Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6656 | Date: 02-Mar-1997
કોણ ઊભું છે જો જરા, તારા જીવનના તો આંગણિયે, રાહ જોઈને તો તારી
Kōṇa ūbhuṁ chē jō jarā, tārā jīvananā tō āṁgaṇiyē, rāha jōīnē tō tārī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 6656 | Date: 02-Mar-1997

કોણ ઊભું છે જો જરા, તારા જીવનના તો આંગણિયે, રાહ જોઈને તો તારી

  No Audio

kōṇa ūbhuṁ chē jō jarā, tārā jīvananā tō āṁgaṇiyē, rāha jōīnē tō tārī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1997-03-02 1997-03-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16643 કોણ ઊભું છે જો જરા, તારા જીવનના તો આંગણિયે, રાહ જોઈને તો તારી કોણ ઊભું છે જો જરા, તારા જીવનના તો આંગણિયે, રાહ જોઈને તો તારી

કંઈક આશાઓ, પહેરીને રૂપેરી સાડી, જોઈ રહી છે જીવનમાં, રાહ એ તો તારી

સફળતા લઈને ફૂલહાર તો હાથમાં, જોઈ રહી છે જીવનમાં, રાહ એ તો તારી

પહોંચવાનું છે પાસે એની તો તારે, કરીને જીવનમાં એની તો પૂરી તો તૈયારી

પ્યાર ઊભો છે આતુર પ્રેમભર્યા તો નયને, જોઈ રહ્યો છે જીવનમાં રાહ એ તો તારી

પ્યારભર્યો સંતોષ છે ઊભો, થનગનતા પગે, જીવનમાં જોઈ રહ્યો છે રાહ એ તો તારી

વિશ્વાસ ઊભો છે અપનાવે ક્યારે તું જીવનમાં, જીવનમાં જોઈ રહ્યો છે રાહ એ તો તારી

યશ તો લઈ ઊભો છે પહેરાવવા માળા તો એની, જીવનમાં જોઈ રહ્યો છે રાહ તો એની

સંયમ તો છે ઊભો, અપનાવે ક્યારે એને જીવનમાં, જીવનમાં જોઈ રહ્યો છે રાહ એ તો તારી

મુક્તિ જોઈ રહી છે પ્યારભર્યા નયને, જોઈ રહી છે રાહ તારી, પડે નજર ક્યારે એના પર તારી
View Original Increase Font Decrease Font


કોણ ઊભું છે જો જરા, તારા જીવનના તો આંગણિયે, રાહ જોઈને તો તારી

કંઈક આશાઓ, પહેરીને રૂપેરી સાડી, જોઈ રહી છે જીવનમાં, રાહ એ તો તારી

સફળતા લઈને ફૂલહાર તો હાથમાં, જોઈ રહી છે જીવનમાં, રાહ એ તો તારી

પહોંચવાનું છે પાસે એની તો તારે, કરીને જીવનમાં એની તો પૂરી તો તૈયારી

પ્યાર ઊભો છે આતુર પ્રેમભર્યા તો નયને, જોઈ રહ્યો છે જીવનમાં રાહ એ તો તારી

પ્યારભર્યો સંતોષ છે ઊભો, થનગનતા પગે, જીવનમાં જોઈ રહ્યો છે રાહ એ તો તારી

વિશ્વાસ ઊભો છે અપનાવે ક્યારે તું જીવનમાં, જીવનમાં જોઈ રહ્યો છે રાહ એ તો તારી

યશ તો લઈ ઊભો છે પહેરાવવા માળા તો એની, જીવનમાં જોઈ રહ્યો છે રાહ તો એની

સંયમ તો છે ઊભો, અપનાવે ક્યારે એને જીવનમાં, જીવનમાં જોઈ રહ્યો છે રાહ એ તો તારી

મુક્તિ જોઈ રહી છે પ્યારભર્યા નયને, જોઈ રહી છે રાહ તારી, પડે નજર ક્યારે એના પર તારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōṇa ūbhuṁ chē jō jarā, tārā jīvananā tō āṁgaṇiyē, rāha jōīnē tō tārī

kaṁīka āśāō, pahērīnē rūpērī sāḍī, jōī rahī chē jīvanamāṁ, rāha ē tō tārī

saphalatā laīnē phūlahāra tō hāthamāṁ, jōī rahī chē jīvanamāṁ, rāha ē tō tārī

pahōṁcavānuṁ chē pāsē ēnī tō tārē, karīnē jīvanamāṁ ēnī tō pūrī tō taiyārī

pyāra ūbhō chē ātura prēmabharyā tō nayanē, jōī rahyō chē jīvanamāṁ rāha ē tō tārī

pyārabharyō saṁtōṣa chē ūbhō, thanaganatā pagē, jīvanamāṁ jōī rahyō chē rāha ē tō tārī

viśvāsa ūbhō chē apanāvē kyārē tuṁ jīvanamāṁ, jīvanamāṁ jōī rahyō chē rāha ē tō tārī

yaśa tō laī ūbhō chē pahērāvavā mālā tō ēnī, jīvanamāṁ jōī rahyō chē rāha tō ēnī

saṁyama tō chē ūbhō, apanāvē kyārē ēnē jīvanamāṁ, jīvanamāṁ jōī rahyō chē rāha ē tō tārī

mukti jōī rahī chē pyārabharyā nayanē, jōī rahī chē rāha tārī, paḍē najara kyārē ēnā para tārī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6656 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...665266536654...Last