BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 7864 | Date: 13-Feb-1999
   Text Size Increase Font Decrease Font

શીખ્યા ઊલટું તો જીવનમાં, જીવનમાંથી સાચું ના શીખ્યા

  No Audio

Shikhya Ultu To Jivan Ma, Jivanmathi Sachu Na Shikhya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1999-02-13 1999-02-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17851 શીખ્યા ઊલટું તો જીવનમાં, જીવનમાંથી સાચું ના શીખ્યા શીખ્યા ઊલટું તો જીવનમાં, જીવનમાંથી સાચું ના શીખ્યા
હૈયાંમાં અકારણ વેર જગાવતા શીખ્યા, માફી આપતા ના શીખ્યા
જીવનમાં અન્યની ઇર્ષ્યા કરતા શીખ્યા, કદર કરતા ના શીખ્યા
અવગુણોની લીલા આચરતા શીખ્યા, સદગુણો અપનાવવા ના શીખ્યા
શેખી ને બડાશ હાંકતા શીખ્યા, વાસ્તવિક્તામાં જીવતા ના શીખ્યા
લડતા ઝઘડતા જીવનમાં શીખ્યા, જીવનમાં સંપીને રહેવું ના શીખ્યા
દુઃખ લગાડતાં જીવનમાં શીખ્યા, જીવનમાં સુખે રહેવું ના શીખ્યા
જીવનમાં હૈયું બાળતા તો શીખ્યા, જીવનમાં આનંદમાં રહેતા ના શીખ્યા
ઇચ્છા વધારતા તો શીખ્યા, જીવનમાં ઇચ્છાઓ ત્યજતા ના શીખ્યા
જીવનમાં વિચલિત થાતાં શીખ્યા, સ્થિર રહેવું જીવનમાં ના શીખ્યા
વિશ્વાસ ગુમાવતા જલદી શીખ્યા, વિશ્વાસમાં તરતાં ના શીખ્યા
Gujarati Bhajan no. 7864 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
શીખ્યા ઊલટું તો જીવનમાં, જીવનમાંથી સાચું ના શીખ્યા
હૈયાંમાં અકારણ વેર જગાવતા શીખ્યા, માફી આપતા ના શીખ્યા
જીવનમાં અન્યની ઇર્ષ્યા કરતા શીખ્યા, કદર કરતા ના શીખ્યા
અવગુણોની લીલા આચરતા શીખ્યા, સદગુણો અપનાવવા ના શીખ્યા
શેખી ને બડાશ હાંકતા શીખ્યા, વાસ્તવિક્તામાં જીવતા ના શીખ્યા
લડતા ઝઘડતા જીવનમાં શીખ્યા, જીવનમાં સંપીને રહેવું ના શીખ્યા
દુઃખ લગાડતાં જીવનમાં શીખ્યા, જીવનમાં સુખે રહેવું ના શીખ્યા
જીવનમાં હૈયું બાળતા તો શીખ્યા, જીવનમાં આનંદમાં રહેતા ના શીખ્યા
ઇચ્છા વધારતા તો શીખ્યા, જીવનમાં ઇચ્છાઓ ત્યજતા ના શીખ્યા
જીવનમાં વિચલિત થાતાં શીખ્યા, સ્થિર રહેવું જીવનમાં ના શીખ્યા
વિશ્વાસ ગુમાવતા જલદી શીખ્યા, વિશ્વાસમાં તરતાં ના શીખ્યા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
śīkhyā ūlaṭuṁ tō jīvanamāṁ, jīvanamāṁthī sācuṁ nā śīkhyā
haiyāṁmāṁ akāraṇa vēra jagāvatā śīkhyā, māphī āpatā nā śīkhyā
jīvanamāṁ anyanī irṣyā karatā śīkhyā, kadara karatā nā śīkhyā
avaguṇōnī līlā ācaratā śīkhyā, sadaguṇō apanāvavā nā śīkhyā
śēkhī nē baḍāśa hāṁkatā śīkhyā, vāstaviktāmāṁ jīvatā nā śīkhyā
laḍatā jhaghaḍatā jīvanamāṁ śīkhyā, jīvanamāṁ saṁpīnē rahēvuṁ nā śīkhyā
duḥkha lagāḍatāṁ jīvanamāṁ śīkhyā, jīvanamāṁ sukhē rahēvuṁ nā śīkhyā
jīvanamāṁ haiyuṁ bālatā tō śīkhyā, jīvanamāṁ ānaṁdamāṁ rahētā nā śīkhyā
icchā vadhāratā tō śīkhyā, jīvanamāṁ icchāō tyajatā nā śīkhyā
jīvanamāṁ vicalita thātāṁ śīkhyā, sthira rahēvuṁ jīvanamāṁ nā śīkhyā
viśvāsa gumāvatā jaladī śīkhyā, viśvāsamāṁ taratāṁ nā śīkhyā
First...78617862786378647865...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall