Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 8279 | Date: 25-Nov-1999
જોમ ને જોશ તો છે નવાં નવાં, ગીતો પણ છે તો નવાં નવાં
Jōma nē jōśa tō chē navāṁ navāṁ, gītō paṇa chē tō navāṁ navāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 8279 | Date: 25-Nov-1999

જોમ ને જોશ તો છે નવાં નવાં, ગીતો પણ છે તો નવાં નવાં

  No Audio

jōma nē jōśa tō chē navāṁ navāṁ, gītō paṇa chē tō navāṁ navāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1999-11-25 1999-11-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17266 જોમ ને જોશ તો છે નવાં નવાં, ગીતો પણ છે તો નવાં નવાં જોમ ને જોશ તો છે નવાં નવાં, ગીતો પણ છે તો નવાં નવાં

દઈ શકશે ક્યાંથી સાથ તને તો એમાં, તારા એ સાજ પુરાણા

તાલ ને તરાના પણ છે નવા નવા, જગાવી છે ધૂન નવી નવી

ચાહશે અને માંગશે જોશ જીવનમાં, એ તો ત્યાં નવા નવા

દર્દ હશે ભલે પુરાણાં, ગુંજી ઊઠશે સૂરો એમાં તો નવા નવા

તાલ અને તરાના હશે નવા નવા, માંગશે જોમ અને જોશ નવા નવા

વીસરાઈ જવાશે દર્દ એમાં પુરાણાં, જાગશે ઉમંગો નવા નવા

દૃશ્યો હશે ત્યાં તો નવાં નવાં, હશે દૃષ્ટિ એની ત્યાં નવી નવી

હશે જીવન જૂના ને નવાના તીર્થે નાચતું, હશે નાચ ત્યાં નવા નવા

જોમ ને જોશ દિલને દેવા, ઝીલતા રહેજો, જીવનમાં ગીતો નવાં નવાં
View Original Increase Font Decrease Font


જોમ ને જોશ તો છે નવાં નવાં, ગીતો પણ છે તો નવાં નવાં

દઈ શકશે ક્યાંથી સાથ તને તો એમાં, તારા એ સાજ પુરાણા

તાલ ને તરાના પણ છે નવા નવા, જગાવી છે ધૂન નવી નવી

ચાહશે અને માંગશે જોશ જીવનમાં, એ તો ત્યાં નવા નવા

દર્દ હશે ભલે પુરાણાં, ગુંજી ઊઠશે સૂરો એમાં તો નવા નવા

તાલ અને તરાના હશે નવા નવા, માંગશે જોમ અને જોશ નવા નવા

વીસરાઈ જવાશે દર્દ એમાં પુરાણાં, જાગશે ઉમંગો નવા નવા

દૃશ્યો હશે ત્યાં તો નવાં નવાં, હશે દૃષ્ટિ એની ત્યાં નવી નવી

હશે જીવન જૂના ને નવાના તીર્થે નાચતું, હશે નાચ ત્યાં નવા નવા

જોમ ને જોશ દિલને દેવા, ઝીલતા રહેજો, જીવનમાં ગીતો નવાં નવાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jōma nē jōśa tō chē navāṁ navāṁ, gītō paṇa chē tō navāṁ navāṁ

daī śakaśē kyāṁthī sātha tanē tō ēmāṁ, tārā ē sāja purāṇā

tāla nē tarānā paṇa chē navā navā, jagāvī chē dhūna navī navī

cāhaśē anē māṁgaśē jōśa jīvanamāṁ, ē tō tyāṁ navā navā

darda haśē bhalē purāṇāṁ, guṁjī ūṭhaśē sūrō ēmāṁ tō navā navā

tāla anē tarānā haśē navā navā, māṁgaśē jōma anē jōśa navā navā

vīsarāī javāśē darda ēmāṁ purāṇāṁ, jāgaśē umaṁgō navā navā

dr̥śyō haśē tyāṁ tō navāṁ navāṁ, haśē dr̥ṣṭi ēnī tyāṁ navī navī

haśē jīvana jūnā nē navānā tīrthē nācatuṁ, haśē nāca tyāṁ navā navā

jōma nē jōśa dilanē dēvā, jhīlatā rahējō, jīvanamāṁ gītō navāṁ navāṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 8279 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...827582768277...Last