BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 285 | Date: 06-Dec-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

હૈયું રહ્યું છે જ્યાં કામક્રોધથી ભરપૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર

  No Audio

haiyum rahyum chhe jyam kamakrodhathi bharapura, prabhu rahe chhe mujathi sada dura ne dura

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)


1985-12-06 1985-12-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1774 હૈયું રહ્યું છે જ્યાં કામક્રોધથી ભરપૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર હૈયું રહ્યું છે જ્યાં કામક્રોધથી ભરપૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
મદ અને અહંકારમાં રહ્યો છું સદા ચૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
જ્યાં આળસમાં રહ્યો છું સદા ભરપૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
આંખો રહે છે જ્યાં ભેદભાવમાં ચકચૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
ખોટી આદતોમાં રહું છું બહુ મશગૂલ, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
કાર્યોના આરંભે રહું છું સદા શૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
વૃત્તિ મારી ભાગતી દૂર ને દૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
લાલચ, લાલસામાં હૈયું બન્યું ચકચૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
અવગુણોએ મને બનાવ્યો મજબૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
Gujarati Bhajan no. 285 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હૈયું રહ્યું છે જ્યાં કામક્રોધથી ભરપૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
મદ અને અહંકારમાં રહ્યો છું સદા ચૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
જ્યાં આળસમાં રહ્યો છું સદા ભરપૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
આંખો રહે છે જ્યાં ભેદભાવમાં ચકચૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
ખોટી આદતોમાં રહું છું બહુ મશગૂલ, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
કાર્યોના આરંભે રહું છું સદા શૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
વૃત્તિ મારી ભાગતી દૂર ને દૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
લાલચ, લાલસામાં હૈયું બન્યું ચકચૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
અવગુણોએ મને બનાવ્યો મજબૂર, પ્રભુ રહે છે મુજથી સદા દૂર ને દૂર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
haiyuṁ rahyuṁ chē jyāṁ kāmakrōdhathī bharapūra, prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra
mada anē ahaṁkāramāṁ rahyō chuṁ sadā cūra, prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra
jyāṁ ālasamāṁ rahyō chuṁ sadā bharapūra, prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra
āṁkhō rahē chē jyāṁ bhēdabhāvamāṁ cakacūra, prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra
khōṭī ādatōmāṁ rahuṁ chuṁ bahu maśagūla, prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra
kāryōnā āraṁbhē rahuṁ chuṁ sadā śūra, prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra
vr̥tti mārī bhāgatī dūra nē dūra, prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra
lālaca, lālasāmāṁ haiyuṁ banyuṁ cakacūra, prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra
avaguṇōē manē banāvyō majabūra, prabhu rahē chē mujathī sadā dūra nē dūra

Explanation in English
There are so many things in YOU that makes God stay far far away from you.
When your heart is full of anger and desires, God is far far away from you.
When you are dipped in your ego and ' I ' ness, God is far far away from you.
When you are full of laziness, God is far far away from you.
When you discriminate, God is far far away from you.
When you indulge in so many bad habits, God is far far away from you.
When you praise your work so much, God is far far away from you.
When you want to run away from everything, God is far far away from you.
When your heart is filled with greed, God is far far away from you.
When you become helpless in your vices, God is far far away from you.
So, firstly, you need to change so many things in YOU to even come little closer to God. And, there is a long way to go. And then he will reside within you. You and God will become one

First...281282283284285...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall