Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 8846
મનવા રે મુંઝાય છે શાને, અકળાય છે શાને
Manavā rē muṁjhāya chē śānē, akalāya chē śānē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 8846

મનવા રે મુંઝાય છે શાને, અકળાય છે શાને

  No Audio

manavā rē muṁjhāya chē śānē, akalāya chē śānē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1900-01-01 1900-01-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=18333 મનવા રે મુંઝાય છે શાને, અકળાય છે શાને મનવા રે મુંઝાય છે શાને, અકળાય છે શાને

થઈ જા તૈયાર, ચાલવાને જગ સાથે ને સાથે

દોડાવ્યો તેં મને તો તારી સાથે ને સાથે - થઈ જા ...

ચાલીશ ના જો તું જગ સાથે ને સાથે - થઈ જા ...

અંદર ને અંદર વસવસો તો રહી જાશે - થઈ જા ...

ચાલી જગ સાથે, રહેજે તૈયાર જગ પર પ્રભાવ પાડવાને - થઈ જા ...

ચાલશું જ્યાં આપણે બંને સાથે ને સાથે - થઈ જા ...

સર કરતા જાશું શિખરો ત્યાં સાથ ને સાથે - થઈ જા ...

દેજે છોડી, એવા વિચારો અધવચ્ચે છોડવાનો - થઈ જા ...

રહેજે તૈયાર રહેવા છેવટ સુધી સાથે ને સાથે - થઈ જા ...

ભવેભવના છે સંબંધો, કર તું યાદ એને - થઈ જા ...

કરવા મજબૂત એને રહેજે તું સાથે ને સાથે - થઈ જા ...
View Original Increase Font Decrease Font


મનવા રે મુંઝાય છે શાને, અકળાય છે શાને

થઈ જા તૈયાર, ચાલવાને જગ સાથે ને સાથે

દોડાવ્યો તેં મને તો તારી સાથે ને સાથે - થઈ જા ...

ચાલીશ ના જો તું જગ સાથે ને સાથે - થઈ જા ...

અંદર ને અંદર વસવસો તો રહી જાશે - થઈ જા ...

ચાલી જગ સાથે, રહેજે તૈયાર જગ પર પ્રભાવ પાડવાને - થઈ જા ...

ચાલશું જ્યાં આપણે બંને સાથે ને સાથે - થઈ જા ...

સર કરતા જાશું શિખરો ત્યાં સાથ ને સાથે - થઈ જા ...

દેજે છોડી, એવા વિચારો અધવચ્ચે છોડવાનો - થઈ જા ...

રહેજે તૈયાર રહેવા છેવટ સુધી સાથે ને સાથે - થઈ જા ...

ભવેભવના છે સંબંધો, કર તું યાદ એને - થઈ જા ...

કરવા મજબૂત એને રહેજે તું સાથે ને સાથે - થઈ જા ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

manavā rē muṁjhāya chē śānē, akalāya chē śānē

thaī jā taiyāra, cālavānē jaga sāthē nē sāthē

dōḍāvyō tēṁ manē tō tārī sāthē nē sāthē - thaī jā ...

cālīśa nā jō tuṁ jaga sāthē nē sāthē - thaī jā ...

aṁdara nē aṁdara vasavasō tō rahī jāśē - thaī jā ...

cālī jaga sāthē, rahējē taiyāra jaga para prabhāva pāḍavānē - thaī jā ...

cālaśuṁ jyāṁ āpaṇē baṁnē sāthē nē sāthē - thaī jā ...

sara karatā jāśuṁ śikharō tyāṁ sātha nē sāthē - thaī jā ...

dējē chōḍī, ēvā vicārō adhavaccē chōḍavānō - thaī jā ...

rahējē taiyāra rahēvā chēvaṭa sudhī sāthē nē sāthē - thaī jā ...

bhavēbhavanā chē saṁbaṁdhō, kara tuṁ yāda ēnē - thaī jā ...

karavā majabūta ēnē rahējē tuṁ sāthē nē sāthē - thaī jā ...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 8846 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...884288438844...Last