Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6667 | Date: 09-Mar-1997
પહેલાં તો ના હતા તમે તો આવા, જનાબ તમને શું થયું છે
Pahēlāṁ tō nā hatā tamē tō āvā, janāba tamanē śuṁ thayuṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 6667 | Date: 09-Mar-1997

પહેલાં તો ના હતા તમે તો આવા, જનાબ તમને શું થયું છે

  No Audio

pahēlāṁ tō nā hatā tamē tō āvā, janāba tamanē śuṁ thayuṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1997-03-09 1997-03-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16654 પહેલાં તો ના હતા તમે તો આવા, જનાબ તમને શું થયું છે પહેલાં તો ના હતા તમે તો આવા, જનાબ તમને શું થયું છે

રહેતું હતું ચિત્ત વાતમાં તમારું પહેલા, બેધ્યાન રહો છો તમે હમણાં

રસ ના હતો તમને અમારામાં, રસ લેવા માંડયા છો અમારામાં હમણાં

દેતા ના હતા ઉત્તર તમે તો પહેલાં, બની ગયા છો ઉત્સુક દેવા હમણાં

ગંભીર હતા તમે તો પહેલાં, બની ગયા છો બોલકા તમે તો હમણાં

લઘરવઘર ફરતા હતા તમે તો પહેલાં, બનીઠની ફરો છો તમે તો હમણાં

કોઈ વાતે દુઃખી થાતા ના હતા તમે પહેલાં, દુઃખની રેખાઓ ફૂટે છે શાને હમણાં

બેદરકાર હતા સહુ પ્રત્યે તો પહેલાં, કરો છો દરકાર સહુની શાને હમણાં

વ્યવહારમાં પ્રેમ ના હતો તો પહેલાં, પ્રેમભર્યો વ્યવહાર કરો છો શાને હમણાં

બેસી શક્તા ના હતા એકચિત્તે પહેલાં, ધ્યાન મગ્ન રહો છો શાને હમણાં
View Original Increase Font Decrease Font


પહેલાં તો ના હતા તમે તો આવા, જનાબ તમને શું થયું છે

રહેતું હતું ચિત્ત વાતમાં તમારું પહેલા, બેધ્યાન રહો છો તમે હમણાં

રસ ના હતો તમને અમારામાં, રસ લેવા માંડયા છો અમારામાં હમણાં

દેતા ના હતા ઉત્તર તમે તો પહેલાં, બની ગયા છો ઉત્સુક દેવા હમણાં

ગંભીર હતા તમે તો પહેલાં, બની ગયા છો બોલકા તમે તો હમણાં

લઘરવઘર ફરતા હતા તમે તો પહેલાં, બનીઠની ફરો છો તમે તો હમણાં

કોઈ વાતે દુઃખી થાતા ના હતા તમે પહેલાં, દુઃખની રેખાઓ ફૂટે છે શાને હમણાં

બેદરકાર હતા સહુ પ્રત્યે તો પહેલાં, કરો છો દરકાર સહુની શાને હમણાં

વ્યવહારમાં પ્રેમ ના હતો તો પહેલાં, પ્રેમભર્યો વ્યવહાર કરો છો શાને હમણાં

બેસી શક્તા ના હતા એકચિત્તે પહેલાં, ધ્યાન મગ્ન રહો છો શાને હમણાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pahēlāṁ tō nā hatā tamē tō āvā, janāba tamanē śuṁ thayuṁ chē

rahētuṁ hatuṁ citta vātamāṁ tamāruṁ pahēlā, bēdhyāna rahō chō tamē hamaṇāṁ

rasa nā hatō tamanē amārāmāṁ, rasa lēvā māṁḍayā chō amārāmāṁ hamaṇāṁ

dētā nā hatā uttara tamē tō pahēlāṁ, banī gayā chō utsuka dēvā hamaṇāṁ

gaṁbhīra hatā tamē tō pahēlāṁ, banī gayā chō bōlakā tamē tō hamaṇāṁ

lagharavaghara pharatā hatā tamē tō pahēlāṁ, banīṭhanī pharō chō tamē tō hamaṇāṁ

kōī vātē duḥkhī thātā nā hatā tamē pahēlāṁ, duḥkhanī rēkhāō phūṭē chē śānē hamaṇāṁ

bēdarakāra hatā sahu pratyē tō pahēlāṁ, karō chō darakāra sahunī śānē hamaṇāṁ

vyavahāramāṁ prēma nā hatō tō pahēlāṁ, prēmabharyō vyavahāra karō chō śānē hamaṇāṁ

bēsī śaktā nā hatā ēkacittē pahēlāṁ, dhyāna magna rahō chō śānē hamaṇāṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6667 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...666466656666...Last