Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 296 | Date: 23-Dec-1985
નયન મનોહર મૂર્તિ તારી, સ્વીકારજે વિનંતી મારી
Nayana manōhara mūrti tārī, svīkārajē vinaṁtī mārī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 296 | Date: 23-Dec-1985

નયન મનોહર મૂર્તિ તારી, સ્વીકારજે વિનંતી મારી

  No Audio

nayana manōhara mūrti tārī, svīkārajē vinaṁtī mārī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1985-12-23 1985-12-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1785 નયન મનોહર મૂર્તિ તારી, સ્વીકારજે વિનંતી મારી નયન મનોહર મૂર્તિ તારી, સ્વીકારજે વિનંતી મારી

લોકો આવી વંદન કરતા, તારી પાસે આવે જગ સારી

વિવિધ ભાવો ભરી અરજ કરતા, મૂકે સર્વે પાસે તારી

દર્દભરી વિનંતી મૂકી છે, સ્વીકારજે આ અરજ મારી

સદા અટવાયો છું, માયામાં ભટક્યો, યુગોથી બહુ ભારી

મદથી ભરેલા હૈયાથી, ટાળી છે સર્વે વાતો સારી

દયા-ધરમથી દૂર હટીને, બાંધી છે પાપની ગઠડી ભારી

દર્દભરી વિનંતી મૂકી છે, સ્વીકારજે એ અરજ મારી

કંઈક હસતાને રડાવીને, હસતા રહેવાનો પ્રયાસ કર્યો માડી

હસતા મારા હૈયામાંથી, રુદનના સૂરો નીકળ્યા ભારી

અહીંતહીં ફર્યો બહુ, ફર્યો હું દુનિયા સારી

હૈયામાંથી ક્લેશ કઢાવી, પ્રેમથી ભરજે હૈયું માડી

નિશદિન તારું નામ રટું, એવી કૃપા કરજે ભારી

સકળ સૃષ્ટિમાં રૂપ તારું નિહાળું, એવી દૃષ્ટિ દેજે સારી

દર્દભરી વિનંતી મૂકી છે, સ્વીકારજે એ અરજ મારી
Increase Font Decrease Font

નયન મનોહર મૂર્તિ તારી, સ્વીકારજે વિનંતી મારી

લોકો આવી વંદન કરતા, તારી પાસે આવે જગ સારી

વિવિધ ભાવો ભરી અરજ કરતા, મૂકે સર્વે પાસે તારી

દર્દભરી વિનંતી મૂકી છે, સ્વીકારજે આ અરજ મારી

સદા અટવાયો છું, માયામાં ભટક્યો, યુગોથી બહુ ભારી

મદથી ભરેલા હૈયાથી, ટાળી છે સર્વે વાતો સારી

દયા-ધરમથી દૂર હટીને, બાંધી છે પાપની ગઠડી ભારી

દર્દભરી વિનંતી મૂકી છે, સ્વીકારજે એ અરજ મારી

કંઈક હસતાને રડાવીને, હસતા રહેવાનો પ્રયાસ કર્યો માડી

હસતા મારા હૈયામાંથી, રુદનના સૂરો નીકળ્યા ભારી

અહીંતહીં ફર્યો બહુ, ફર્યો હું દુનિયા સારી

હૈયામાંથી ક્લેશ કઢાવી, પ્રેમથી ભરજે હૈયું માડી

નિશદિન તારું નામ રટું, એવી કૃપા કરજે ભારી

સકળ સૃષ્ટિમાં રૂપ તારું નિહાળું, એવી દૃષ્ટિ દેજે સારી

દર્દભરી વિનંતી મૂકી છે, સ્વીકારજે એ અરજ મારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
nayana manōhara mūrti tārī, svīkārajē vinaṁtī mārī

lōkō āvī vaṁdana karatā, tārī pāsē āvē jaga sārī

vividha bhāvō bharī araja karatā, mūkē sarvē pāsē tārī

dardabharī vinaṁtī mūkī chē, svīkārajē ā araja mārī

sadā aṭavāyō chuṁ, māyāmāṁ bhaṭakyō, yugōthī bahu bhārī

madathī bharēlā haiyāthī, ṭālī chē sarvē vātō sārī

dayā-dharamathī dūra haṭīnē, bāṁdhī chē pāpanī gaṭhaḍī bhārī

dardabharī vinaṁtī mūkī chē, svīkārajē ē araja mārī

kaṁīka hasatānē raḍāvīnē, hasatā rahēvānō prayāsa karyō māḍī

hasatā mārā haiyāmāṁthī, rudananā sūrō nīkalyā bhārī

ahīṁtahīṁ pharyō bahu, pharyō huṁ duniyā sārī

haiyāmāṁthī klēśa kaḍhāvī, prēmathī bharajē haiyuṁ māḍī

niśadina tāruṁ nāma raṭuṁ, ēvī kr̥pā karajē bhārī

sakala sr̥ṣṭimāṁ rūpa tāruṁ nihāluṁ, ēvī dr̥ṣṭi dējē sārī

dardabharī vinaṁtī mūkī chē, svīkārajē ē araja mārī
Increase Font Decrease Font

English Explanation
The being urges the Divine Mother to take Her devotee in Her auspices and grace him with Her blessings-

Oh beautiful and loving form of Yours, please accept my request
People all over the world come to You and bow in reverence
Filled with Different emotions, they keep many requests in front of You
I have put a painful request, please accept this request of mine
I have always been stuck, have strayed in illusions, too heavy for generations
The heart which is filled with impurities has not listened to pure and divine things
It has strayed from worship and empathy, it has carried a very heavy bundle of sins
I am putting a very painful request, please accept this request of mine
Many smiling people have made them cry, yet I have tried to be joyful
While laughing from my heart, many sad emotions have been evoked
I have wandered here and there, I have traveled the whole world
Please dispel wickedness from my heart, please fill it with love Mother
I chant Your name every day, please bless Your grace on me
That I see Your face in the whole universe, please give me a vision like this
I am placing a painful request, please accept this request.
Gujarati Bhajan no. 296 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...295296297...Last