Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 8646 | Date: 17-Jun-2000
તારું જીવન તો છે તારાં કર્મોનું ખેતર, તું જ છે એનો બીજ વાવનાર ને લણનાર
Tāruṁ jīvana tō chē tārāṁ karmōnuṁ khētara, tuṁ ja chē ēnō bīja vāvanāra nē laṇanāra

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 8646 | Date: 17-Jun-2000

તારું જીવન તો છે તારાં કર્મોનું ખેતર, તું જ છે એનો બીજ વાવનાર ને લણનાર

  No Audio

tāruṁ jīvana tō chē tārāṁ karmōnuṁ khētara, tuṁ ja chē ēnō bīja vāvanāra nē laṇanāra

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

2000-06-17 2000-06-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=18133 તારું જીવન તો છે તારાં કર્મોનું ખેતર, તું જ છે એનો બીજ વાવનાર ને લણનાર તારું જીવન તો છે તારાં કર્મોનું ખેતર, તું જ છે એનો બીજ વાવનાર ને લણનાર

જોઈ પાક ડઘાઈ જાય છે શાને, બન્યો છે શાને એમાંથી તો તું ભાગનાર

શોધ ના દોષ હવે એમાં અન્યના, છે જ્યાં તું ને તું તારાં કર્મોનો કરનાર

ચૂકી વિવેક, કર્યાં આડેધડ કર્મો, બન્યો હવે એનો રે તું, તું ને તું લણનાર

લગાડયાં હૈયે કર્મોને એવાં, બન્યો છે હવે તું એમાં તો તું ને તું રડનાર

જનમોજનમ રહ્યો ભોગવતો કર્મો, બન્યો ના તોય તું એનો જાણનાર

થઈ ના કર્મોની ખેતી ઓછી, બન્યો જ્યાં એને તું ને તું પાણી પાનાર

કરી કરી કર્મો જીવનમાં, રહ્યો જગમાં સદા તું ને તું તારાં કર્મોને ભૂલનાર
View Original Increase Font Decrease Font


તારું જીવન તો છે તારાં કર્મોનું ખેતર, તું જ છે એનો બીજ વાવનાર ને લણનાર

જોઈ પાક ડઘાઈ જાય છે શાને, બન્યો છે શાને એમાંથી તો તું ભાગનાર

શોધ ના દોષ હવે એમાં અન્યના, છે જ્યાં તું ને તું તારાં કર્મોનો કરનાર

ચૂકી વિવેક, કર્યાં આડેધડ કર્મો, બન્યો હવે એનો રે તું, તું ને તું લણનાર

લગાડયાં હૈયે કર્મોને એવાં, બન્યો છે હવે તું એમાં તો તું ને તું રડનાર

જનમોજનમ રહ્યો ભોગવતો કર્મો, બન્યો ના તોય તું એનો જાણનાર

થઈ ના કર્મોની ખેતી ઓછી, બન્યો જ્યાં એને તું ને તું પાણી પાનાર

કરી કરી કર્મો જીવનમાં, રહ્યો જગમાં સદા તું ને તું તારાં કર્મોને ભૂલનાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tāruṁ jīvana tō chē tārāṁ karmōnuṁ khētara, tuṁ ja chē ēnō bīja vāvanāra nē laṇanāra

jōī pāka ḍaghāī jāya chē śānē, banyō chē śānē ēmāṁthī tō tuṁ bhāganāra

śōdha nā dōṣa havē ēmāṁ anyanā, chē jyāṁ tuṁ nē tuṁ tārāṁ karmōnō karanāra

cūkī vivēka, karyāṁ āḍēdhaḍa karmō, banyō havē ēnō rē tuṁ, tuṁ nē tuṁ laṇanāra

lagāḍayāṁ haiyē karmōnē ēvāṁ, banyō chē havē tuṁ ēmāṁ tō tuṁ nē tuṁ raḍanāra

janamōjanama rahyō bhōgavatō karmō, banyō nā tōya tuṁ ēnō jāṇanāra

thaī nā karmōnī khētī ōchī, banyō jyāṁ ēnē tuṁ nē tuṁ pāṇī pānāra

karī karī karmō jīvanamāṁ, rahyō jagamāṁ sadā tuṁ nē tuṁ tārāṁ karmōnē bhūlanāra
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 8646 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...864186428643...Last