BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6665 | Date: 08-Mar-1997
   Text Size Increase Font Decrease Font

શું છલકાય છે, શું છલકાય છે, તારા નયનોમાંથી આજ શું છલકાય છે

  No Audio

Shu Chalkay Che, Shu Chalkay Che, Tara Naayanomathi Aaj Shu Chalkay Che

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1997-03-08 1997-03-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16652 શું છલકાય છે, શું છલકાય છે, તારા નયનોમાંથી આજ શું છલકાય છે શું છલકાય છે, શું છલકાય છે, તારા નયનોમાંથી આજ શું છલકાય છે
પ્રેમનો તો સાગર, એમાં તો આજ, ઊછળતોને ઊછળતો સમાય છે
સાગરની ધીર ગંભીરતા ને ઉંડાણ, આજ તો એમાં તો દેખાય છે
એનાં ઊછળતા મોજાઓ, હાથ ફેલાવી, મને સમાવવા તૈયાર દેખાય છે
એનાં હૈયાંની વિશાળતા, એમાં તો આજ, ઊછળતીને ઊછળતી દેખાય છે
તારા નયનોના ઊંડાણ, મારા હૈયાંના ઊંડાણને તો સ્પર્શતા દેખાય છે
તારા નયનોમાંથી તો આજ, મધુરતાને મધુરતા વહેતી તો દેખાય છે
તારા નયનોમાંથી તો આજ, કરૂણાનો સાગર તો ઊછળતો દેખાય છે
તારા નયનોમાં તો, દયાના મોજા, આજ, ઊછળતાને ઊછળતા દેખાય છે
તારા નયનોમાંથી તો તેજનો પ્રવાહ આજ, વહેતોને વહેતો દેખાય છે
Gujarati Bhajan no. 6665 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
શું છલકાય છે, શું છલકાય છે, તારા નયનોમાંથી આજ શું છલકાય છે
પ્રેમનો તો સાગર, એમાં તો આજ, ઊછળતોને ઊછળતો સમાય છે
સાગરની ધીર ગંભીરતા ને ઉંડાણ, આજ તો એમાં તો દેખાય છે
એનાં ઊછળતા મોજાઓ, હાથ ફેલાવી, મને સમાવવા તૈયાર દેખાય છે
એનાં હૈયાંની વિશાળતા, એમાં તો આજ, ઊછળતીને ઊછળતી દેખાય છે
તારા નયનોના ઊંડાણ, મારા હૈયાંના ઊંડાણને તો સ્પર્શતા દેખાય છે
તારા નયનોમાંથી તો આજ, મધુરતાને મધુરતા વહેતી તો દેખાય છે
તારા નયનોમાંથી તો આજ, કરૂણાનો સાગર તો ઊછળતો દેખાય છે
તારા નયનોમાં તો, દયાના મોજા, આજ, ઊછળતાને ઊછળતા દેખાય છે
તારા નયનોમાંથી તો તેજનો પ્રવાહ આજ, વહેતોને વહેતો દેખાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
śuṁ chalakāya chē, śuṁ chalakāya chē, tārā nayanōmāṁthī āja śuṁ chalakāya chē
prēmanō tō sāgara, ēmāṁ tō āja, ūchalatōnē ūchalatō samāya chē
sāgaranī dhīra gaṁbhīratā nē uṁḍāṇa, āja tō ēmāṁ tō dēkhāya chē
ēnāṁ ūchalatā mōjāō, hātha phēlāvī, manē samāvavā taiyāra dēkhāya chē
ēnāṁ haiyāṁnī viśālatā, ēmāṁ tō āja, ūchalatīnē ūchalatī dēkhāya chē
tārā nayanōnā ūṁḍāṇa, mārā haiyāṁnā ūṁḍāṇanē tō sparśatā dēkhāya chē
tārā nayanōmāṁthī tō āja, madhuratānē madhuratā vahētī tō dēkhāya chē
tārā nayanōmāṁthī tō āja, karūṇānō sāgara tō ūchalatō dēkhāya chē
tārā nayanōmāṁ tō, dayānā mōjā, āja, ūchalatānē ūchalatā dēkhāya chē
tārā nayanōmāṁthī tō tējanō pravāha āja, vahētōnē vahētō dēkhāya chē
First...66616662666366646665...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall