BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 230 | Date: 10-Oct-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

જોય, જુએ ને જે છે સાંભળે, શું તે તારાથી જુદો છે

  No Audio

Joye, Juae Ne Je Che Sambhale, Shu Te Tarathi Judo Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1985-10-10 1985-10-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1719 જોય, જુએ ને જે છે સાંભળે, શું તે તારાથી જુદો છે જોય, જુએ ને જે છે સાંભળે, શું તે તારાથી જુદો છે
એમાંથી તો તું આવ્યો છે, તારાથી ક્યાં એ જુદો છે
કરે કારવે ને કરાવે છે, શું તે તારાથી જુદો છે
આ શરીરથી બંધાઈને, એને તું કેમ જુદો માને છે
દેતો, લેતો સર્વને પોષતો, એ શું તારાથી જુદો છે
મોહમાં બહુ તણાઈને, એને કેમ તું જુદો પાડે છે
રડાવીને, સર્વને હસતો રાખે છે, શું એ તારાથી જુદો છે
તારા મનમાં પણ એ વસે છે એને તું કેમ જુદો માને છે
સર્વ કરતો, પણ એ છુપાયો છે, શું એ તુજથી જુદો છે
તારી સાથે સદા રહેતો આવ્યો છે, તારાથી ક્યાં એ જુદો છે
આફતો દુઃખોમાં સાથે રહે છે, શું એ તુજથી જુદો છે
સાચું નામ લેતા, આવે છે, ક્યાં એ તુજથી જુદો છે
Gujarati Bhajan no. 230 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જોય, જુએ ને જે છે સાંભળે, શું તે તારાથી જુદો છે
એમાંથી તો તું આવ્યો છે, તારાથી ક્યાં એ જુદો છે
કરે કારવે ને કરાવે છે, શું તે તારાથી જુદો છે
આ શરીરથી બંધાઈને, એને તું કેમ જુદો માને છે
દેતો, લેતો સર્વને પોષતો, એ શું તારાથી જુદો છે
મોહમાં બહુ તણાઈને, એને કેમ તું જુદો પાડે છે
રડાવીને, સર્વને હસતો રાખે છે, શું એ તારાથી જુદો છે
તારા મનમાં પણ એ વસે છે એને તું કેમ જુદો માને છે
સર્વ કરતો, પણ એ છુપાયો છે, શું એ તુજથી જુદો છે
તારી સાથે સદા રહેતો આવ્યો છે, તારાથી ક્યાં એ જુદો છે
આફતો દુઃખોમાં સાથે રહે છે, શું એ તુજથી જુદો છે
સાચું નામ લેતા, આવે છે, ક્યાં એ તુજથી જુદો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jōya, juē nē jē chē sāṁbhalē, śuṁ tē tārāthī judō chē
ēmāṁthī tō tuṁ āvyō chē, tārāthī kyāṁ ē judō chē
karē kāravē nē karāvē chē, śuṁ tē tārāthī judō chē
ā śarīrathī baṁdhāīnē, ēnē tuṁ kēma judō mānē chē
dētō, lētō sarvanē pōṣatō, ē śuṁ tārāthī judō chē
mōhamāṁ bahu taṇāīnē, ēnē kēma tuṁ judō pāḍē chē
raḍāvīnē, sarvanē hasatō rākhē chē, śuṁ ē tārāthī judō chē
tārā manamāṁ paṇa ē vasē chē ēnē tuṁ kēma judō mānē chē
sarva karatō, paṇa ē chupāyō chē, śuṁ ē tujathī judō chē
tārī sāthē sadā rahētō āvyō chē, tārāthī kyāṁ ē judō chē
āphatō duḥkhōmāṁ sāthē rahē chē, śuṁ ē tujathī judō chē
sācuṁ nāma lētā, āvē chē, kyāṁ ē tujathī judō chē

Explanation in English
Sees, sees and listens, is he different from you
You have come through him, he is not different from you
Does, did and makes others do, is he different from you
He is bonded by body, why do you consider him separate
Giver, receiver feeds everyone, is she different from you
Why are you enchanted by him and why do you consider him different
While crying, he keeps everyone happy, is he different from you
He also resides in your mind, then why do you think him to be different
He is the doer of everything, but he is hiding, yet is he different from you
He is always residing with you, he is not different from you
Calamities and sorrow always stay together, is he different from you
He will come when his true name is uttered, where is he different from you.

First...226227228229230...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall