Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 285 | Date: 06-Dec-1985
હૈયું રહ્યું છે જ્યાં કામક્રોધથી ભરપૂર
Haiyuṁ rahyuṁ chē jyāṁ kāmakrōdhathī bharapūra

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 285 | Date: 06-Dec-1985

હૈયું રહ્યું છે જ્યાં કામક્રોધથી ભરપૂર

  No Audio

haiyuṁ rahyuṁ chē jyāṁ kāmakrōdhathī bharapūra

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1985-12-06 1985-12-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1774 હૈયું રહ્યું છે જ્યાં કામક્રોધથી ભરપૂર હૈયું રહ્યું છે જ્યાં કામક્રોધથી ભરપૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

મદ અને અહંકારમાં રહ્યો છું સદા ચૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

જ્યાં આળસમાં રહ્યો છું સદા ભરપૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

આંખો રહે છે જ્યાં ભેદભાવમાં ચકચૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

ખોટી આદતોમાં રહું છું બહુ મશગૂલ

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

કાર્યોના આરંભે રહું છું સદા શૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

વૃત્તિ મારી ભાગતી દૂર ને દૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

લાલચ, લાલસામાં હૈયું બન્યું ચકચૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

અવગુણોએ મને બનાવ્યો મજબૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
View Original Increase Font Decrease Font


હૈયું રહ્યું છે જ્યાં કામક્રોધથી ભરપૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

મદ અને અહંકારમાં રહ્યો છું સદા ચૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

જ્યાં આળસમાં રહ્યો છું સદા ભરપૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

આંખો રહે છે જ્યાં ભેદભાવમાં ચકચૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

ખોટી આદતોમાં રહું છું બહુ મશગૂલ

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

કાર્યોના આરંભે રહું છું સદા શૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

વૃત્તિ મારી ભાગતી દૂર ને દૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

લાલચ, લાલસામાં હૈયું બન્યું ચકચૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

અવગુણોએ મને બનાવ્યો મજબૂર

   પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

haiyuṁ rahyuṁ chē jyāṁ kāmakrōdhathī bharapūra

   prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra

mada anē ahaṁkāramāṁ rahyō chuṁ sadā cūra

   prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra

jyāṁ ālasamāṁ rahyō chuṁ sadā bharapūra

   prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra

āṁkhō rahē chē jyāṁ bhēdabhāvamāṁ cakacūra

   prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra

khōṭī ādatōmāṁ rahuṁ chuṁ bahu maśagūla

   prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra

kāryōnā āraṁbhē rahuṁ chuṁ sadā śūra

   prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra

vr̥tti mārī bhāgatī dūra nē dūra

   prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra

lālaca, lālasāmāṁ haiyuṁ banyuṁ cakacūra

   prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra

avaguṇōē manē banāvyō majabūra

   prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra
English Explanation Increase Font Decrease Font


There are so many things in YOU that makes God stay far far away from you.

When your heart is full of anger and desires, God is far far away from you.

When you are dipped in your ego and ' I ' ness, God is far far away from you.

When you are full of laziness, God is far far away from you.

When you discriminate, God is far far away from you.

When you indulge in so many bad habits, God is far far away from you.

When you praise your work so much, God is far far away from you.

When you want to run away from everything, God is far far away from you.

When your heart is filled with greed, God is far far away from you.

When you become helpless in your vices, God is far far away from you.

So, firstly, you need to change so many things in YOU to even come little closer to God. And, there is a long way to go. And then he will reside within you. You and God will become one
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 285 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...283284285...Last