Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 291 | Date: 14-Dec-1985
વાસના સળવળાટ કરશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે
Vāsanā salavalāṭa karaśē, jyārē pāpa amārāṁ jāgē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 291 | Date: 14-Dec-1985

વાસના સળવળાટ કરશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે

  No Audio

vāsanā salavalāṭa karaśē, jyārē pāpa amārāṁ jāgē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1985-12-14 1985-12-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1780 વાસના સળવળાટ કરશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે વાસના સળવળાટ કરશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે

નિર્મળતા હૈયે પાંગરશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે

કૂડકપટ હૈયે બહુ જાગશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે

દયાધરમ હૈયે જાગશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે

નિંદિત કર્મોમાં મન દોડશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે

સત્કર્મોમાં મનડું ચોંટશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે

કુટુંબ ક્લેશમાં હૈયું રાચશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે

કુટુંબ મિત્રોની પ્રીત વધશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે

લોભ-લાલચે હૈયું લપટાશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે

પ્રભુભજન કાજે પ્રીત વધશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે

કામ-ક્રોધમાં હૈયું ડૂબશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે

હૈયે સંતોષ આવી વસશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે
View Original Increase Font Decrease Font


વાસના સળવળાટ કરશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે

નિર્મળતા હૈયે પાંગરશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે

કૂડકપટ હૈયે બહુ જાગશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે

દયાધરમ હૈયે જાગશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે

નિંદિત કર્મોમાં મન દોડશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે

સત્કર્મોમાં મનડું ચોંટશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે

કુટુંબ ક્લેશમાં હૈયું રાચશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે

કુટુંબ મિત્રોની પ્રીત વધશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે

લોભ-લાલચે હૈયું લપટાશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે

પ્રભુભજન કાજે પ્રીત વધશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે

કામ-ક્રોધમાં હૈયું ડૂબશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે

હૈયે સંતોષ આવી વસશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

vāsanā salavalāṭa karaśē, jyārē pāpa amārāṁ jāgē chē

nirmalatā haiyē pāṁgaraśē, jyārē puṇya amārāṁ pākē chē

kūḍakapaṭa haiyē bahu jāgaśē, jyārē pāpa amārāṁ jāgē chē

dayādharama haiyē jāgaśē, jyārē puṇya amārāṁ pākē chē

niṁdita karmōmāṁ mana dōḍaśē, jyārē pāpa amārāṁ jāgē chē

satkarmōmāṁ manaḍuṁ cōṁṭaśē, jyārē puṇya amārāṁ pākē chē

kuṭuṁba klēśamāṁ haiyuṁ rācaśē, jyārē pāpa amārāṁ jāgē chē

kuṭuṁba mitrōnī prīta vadhaśē, jyārē puṇya amārāṁ pākē chē

lōbha-lālacē haiyuṁ lapaṭāśē, jyārē pāpa amārāṁ jāgē chē

prabhubhajana kājē prīta vadhaśē, jyārē puṇya amārāṁ pākē chē

kāma-krōdhamāṁ haiyuṁ ḍūbaśē, jyārē pāpa amārāṁ jāgē chē

haiyē saṁtōṣa āvī vasaśē, jyārē puṇya amārāṁ pākē chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji in this bhajan mentions the virtues and vices which increases with our good and bad deeds and thoughts-

The lust and greed will grow, when our sins will awaken

The heart will become subtle, when the virtues will ripen

The wickedness will grow in the heart, when our sins will awaken

Empathy will arise in the heart, when the virtues will ripen

The mind will run towards evil deeds, when the sins will awaken

The mind will be fixed in performing good deeds, when the virtues will ripen

The heart will embroil in family disputes, when the sins will awaken

The love of the family and friends will increase, when the virtues will ripen

The heart will be engulfed in greed and lust, when the sins will awaken

The love will increase by reciting God’s bhajans, when the virtues will ripen

The heart will drown in greed and anger when the sins will awaken

The heart will be satisfied, when the virtues will ripen.

Kakaji, in this beautiful hymn, tells us to worship God and sing in Her glory and to completely abstain from the vices and committing sins.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 291 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...289290291...Last