BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 7596 | Date: 12-Sep-1998
   Text Size Increase Font Decrease Font

ધીમી ધીમી રે માડી, ધીમી ધીમી, તારી ઝાંઝરીના ઝમકારે

  No Audio

Dhimi Dhimi Re Maadi, Dhimi Dhime, Tari Jhanjharina Jhamkare

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1998-09-12 1998-09-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17583 ધીમી ધીમી રે માડી, ધીમી ધીમી, તારી ઝાંઝરીના ઝમકારે ધીમી ધીમી રે માડી, ધીમી ધીમી, તારી ઝાંઝરીના ઝમકારે
આવો રે માડી આજ, તમે અમારા આંગણિયે રે
એકવાર આવી માડી, વરસાવો તમારા આંખડીના અમી રે
આવી આંગણીએ અમારા રે માડી, કરો પાવન અમારા આંગણિયા રે
અમારા ઘેરાયેલા જીવનમાં, ઊઠશે પ્રકાશી એના ચમકારે રે
તમારા આવ્યાથી, ઊઠશે ના જીવનમાં દુઃખદર્દના રણકાર રે
તમારા આવ્યાથી અંગમાં સ્ફૂર્તિ, મનમાં મસ્તી છવાશે રે
તમારા આવ્યાથી અમારા આંગણિયામાં આનંદ ફેલાશે રે
તમારા આવ્યાથી અમારા આંગણિયામાં, અજવાળા રેલાશે રે
તમારા આવ્યાથી હૈયાંના આંગણિયામાં, વૃત્તિઓ બદલાશે રે
તમારા આવ્યાથી અમારા આંગણિયામાં જીવનની રંગત જામશે રે
Gujarati Bhajan no. 7596 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ધીમી ધીમી રે માડી, ધીમી ધીમી, તારી ઝાંઝરીના ઝમકારે
આવો રે માડી આજ, તમે અમારા આંગણિયે રે
એકવાર આવી માડી, વરસાવો તમારા આંખડીના અમી રે
આવી આંગણીએ અમારા રે માડી, કરો પાવન અમારા આંગણિયા રે
અમારા ઘેરાયેલા જીવનમાં, ઊઠશે પ્રકાશી એના ચમકારે રે
તમારા આવ્યાથી, ઊઠશે ના જીવનમાં દુઃખદર્દના રણકાર રે
તમારા આવ્યાથી અંગમાં સ્ફૂર્તિ, મનમાં મસ્તી છવાશે રે
તમારા આવ્યાથી અમારા આંગણિયામાં આનંદ ફેલાશે રે
તમારા આવ્યાથી અમારા આંગણિયામાં, અજવાળા રેલાશે રે
તમારા આવ્યાથી હૈયાંના આંગણિયામાં, વૃત્તિઓ બદલાશે રે
તમારા આવ્યાથી અમારા આંગણિયામાં જીવનની રંગત જામશે રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
dhīmī dhīmī rē māḍī, dhīmī dhīmī, tārī jhāṁjharīnā jhamakārē
āvō rē māḍī āja, tamē amārā āṁgaṇiyē rē
ēkavāra āvī māḍī, varasāvō tamārā āṁkhaḍīnā amī rē
āvī āṁgaṇīē amārā rē māḍī, karō pāvana amārā āṁgaṇiyā rē
amārā ghērāyēlā jīvanamāṁ, ūṭhaśē prakāśī ēnā camakārē rē
tamārā āvyāthī, ūṭhaśē nā jīvanamāṁ duḥkhadardanā raṇakāra rē
tamārā āvyāthī aṁgamāṁ sphūrti, manamāṁ mastī chavāśē rē
tamārā āvyāthī amārā āṁgaṇiyāmāṁ ānaṁda phēlāśē rē
tamārā āvyāthī amārā āṁgaṇiyāmāṁ, ajavālā rēlāśē rē
tamārā āvyāthī haiyāṁnā āṁgaṇiyāmāṁ, vr̥ttiō badalāśē rē
tamārā āvyāthī amārā āṁgaṇiyāmāṁ jīvananī raṁgata jāmaśē rē
First...75917592759375947595...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall