BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6693 | Date: 25-Mar-1997
   Text Size Increase Font Decrease Font

સ્થિરતાની મારી મૂર્તિ તું, તેજનો ભંડાર તો છે તું ને તું

  No Audio

Stirthani Mari Murti Tu, Tejno Bhandar To Che Tu Ne Tu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1997-03-25 1997-03-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16680 સ્થિરતાની મારી મૂર્તિ તું, તેજનો ભંડાર તો છે તું ને તું સ્થિરતાની મારી મૂર્તિ તું, તેજનો ભંડાર તો છે તું ને તું
કરું હું જીવનમાં બીજું શાને ચિંતન, બીજું ચિંતન હું શાને કરું
રહી સદા મારી સંગે તો તું, રહ્યો છે તોયે અસંગ તો તું ને તું
મોહભર્યા મારા હૈયાંમાં વસ્યો છે તું, રહ્યો બની સદા નિર્મોહી તું ને તું
અજ્ઞાની એવા મારા હૈયાંમાં વસ્યો છે તું, રહ્યો છે પૂર્ણજ્ઞાની એવો તું ને તું
બંધનોથી બંધાયેલો હું, વસ્યો એમાં તું, રહ્યો છે મુક્ત એવો તું ને તું
અશક્ત એવો હું વસ્યો છે એમાં તું, છે પૂર્ણશક્તિશાળી તું ને તું
અસ્થિર એવો હું, વસ્યો છે એમાં તું, છે પૂર્ણ સ્થિર તો તું ને તું
અનિર્ણાયક એવો હું, વસ્યો છે એમાં તું, છે પૂર્ણ નિર્ણાયક તો તું ને તું
કર્મોનો કર્તા બન્યો હું, વસ્યો છે એમાં તું, છે અકર્તા એવો તું ને તું
છે જીવનમાં મિલન તો આપણું આવું, રહ્યો મિલનથી દૂર તું ને તું
ચિંતન, ચિંતન, કરું જીવનમાં, ચિંતન, કરું ચિંતન બીજા કોનું હું
Gujarati Bhajan no. 6693 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સ્થિરતાની મારી મૂર્તિ તું, તેજનો ભંડાર તો છે તું ને તું
કરું હું જીવનમાં બીજું શાને ચિંતન, બીજું ચિંતન હું શાને કરું
રહી સદા મારી સંગે તો તું, રહ્યો છે તોયે અસંગ તો તું ને તું
મોહભર્યા મારા હૈયાંમાં વસ્યો છે તું, રહ્યો બની સદા નિર્મોહી તું ને તું
અજ્ઞાની એવા મારા હૈયાંમાં વસ્યો છે તું, રહ્યો છે પૂર્ણજ્ઞાની એવો તું ને તું
બંધનોથી બંધાયેલો હું, વસ્યો એમાં તું, રહ્યો છે મુક્ત એવો તું ને તું
અશક્ત એવો હું વસ્યો છે એમાં તું, છે પૂર્ણશક્તિશાળી તું ને તું
અસ્થિર એવો હું, વસ્યો છે એમાં તું, છે પૂર્ણ સ્થિર તો તું ને તું
અનિર્ણાયક એવો હું, વસ્યો છે એમાં તું, છે પૂર્ણ નિર્ણાયક તો તું ને તું
કર્મોનો કર્તા બન્યો હું, વસ્યો છે એમાં તું, છે અકર્તા એવો તું ને તું
છે જીવનમાં મિલન તો આપણું આવું, રહ્યો મિલનથી દૂર તું ને તું
ચિંતન, ચિંતન, કરું જીવનમાં, ચિંતન, કરું ચિંતન બીજા કોનું હું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
sthiratānī mārī mūrti tuṁ, tējanō bhaṁḍāra tō chē tuṁ nē tuṁ
karuṁ huṁ jīvanamāṁ bījuṁ śānē ciṁtana, bījuṁ ciṁtana huṁ śānē karuṁ
rahī sadā mārī saṁgē tō tuṁ, rahyō chē tōyē asaṁga tō tuṁ nē tuṁ
mōhabharyā mārā haiyāṁmāṁ vasyō chē tuṁ, rahyō banī sadā nirmōhī tuṁ nē tuṁ
ajñānī ēvā mārā haiyāṁmāṁ vasyō chē tuṁ, rahyō chē pūrṇajñānī ēvō tuṁ nē tuṁ
baṁdhanōthī baṁdhāyēlō huṁ, vasyō ēmāṁ tuṁ, rahyō chē mukta ēvō tuṁ nē tuṁ
aśakta ēvō huṁ vasyō chē ēmāṁ tuṁ, chē pūrṇaśaktiśālī tuṁ nē tuṁ
asthira ēvō huṁ, vasyō chē ēmāṁ tuṁ, chē pūrṇa sthira tō tuṁ nē tuṁ
anirṇāyaka ēvō huṁ, vasyō chē ēmāṁ tuṁ, chē pūrṇa nirṇāyaka tō tuṁ nē tuṁ
karmōnō kartā banyō huṁ, vasyō chē ēmāṁ tuṁ, chē akartā ēvō tuṁ nē tuṁ
chē jīvanamāṁ milana tō āpaṇuṁ āvuṁ, rahyō milanathī dūra tuṁ nē tuṁ
ciṁtana, ciṁtana, karuṁ jīvanamāṁ, ciṁtana, karuṁ ciṁtana bījā kōnuṁ huṁ
First...66866687668866896690...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall