Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 7850 | Date: 03-Feb-1999
કોણ એમાં તો કહી શકશે, કોણ એમાં તો કહી શકશે
Kōṇa ēmāṁ tō kahī śakaśē, kōṇa ēmāṁ tō kahī śakaśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 7850 | Date: 03-Feb-1999

કોણ એમાં તો કહી શકશે, કોણ એમાં તો કહી શકશે

  No Audio

kōṇa ēmāṁ tō kahī śakaśē, kōṇa ēmāṁ tō kahī śakaśē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1999-02-03 1999-02-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17837 કોણ એમાં તો કહી શકશે, કોણ એમાં તો કહી શકશે કોણ એમાં તો કહી શકશે, કોણ એમાં તો કહી શકશે

લગાવી છે બાજી સહુએ જગમાં, કોણ એમાં જીતશે, કોણ એમાં હારશે

સુખદુઃખની ભરતી ઓટ આવશે સહુના જીવનમાં, આવશે એ ક્યારે

આવશે તોફાનો સહુના જીવનમાં, કોણ એમાં તૂટી જાશે, કોણ ઊભું રહેશે

ભાગ્ય નચાવે સહુને જીવનમાં, કોણ એમાં ડૂબશે, કોણ એમા તરશે

જાગે કોઈને કોઈ ઇચ્છા સહુના જીવનમાં, કઈ થાશે પૂરી કઈ અધૂરી રહી જાશે

લાગી આગ હૈયાંમાં બંનેના બરાબર પરિણામ તો એ તો શું લાવશે

જગમાં સંબંધો તો રહ્યાં બંધાતા, ક્યારે જીવનમાં એ તો તૂટશે

અકારણ તો દુઃખ જાગ્યું હૈયાંમાં જીવનમાં, ક્યાં સુધી એ તો ટકશે

જન્મોજનમ રહ્યાં છે લેતા સહુ જગમાં, ક્યારે એ તો અટકશે
View Original Increase Font Decrease Font


કોણ એમાં તો કહી શકશે, કોણ એમાં તો કહી શકશે

લગાવી છે બાજી સહુએ જગમાં, કોણ એમાં જીતશે, કોણ એમાં હારશે

સુખદુઃખની ભરતી ઓટ આવશે સહુના જીવનમાં, આવશે એ ક્યારે

આવશે તોફાનો સહુના જીવનમાં, કોણ એમાં તૂટી જાશે, કોણ ઊભું રહેશે

ભાગ્ય નચાવે સહુને જીવનમાં, કોણ એમાં ડૂબશે, કોણ એમા તરશે

જાગે કોઈને કોઈ ઇચ્છા સહુના જીવનમાં, કઈ થાશે પૂરી કઈ અધૂરી રહી જાશે

લાગી આગ હૈયાંમાં બંનેના બરાબર પરિણામ તો એ તો શું લાવશે

જગમાં સંબંધો તો રહ્યાં બંધાતા, ક્યારે જીવનમાં એ તો તૂટશે

અકારણ તો દુઃખ જાગ્યું હૈયાંમાં જીવનમાં, ક્યાં સુધી એ તો ટકશે

જન્મોજનમ રહ્યાં છે લેતા સહુ જગમાં, ક્યારે એ તો અટકશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōṇa ēmāṁ tō kahī śakaśē, kōṇa ēmāṁ tō kahī śakaśē

lagāvī chē bājī sahuē jagamāṁ, kōṇa ēmāṁ jītaśē, kōṇa ēmāṁ hāraśē

sukhaduḥkhanī bharatī ōṭa āvaśē sahunā jīvanamāṁ, āvaśē ē kyārē

āvaśē tōphānō sahunā jīvanamāṁ, kōṇa ēmāṁ tūṭī jāśē, kōṇa ūbhuṁ rahēśē

bhāgya nacāvē sahunē jīvanamāṁ, kōṇa ēmāṁ ḍūbaśē, kōṇa ēmā taraśē

jāgē kōīnē kōī icchā sahunā jīvanamāṁ, kaī thāśē pūrī kaī adhūrī rahī jāśē

lāgī āga haiyāṁmāṁ baṁnēnā barābara pariṇāma tō ē tō śuṁ lāvaśē

jagamāṁ saṁbaṁdhō tō rahyāṁ baṁdhātā, kyārē jīvanamāṁ ē tō tūṭaśē

akāraṇa tō duḥkha jāgyuṁ haiyāṁmāṁ jīvanamāṁ, kyāṁ sudhī ē tō ṭakaśē

janmōjanama rahyāṁ chē lētā sahu jagamāṁ, kyārē ē tō aṭakaśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 7850 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...784678477848...Last