BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 8533 | Date: 15-Apr-2000
   Text Size Increase Font Decrease Font

મોતને હસતા મુખે કોઈ આવકારતું નથી, મોતના દ્વારે તો સહુ પહોંચે છે

  No Audio

Motne Hasta Mukhe Koi Aavakaartu Nathi, Motna Dwaare To Sahu Pahonche Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


2000-04-15 2000-04-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=18020 મોતને હસતા મુખે કોઈ આવકારતું નથી, મોતના દ્વારે તો સહુ પહોંચે છે મોતને હસતા મુખે કોઈ આવકારતું નથી, મોતના દ્વારે તો સહુ પહોંચે છે
આવ્યા જગમાં જે જે, એક દિવસ મોતના દ્વારે તો પહોંચવાના છે
આ નિયમમાંથી બાકાત કોઈ નથી, સહુ મોતના દ્વારે પહોંચવાના છે
જગના ઘાટે તો જે જે આવ્યા, મોતના દ્વારે તો પહોંચવાના છે
મળ્યું તનડું તો જગ કાજે, મોતના દ્વારે પહોંચતાં તન છોડવાના છે
રાખી કાળજી સહુએ તનડાની, વસવાટ એમાં તો જ્યાં કરવાના છે
શ્વાસે શ્વાસ સાથે બાંધ્યા સંબંધો, એક દિવસ શ્વાસ કામ ના લાગવાના છે
કર્યાં યત્નો તનડાને ટકાવવા, યત્નો એક દિવસ નિષ્ફળ તો જવાના છે
રહી રહી જગમાં સહુ તનડામાં, સુખદુઃખ એના તો અનુભવવાના છે
જે શક્તિએ ચલાવ્યું તનડું, એ જ શક્તિ દિલડા ને મનડા ચલાવવાના છે
Gujarati Bhajan no. 8533 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મોતને હસતા મુખે કોઈ આવકારતું નથી, મોતના દ્વારે તો સહુ પહોંચે છે
આવ્યા જગમાં જે જે, એક દિવસ મોતના દ્વારે તો પહોંચવાના છે
આ નિયમમાંથી બાકાત કોઈ નથી, સહુ મોતના દ્વારે પહોંચવાના છે
જગના ઘાટે તો જે જે આવ્યા, મોતના દ્વારે તો પહોંચવાના છે
મળ્યું તનડું તો જગ કાજે, મોતના દ્વારે પહોંચતાં તન છોડવાના છે
રાખી કાળજી સહુએ તનડાની, વસવાટ એમાં તો જ્યાં કરવાના છે
શ્વાસે શ્વાસ સાથે બાંધ્યા સંબંધો, એક દિવસ શ્વાસ કામ ના લાગવાના છે
કર્યાં યત્નો તનડાને ટકાવવા, યત્નો એક દિવસ નિષ્ફળ તો જવાના છે
રહી રહી જગમાં સહુ તનડામાં, સુખદુઃખ એના તો અનુભવવાના છે
જે શક્તિએ ચલાવ્યું તનડું, એ જ શક્તિ દિલડા ને મનડા ચલાવવાના છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mōtanē hasatā mukhē kōī āvakāratuṁ nathī, mōtanā dvārē tō sahu pahōṁcē chē
āvyā jagamāṁ jē jē, ēka divasa mōtanā dvārē tō pahōṁcavānā chē
ā niyamamāṁthī bākāta kōī nathī, sahu mōtanā dvārē pahōṁcavānā chē
jaganā ghāṭē tō jē jē āvyā, mōtanā dvārē tō pahōṁcavānā chē
malyuṁ tanaḍuṁ tō jaga kājē, mōtanā dvārē pahōṁcatāṁ tana chōḍavānā chē
rākhī kālajī sahuē tanaḍānī, vasavāṭa ēmāṁ tō jyāṁ karavānā chē
śvāsē śvāsa sāthē bāṁdhyā saṁbaṁdhō, ēka divasa śvāsa kāma nā lāgavānā chē
karyāṁ yatnō tanaḍānē ṭakāvavā, yatnō ēka divasa niṣphala tō javānā chē
rahī rahī jagamāṁ sahu tanaḍāmāṁ, sukhaduḥkha ēnā tō anubhavavānā chē
jē śaktiē calāvyuṁ tanaḍuṁ, ē ja śakti dilaḍā nē manaḍā calāvavānā chē
First...85268527852885298530...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall