BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 188 | Date: 09-Aug-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

મારા મનના વિચારો, જો તું જાણે નહીં

  Audio

mara manana vicharo, jo tum jane nahim

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1985-08-09 1985-08-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1677 મારા મનના વિચારો, જો તું જાણે નહીં મારા મનના વિચારો, જો તું જાણે નહીં
   તો તું જગની માતા નહીં
મારા હૈયાના સાચા ભાવો, જો તું વાંચે નહીં
   તો તું જગની માતા નહીં
મારી ડૂબતી નાવને `મા' જો તું તારે નહીં
   તો તું જગની માતા નહીં
મારા હૈયાના પ્રેમને જો તું સ્વીકારે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
સુખદુઃખમાં સ્મરણ કરતાં, જો તું આવે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોના દુઃખથી, હૈયું તારું જો ભીંજાયે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોની પુકાર જો તું સાંભળે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોનાં આંસુઓને જો તું લૂછે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોને અંકમાં લઈ જો તું પોઢાડે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
તારી આંખમાં ભેદભાવ કદી વસે નહીં,
   માટે તું જગની માતા સહી
https://www.youtube.com/watch?v=9Y27h2tWhxI
Gujarati Bhajan no. 188 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મારા મનના વિચારો, જો તું જાણે નહીં
   તો તું જગની માતા નહીં
મારા હૈયાના સાચા ભાવો, જો તું વાંચે નહીં
   તો તું જગની માતા નહીં
મારી ડૂબતી નાવને `મા' જો તું તારે નહીં
   તો તું જગની માતા નહીં
મારા હૈયાના પ્રેમને જો તું સ્વીકારે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
સુખદુઃખમાં સ્મરણ કરતાં, જો તું આવે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોના દુઃખથી, હૈયું તારું જો ભીંજાયે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોની પુકાર જો તું સાંભળે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોનાં આંસુઓને જો તું લૂછે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોને અંકમાં લઈ જો તું પોઢાડે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
તારી આંખમાં ભેદભાવ કદી વસે નહીં,
   માટે તું જગની માતા સહી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mārā mananā vicārō, jō tuṁ jāṇē nahīṁ
tō tuṁ jaganī mātā nahīṁ
mārā haiyānā sācā bhāvō, jō tuṁ vāṁcē nahīṁ
tō tuṁ jaganī mātā nahīṁ
mārī ḍūbatī nāvanē `mā' jō tuṁ tārē nahīṁ
tō tuṁ jaganī mātā nahīṁ
mārā haiyānā prēmanē jō tuṁ svīkārē nahīṁ,
tō tuṁ jaganī mātā nahīṁ
sukhaduḥkhamāṁ smaraṇa karatāṁ, jō tuṁ āvē nahīṁ,
tō tuṁ jaganī mātā nahīṁ
bālakōnā duḥkhathī, haiyuṁ tāruṁ jō bhīṁjāyē nahīṁ,
tō tuṁ jaganī mātā nahīṁ
bālakōnī pukāra jō tuṁ sāṁbhalē nahīṁ,
tō tuṁ jaganī mātā nahīṁ
bālakōnāṁ āṁsuōnē jō tuṁ lūchē nahīṁ,
tō tuṁ jaganī mātā nahīṁ
bālakōnē aṁkamāṁ laī jō tuṁ pōḍhāḍē nahīṁ,
tō tuṁ jaganī mātā nahīṁ
tārī āṁkhamāṁ bhēdabhāva kadī vasē nahīṁ,
māṭē tuṁ jaganī mātā sahī

Explanation in English:
If you dont come to know my thoughts, then you are not the divine mother of the world

If you cannot read the emotions of my heart, then you are not the divine mother of the world

If you do not save my sinking ship of life, then you are not the divine mother of the world

If you do not accept the love in my heart, then you are not the divine mother of the world

When i remember you in my times of happiness and suffering and if you do not come, then you are not the divine mother of the world

If your heart does not melt when your devotee is in trouble, then you are not the divine mother of the world

If you dont hear the pleas of your children, then you are not the divine mother of the world

If you dont wipe the tears of your children, then you are not the divine mother of the world

If you do not take your children into your fold and put them to sleep, then you are not the divine mother of the world

In your eyes, you never discriminate, hence you are the divine mother of the world..

મારા મનના વિચારો, જો તું જાણે નહીંમારા મનના વિચારો, જો તું જાણે નહીં
   તો તું જગની માતા નહીં
મારા હૈયાના સાચા ભાવો, જો તું વાંચે નહીં
   તો તું જગની માતા નહીં
મારી ડૂબતી નાવને `મા' જો તું તારે નહીં
   તો તું જગની માતા નહીં
મારા હૈયાના પ્રેમને જો તું સ્વીકારે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
સુખદુઃખમાં સ્મરણ કરતાં, જો તું આવે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોના દુઃખથી, હૈયું તારું જો ભીંજાયે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોની પુકાર જો તું સાંભળે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોનાં આંસુઓને જો તું લૂછે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોને અંકમાં લઈ જો તું પોઢાડે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
તારી આંખમાં ભેદભાવ કદી વસે નહીં,
   માટે તું જગની માતા સહી
1985-08-09https://i.ytimg.com/vi/9Y27h2tWhxI/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=9Y27h2tWhxI
મારા મનના વિચારો, જો તું જાણે નહીંમારા મનના વિચારો, જો તું જાણે નહીં
   તો તું જગની માતા નહીં
મારા હૈયાના સાચા ભાવો, જો તું વાંચે નહીં
   તો તું જગની માતા નહીં
મારી ડૂબતી નાવને `મા' જો તું તારે નહીં
   તો તું જગની માતા નહીં
મારા હૈયાના પ્રેમને જો તું સ્વીકારે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
સુખદુઃખમાં સ્મરણ કરતાં, જો તું આવે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોના દુઃખથી, હૈયું તારું જો ભીંજાયે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોની પુકાર જો તું સાંભળે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોનાં આંસુઓને જો તું લૂછે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
બાળકોને અંકમાં લઈ જો તું પોઢાડે નહીં,
   તો તું જગની માતા નહીં
તારી આંખમાં ભેદભાવ કદી વસે નહીં,
   માટે તું જગની માતા સહી
1985-08-09https://i.ytimg.com/vi/nYvt3U8hrWg/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=nYvt3U8hrWg
First...186187188189190...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall