Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 230 | Date: 10-Oct-1985
જોય, જુએ ને જે છે સાંભળે, શું તે તારાથી જુદો છે
Jōya, juē nē jē chē sāṁbhalē, śuṁ tē tārāthī judō chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 230 | Date: 10-Oct-1985

જોય, જુએ ને જે છે સાંભળે, શું તે તારાથી જુદો છે

  No Audio

jōya, juē nē jē chē sāṁbhalē, śuṁ tē tārāthī judō chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1985-10-10 1985-10-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1719 જોય, જુએ ને જે છે સાંભળે, શું તે તારાથી જુદો છે જોય, જુએ ને જે છે સાંભળે, શું તે તારાથી જુદો છે

એમાંથી તો તું આવ્યો છે, તારાથી ક્યાં એ જુદો છે

કરે-કારવે ને કરાવે છે, શું તે તારાથી જુદો છે

આ શરીરથી બંધાઈને, એને તું કેમ જુદો માને છે

દેતો, લેતો, સર્વને પોષતો, એ શું તારાથી જુદો છે

મોહમાં બહુ તણાઈને, એને કેમ તું જુદો પાડે છે

રડાવીને, સર્વને હસતો રાખે છે, શું એ તારાથી જુદો છે

તારા મનમાં પણ એ વસે છે, એને તું કેમ જુદો માને છે

સર્વ કરતો, પણ એ છુપાયો છે, શું એ તુજથી જુદો છે

તારી સાથે સદા રહેતો આવ્યો છે, તારાથી ક્યાં એ જુદો છે

આફતો-દુઃખોમાં સાથે રહે છે, શું એ તુજથી જુદો છે

સાચું નામ લેતાં, આવે છે, ક્યાં એ તુજથી જુદો છે
View Original Increase Font Decrease Font


જોય, જુએ ને જે છે સાંભળે, શું તે તારાથી જુદો છે

એમાંથી તો તું આવ્યો છે, તારાથી ક્યાં એ જુદો છે

કરે-કારવે ને કરાવે છે, શું તે તારાથી જુદો છે

આ શરીરથી બંધાઈને, એને તું કેમ જુદો માને છે

દેતો, લેતો, સર્વને પોષતો, એ શું તારાથી જુદો છે

મોહમાં બહુ તણાઈને, એને કેમ તું જુદો પાડે છે

રડાવીને, સર્વને હસતો રાખે છે, શું એ તારાથી જુદો છે

તારા મનમાં પણ એ વસે છે, એને તું કેમ જુદો માને છે

સર્વ કરતો, પણ એ છુપાયો છે, શું એ તુજથી જુદો છે

તારી સાથે સદા રહેતો આવ્યો છે, તારાથી ક્યાં એ જુદો છે

આફતો-દુઃખોમાં સાથે રહે છે, શું એ તુજથી જુદો છે

સાચું નામ લેતાં, આવે છે, ક્યાં એ તુજથી જુદો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jōya, juē nē jē chē sāṁbhalē, śuṁ tē tārāthī judō chē

ēmāṁthī tō tuṁ āvyō chē, tārāthī kyāṁ ē judō chē

karē-kāravē nē karāvē chē, śuṁ tē tārāthī judō chē

ā śarīrathī baṁdhāīnē, ēnē tuṁ kēma judō mānē chē

dētō, lētō, sarvanē pōṣatō, ē śuṁ tārāthī judō chē

mōhamāṁ bahu taṇāīnē, ēnē kēma tuṁ judō pāḍē chē

raḍāvīnē, sarvanē hasatō rākhē chē, śuṁ ē tārāthī judō chē

tārā manamāṁ paṇa ē vasē chē, ēnē tuṁ kēma judō mānē chē

sarva karatō, paṇa ē chupāyō chē, śuṁ ē tujathī judō chē

tārī sāthē sadā rahētō āvyō chē, tārāthī kyāṁ ē judō chē

āphatō-duḥkhōmāṁ sāthē rahē chē, śuṁ ē tujathī judō chē

sācuṁ nāma lētāṁ, āvē chē, kyāṁ ē tujathī judō chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Sees, sees and listens, is he different from you

You have come through him, he is not different from you

Does, did and makes others do, is he different from you

He is bonded by body, why do you consider him separate

Giver, receiver feeds everyone, is she different from you

Why are you enchanted by him and why do you consider him different

While crying, he keeps everyone happy, is he different from you

He also resides in your mind, then why do you think him to be different

He is the doer of everything, but he is hiding, yet is he different from you

He is always residing with you, he is not different from you

Calamities and sorrow always stay together, is he different from you

He will come when his true name is uttered, where is he different from you.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 230 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...229230231...Last