Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 8833
યાદો તો જીવનમાં ખ્વાબ બન્યા, ખ્વાબ એ તો બની ગયા
Yādō tō jīvanamāṁ khvāba banyā, khvāba ē tō banī gayā

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 8833

યાદો તો જીવનમાં ખ્વાબ બન્યા, ખ્વાબ એ તો બની ગયા

  No Audio

yādō tō jīvanamāṁ khvāba banyā, khvāba ē tō banī gayā

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1900-01-01 1900-01-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=18320 યાદો તો જીવનમાં ખ્વાબ બન્યા, ખ્વાબ એ તો બની ગયા યાદો તો જીવનમાં ખ્વાબ બન્યા, ખ્વાબ એ તો બની ગયા

આવી આવી ખ્વાબમાં યાદો, યાદોને તાજીને તાજી કરી ગયા

અનેક યાદોની યાદો જીવનમાં, ખ્વાબ બનીને આવી રહ્યા

હરેક યાદો ખ્વાબ જગાવી ગયા, ના ખ્વાબ તો અટક્યા

ખ્વાબો યાદો સાથે રાખી સંપર્ક, એ રાખતા ને રાખતા રહ્યા

ગુંથાતી ને ગુંથાતી રહી યાદો, ખ્વાબ જીવન એના બની ગયા

એકબીજાના બનીને જનેતા, એ સંગ તો સદા મારી રહ્યા

બન્યું કોણ કોનું પ્રણેતા ક્યારે, કહેવું એ તો મુશ્કેલ કરી ગયા

ક્યારે જીવનમાં શાંતિ ને અશાંતિ, તો અશાંતિમાં શાંતિ જગાવી ગયા

શ્વાસોની દોરી સંગ આ તો બંધાયેલા ને બંધાયેલા રહ્યા
View Original Increase Font Decrease Font


યાદો તો જીવનમાં ખ્વાબ બન્યા, ખ્વાબ એ તો બની ગયા

આવી આવી ખ્વાબમાં યાદો, યાદોને તાજીને તાજી કરી ગયા

અનેક યાદોની યાદો જીવનમાં, ખ્વાબ બનીને આવી રહ્યા

હરેક યાદો ખ્વાબ જગાવી ગયા, ના ખ્વાબ તો અટક્યા

ખ્વાબો યાદો સાથે રાખી સંપર્ક, એ રાખતા ને રાખતા રહ્યા

ગુંથાતી ને ગુંથાતી રહી યાદો, ખ્વાબ જીવન એના બની ગયા

એકબીજાના બનીને જનેતા, એ સંગ તો સદા મારી રહ્યા

બન્યું કોણ કોનું પ્રણેતા ક્યારે, કહેવું એ તો મુશ્કેલ કરી ગયા

ક્યારે જીવનમાં શાંતિ ને અશાંતિ, તો અશાંતિમાં શાંતિ જગાવી ગયા

શ્વાસોની દોરી સંગ આ તો બંધાયેલા ને બંધાયેલા રહ્યા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

yādō tō jīvanamāṁ khvāba banyā, khvāba ē tō banī gayā

āvī āvī khvābamāṁ yādō, yādōnē tājīnē tājī karī gayā

anēka yādōnī yādō jīvanamāṁ, khvāba banīnē āvī rahyā

harēka yādō khvāba jagāvī gayā, nā khvāba tō aṭakyā

khvābō yādō sāthē rākhī saṁparka, ē rākhatā nē rākhatā rahyā

guṁthātī nē guṁthātī rahī yādō, khvāba jīvana ēnā banī gayā

ēkabījānā banīnē janētā, ē saṁga tō sadā mārī rahyā

banyuṁ kōṇa kōnuṁ praṇētā kyārē, kahēvuṁ ē tō muśkēla karī gayā

kyārē jīvanamāṁ śāṁti nē aśāṁti, tō aśāṁtimāṁ śāṁti jagāvī gayā

śvāsōnī dōrī saṁga ā tō baṁdhāyēlā nē baṁdhāyēlā rahyā
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 8833 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...883088318832...Last