનો, જીવનમાં એ ઠગાઈ જાશે
દેખાદેખીની ચાલી રહી છે દોડાદોડી, મૂકે છે દોટ એમાં આંધળી
   દોડી દોડી એમાં, મરશે નહીં પણ માંદો પડશે
Gujarati Bhajan no. 6621 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જોને, થઈ છે આ તો કેવી, કોઈ કોના પાસેથી લેશે, કોણ કોને દેશે
   જીવનમાં તો છે જ્યાં બધા કંગાળ
મીઠી વાણી બોલી બોલી, રહ્યાં છે પાછળ છૂરી તો ફેરવી
   કોણ વિશ્વાસ એનો કરશે
હોય ભલે જાત તો માંદલી, તોયે કાઢે વાણી એ તો શૂરી
   કોણ આધાર એનો રાખશે
ડગલેને પગલે બોલે જૂઠું, અનુભવે ના એમાં એ તો શરમ
   કોણ વિશ્વાસ એનો કરશે
કરે વાતો તો મોટી મોટી, નાંખે વાતોથી ખૂબ એ આંજી
   કરી વિશ્વાસ એનો, જીવનમાં એ ઠગાઈ જાશે
દેખાદેખીની ચાલી રહી છે દોડાદોડી, મૂકે છે દોટ એમાં આંધળી
   દોડી દોડી એમાં, મરશે નહીં પણ માંદો પડશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jōnē, thaī chē ā tō kēvī, kōī kōnā pāsēthī lēśē, kōṇa kōnē dēśē
jīvanamāṁ tō chē jyāṁ badhā kaṁgāla
mīṭhī vāṇī bōlī bōlī, rahyāṁ chē pāchala chūrī tō phēravī
kōṇa viśvāsa ēnō karaśē
hōya bhalē jāta tō māṁdalī, tōyē kāḍhē vāṇī ē tō śūrī
kōṇa ādhāra ēnō rākhaśē
ḍagalēnē pagalē bōlē jūṭhuṁ, anubhavē nā ēmāṁ ē tō śarama
kōṇa viśvāsa ēnō karaśē
karē vātō tō mōṭī mōṭī, nāṁkhē vātōthī khūba ē āṁjī
karī viśvāsa ēnō, jīvanamāṁ ē ṭhagāī jāśē
dēkhādēkhīnī cālī rahī chē dōḍādōḍī, mūkē chē dōṭa ēmāṁ āṁdhalī
dōḍī dōḍī ēmāṁ, maraśē nahīṁ paṇa māṁdō paḍaśē
First...66166617661866196620...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall