Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7603 | Date: 21-Sep-1998
નિયંત્રણમાં ન રાખ્યા જીવનમાં તો જેને, સતાવી રહ્યાં છે એ તને ને તને
Niyaṁtraṇamāṁ na rākhyā jīvanamāṁ tō jēnē, satāvī rahyāṁ chē ē tanē nē tanē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 7603 | Date: 21-Sep-1998

નિયંત્રણમાં ન રાખ્યા જીવનમાં તો જેને, સતાવી રહ્યાં છે એ તને ને તને

  No Audio

niyaṁtraṇamāṁ na rākhyā jīvanamāṁ tō jēnē, satāvī rahyāṁ chē ē tanē nē tanē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1998-09-21 1998-09-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17590 નિયંત્રણમાં ન રાખ્યા જીવનમાં તો જેને, સતાવી રહ્યાં છે એ તને ને તને નિયંત્રણમાં ન રાખ્યા જીવનમાં તો જેને, સતાવી રહ્યાં છે એ તને ને તને

થઈને જીવનમાં તો એ ભેગા, કરી રહ્યાં નડતર ઊભી એ તો તને ને તને

છે ના કાબૂ જેના ઉપર તારા, રહેશે સતાવી જીવનમાં એ તો તને ને તને

હતો ના અજાણ્યો એનાથી જીવનમાં, દીધો દોર છૂટો શાને તો એને ને એને

રૂકાવટો કરી ઊભી, લૂંટી લીધું તકદીર જીવનમાં તો તારું તો, એણે ને એણે

વશમાં આવી એના, વર્ત્યો જીવનમાં, ચૂકવવી પડે છે કિંમત એની, તારે ને તારે

હાથના કર્યા વાગ્યા છે હૈયે, સતાવી રહ્યાં છે એ તને તો ડગલે ને પગલે

દોર સોંપી છૂટો, બાંધી હતી કઈ આશા મોટી, મળ્યા ભંગાર એના, તને ને તને

કરી દુઃખદર્દ ઊભા જીવનમાં, લપેટી લીધો છે જીવનમાં એણે તો, તને ને તને

પડશે લૂછવા તો આંસુઓ જીવનના જીવનમાં, એમાં તો, તારે ને તારે
View Original Increase Font Decrease Font


નિયંત્રણમાં ન રાખ્યા જીવનમાં તો જેને, સતાવી રહ્યાં છે એ તને ને તને

થઈને જીવનમાં તો એ ભેગા, કરી રહ્યાં નડતર ઊભી એ તો તને ને તને

છે ના કાબૂ જેના ઉપર તારા, રહેશે સતાવી જીવનમાં એ તો તને ને તને

હતો ના અજાણ્યો એનાથી જીવનમાં, દીધો દોર છૂટો શાને તો એને ને એને

રૂકાવટો કરી ઊભી, લૂંટી લીધું તકદીર જીવનમાં તો તારું તો, એણે ને એણે

વશમાં આવી એના, વર્ત્યો જીવનમાં, ચૂકવવી પડે છે કિંમત એની, તારે ને તારે

હાથના કર્યા વાગ્યા છે હૈયે, સતાવી રહ્યાં છે એ તને તો ડગલે ને પગલે

દોર સોંપી છૂટો, બાંધી હતી કઈ આશા મોટી, મળ્યા ભંગાર એના, તને ને તને

કરી દુઃખદર્દ ઊભા જીવનમાં, લપેટી લીધો છે જીવનમાં એણે તો, તને ને તને

પડશે લૂછવા તો આંસુઓ જીવનના જીવનમાં, એમાં તો, તારે ને તારે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

niyaṁtraṇamāṁ na rākhyā jīvanamāṁ tō jēnē, satāvī rahyāṁ chē ē tanē nē tanē

thaīnē jīvanamāṁ tō ē bhēgā, karī rahyāṁ naḍatara ūbhī ē tō tanē nē tanē

chē nā kābū jēnā upara tārā, rahēśē satāvī jīvanamāṁ ē tō tanē nē tanē

hatō nā ajāṇyō ēnāthī jīvanamāṁ, dīdhō dōra chūṭō śānē tō ēnē nē ēnē

rūkāvaṭō karī ūbhī, lūṁṭī līdhuṁ takadīra jīvanamāṁ tō tāruṁ tō, ēṇē nē ēṇē

vaśamāṁ āvī ēnā, vartyō jīvanamāṁ, cūkavavī paḍē chē kiṁmata ēnī, tārē nē tārē

hāthanā karyā vāgyā chē haiyē, satāvī rahyāṁ chē ē tanē tō ḍagalē nē pagalē

dōra sōṁpī chūṭō, bāṁdhī hatī kaī āśā mōṭī, malyā bhaṁgāra ēnā, tanē nē tanē

karī duḥkhadarda ūbhā jīvanamāṁ, lapēṭī līdhō chē jīvanamāṁ ēṇē tō, tanē nē tanē

paḍaśē lūchavā tō āṁsuō jīvananā jīvanamāṁ, ēmāṁ tō, tārē nē tārē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 7603 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...760076017602...Last