BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 291 | Date: 14-Dec-1985
   Text Size Increase Font Decrease Font

વાસના સળવળાટ કરશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે

  No Audio

vasana salavalata karashe, jyare papa amaram jage chhe

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1985-12-14 1985-12-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1780 વાસના સળવળાટ કરશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે વાસના સળવળાટ કરશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે
નિર્મળતા હૈયે પાંગરશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે
કૂડકપટ હૈયે બહુ જાગશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે
દયાધરમ હૈયે જાગશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે
નિંદિત કર્મોમાં મન દોડશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે
સત્કર્મોમાં મનડું ચોંટશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે
કુટુંબ ક્લેશમાં હૈયું રાચશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે
કુટુંબ મિત્રોની પ્રીત વધશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે
લોભ-લાલચે હૈયું લપટાશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે
પ્રભુભજન કાજે પ્રીત વધશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે
કામ-ક્રોધમાં હૈયું ડૂબશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે
હૈયે સંતોષ આવી વસશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે
Gujarati Bhajan no. 291 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
વાસના સળવળાટ કરશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે
નિર્મળતા હૈયે પાંગરશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે
કૂડકપટ હૈયે બહુ જાગશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે
દયાધરમ હૈયે જાગશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે
નિંદિત કર્મોમાં મન દોડશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે
સત્કર્મોમાં મનડું ચોંટશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે
કુટુંબ ક્લેશમાં હૈયું રાચશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે
કુટુંબ મિત્રોની પ્રીત વધશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે
લોભ-લાલચે હૈયું લપટાશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે
પ્રભુભજન કાજે પ્રીત વધશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે
કામ-ક્રોધમાં હૈયું ડૂબશે, જ્યારે પાપ અમારાં જાગે છે
હૈયે સંતોષ આવી વસશે, જ્યારે પુણ્ય અમારાં પાકે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
vāsanā salavalāṭa karaśē, jyārē pāpa amārāṁ jāgē chē
nirmalatā haiyē pāṁgaraśē, jyārē puṇya amārāṁ pākē chē
kūḍakapaṭa haiyē bahu jāgaśē, jyārē pāpa amārāṁ jāgē chē
dayādharama haiyē jāgaśē, jyārē puṇya amārāṁ pākē chē
niṁdita karmōmāṁ mana dōḍaśē, jyārē pāpa amārāṁ jāgē chē
satkarmōmāṁ manaḍuṁ cōṁṭaśē, jyārē puṇya amārāṁ pākē chē
kuṭuṁba klēśamāṁ haiyuṁ rācaśē, jyārē pāpa amārāṁ jāgē chē
kuṭuṁba mitrōnī prīta vadhaśē, jyārē puṇya amārāṁ pākē chē
lōbha-lālacē haiyuṁ lapaṭāśē, jyārē pāpa amārāṁ jāgē chē
prabhubhajana kājē prīta vadhaśē, jyārē puṇya amārāṁ pākē chē
kāma-krōdhamāṁ haiyuṁ ḍūbaśē, jyārē pāpa amārāṁ jāgē chē
haiyē saṁtōṣa āvī vasaśē, jyārē puṇya amārāṁ pākē chē

Explanation in English
Kakaji in this bhajan mentions the virtues and vices which increases with our good and bad deeds and thoughts-

The lust and greed will grow, when our sins will awaken
The heart will become subtle, when the virtues will ripen
The wickedness will grow in the heart, when our sins will awaken
Empathy will arise in the heart, when the virtues will ripen
The mind will run towards evil deeds, when the sins will awaken
The mind will be fixed in performing good deeds, when the virtues will ripen
The heart will embroil in family disputes, when the sins will awaken
The love of the family and friends will increase, when the virtues will ripen
The heart will be engulfed in greed and lust, when the sins will awaken
The love will increase by reciting God’s bhajans, when the virtues will ripen
The heart will drown in greed and anger when the sins will awaken
The heart will be satisfied, when the virtues will ripen.
Kakaji, in this beautiful hymn, tells us to worship God and sing in Her glory and to completely abstain from the vices and committing sins.

First...291292293294295...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall