Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 216 | Date: 20-Sep-1985
માડી, વાંકી ચાલે ચાલ, થાયે હાલ મારા બેહાલ
Māḍī, vāṁkī cālē cāla, thāyē hāla mārā bēhāla

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 216 | Date: 20-Sep-1985

માડી, વાંકી ચાલે ચાલ, થાયે હાલ મારા બેહાલ

  No Audio

māḍī, vāṁkī cālē cāla, thāyē hāla mārā bēhāla

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1985-09-20 1985-09-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1705 માડી, વાંકી ચાલે ચાલ, થાયે હાલ મારા બેહાલ માડી, વાંકી ચાલે ચાલ, થાયે હાલ મારા બેહાલ

બેસું કરવા એનું ધ્યાન, ત્યારે ચિત્ત બને બેધ્યાન - માડી ...

ભૂલવા બેસું જીવનની વાત, ત્યારે એ તો આવે યાદ

કર્યા અન્ય ઉપર ઉપકાર, જાગે તેનું બહુ અભિમાન - માડી ...

થયાં હોય મારાં અપમાન, ભુલાવે આ બધું ધ્યાન

છોડવા કરું આ વિચાર, ઉપર આવે આ વિકાર - માડી ...

રચ્યા આશાના મિનાર, તૂટતાં લાગે ન એને વાર

કરવા બેસું મનને સ્થિર, મનડું બને બહુ અધીર - માડી ...

તેથી થાવું ના નિરાશ, છોડવા નહીં આ પ્રયાસ

ધીરે-ધીરે આવશે મનડું હાથ, દેવા લાગશે એ તો સાથ - માડી ...
View Original Increase Font Decrease Font


માડી, વાંકી ચાલે ચાલ, થાયે હાલ મારા બેહાલ

બેસું કરવા એનું ધ્યાન, ત્યારે ચિત્ત બને બેધ્યાન - માડી ...

ભૂલવા બેસું જીવનની વાત, ત્યારે એ તો આવે યાદ

કર્યા અન્ય ઉપર ઉપકાર, જાગે તેનું બહુ અભિમાન - માડી ...

થયાં હોય મારાં અપમાન, ભુલાવે આ બધું ધ્યાન

છોડવા કરું આ વિચાર, ઉપર આવે આ વિકાર - માડી ...

રચ્યા આશાના મિનાર, તૂટતાં લાગે ન એને વાર

કરવા બેસું મનને સ્થિર, મનડું બને બહુ અધીર - માડી ...

તેથી થાવું ના નિરાશ, છોડવા નહીં આ પ્રયાસ

ધીરે-ધીરે આવશે મનડું હાથ, દેવા લાગશે એ તો સાથ - માડી ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

māḍī, vāṁkī cālē cāla, thāyē hāla mārā bēhāla

bēsuṁ karavā ēnuṁ dhyāna, tyārē citta banē bēdhyāna - māḍī ...

bhūlavā bēsuṁ jīvananī vāta, tyārē ē tō āvē yāda

karyā anya upara upakāra, jāgē tēnuṁ bahu abhimāna - māḍī ...

thayāṁ hōya mārāṁ apamāna, bhulāvē ā badhuṁ dhyāna

chōḍavā karuṁ ā vicāra, upara āvē ā vikāra - māḍī ...

racyā āśānā mināra, tūṭatāṁ lāgē na ēnē vāra

karavā bēsuṁ mananē sthira, manaḍuṁ banē bahu adhīra - māḍī ...

tēthī thāvuṁ nā nirāśa, chōḍavā nahīṁ ā prayāsa

dhīrē-dhīrē āvaśē manaḍuṁ hātha, dēvā lāgaśē ē tō sātha - māḍī ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji, Shri Devendraji Ghia has written innumerable bhajans wherein each bhajan directs and guides the righteous path to the devotee and asking him to choose the path of righteousness and achieve a blissful life-

Mother, You are walking crooked, my state becomes miserable

When I sit for meditation, my attention gets distracted , Mother, You are walking crooked, my state becomes miserable

When I sit to forget the worldly talks, that time I remember

The Divine Mother has done many favours, the pride is awakened

Mother, You are walking crooked, my state becomes miserable

Although I have been humiliated, She makes you forget all this

I try to leave this thought, and the disorder arises

Mother, You are walking crooked, my state becomes miserable

Many hopeful minarets have been built, yet it will not take time to collapse

Mother, You are walking crooked, my state becomes miserable

I sit and try to still the mind, but my mind becomes more restless

Mother, You are walking crooked, my state becomes miserable

Therefore, do not be disappointed and continue your aspirations and efforts

Gradually the mind will be stilled and it will support you.

Mother, You are walking crooked, my state becomes miserable.

Here, Kakaji tells the mortal being ,that one should still the mind and the Divine Mother will surely support one in his efforts.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 216 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...214215216...Last