Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 354 | Date: 05-Feb-1986
પાંખ વિનાનું મનડું મારું, અહીં-તહીં ઊડી જાય, અહીં-તહીં ઊડી જાય
Pāṁkha vinānuṁ manaḍuṁ māruṁ, ahīṁ-tahīṁ ūḍī jāya, ahīṁ-tahīṁ ūḍī jāya

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 354 | Date: 05-Feb-1986

પાંખ વિનાનું મનડું મારું, અહીં-તહીં ઊડી જાય, અહીં-તહીં ઊડી જાય

  No Audio

pāṁkha vinānuṁ manaḍuṁ māruṁ, ahīṁ-tahīṁ ūḍī jāya, ahīṁ-tahīṁ ūḍī jāya

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1986-02-05 1986-02-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1843 પાંખ વિનાનું મનડું મારું, અહીં-તહીં ઊડી જાય, અહીં-તહીં ઊડી જાય પાંખ વિનાનું મનડું મારું, અહીં-તહીં ઊડી જાય, અહીં-તહીં ઊડી જાય

તોફાને ચડેલ વાયુ, કાબૂ વિનાનું મન, એ તો તાંડવ સરજી જાય

વાયુની ગતિ છે ભયંકર, વચ્ચે ઝાડ, ખડકના પણ ભુક્કા બોલી જાય

મનની ગતિ પણ છે અનોખી, પળમાં એ તો સૂર્યની પાર પહોંચી જાય

કરોળિયાની જાળની જેમ જાળ રચીને, મનડું એમાં અટવાઈ જાય

અસંગતાનું શસ્ત્ર ધારણ કરીને, એ જાળને ભેદી શકાય

સંયમ કેરી લગામ બાંધજો, શરૂમાં એને પણ ઘસડી જાય

ધીરે-ધીરે એ તો કાબૂમાં આવશે, પછી એ કહ્યું કરતું થાય

ધીમે-ધીમે પ્રભુ પ્રેમમાં વાળજો, પ્રેમરસ પાજો એને સદાય

સાચો એ પ્રેમરસ ચાખશે જ્યાં, પછી ત્યાંથી એ નહીં હટી જાય
View Original Increase Font Decrease Font


પાંખ વિનાનું મનડું મારું, અહીં-તહીં ઊડી જાય, અહીં-તહીં ઊડી જાય

તોફાને ચડેલ વાયુ, કાબૂ વિનાનું મન, એ તો તાંડવ સરજી જાય

વાયુની ગતિ છે ભયંકર, વચ્ચે ઝાડ, ખડકના પણ ભુક્કા બોલી જાય

મનની ગતિ પણ છે અનોખી, પળમાં એ તો સૂર્યની પાર પહોંચી જાય

કરોળિયાની જાળની જેમ જાળ રચીને, મનડું એમાં અટવાઈ જાય

અસંગતાનું શસ્ત્ર ધારણ કરીને, એ જાળને ભેદી શકાય

સંયમ કેરી લગામ બાંધજો, શરૂમાં એને પણ ઘસડી જાય

ધીરે-ધીરે એ તો કાબૂમાં આવશે, પછી એ કહ્યું કરતું થાય

ધીમે-ધીમે પ્રભુ પ્રેમમાં વાળજો, પ્રેમરસ પાજો એને સદાય

સાચો એ પ્રેમરસ ચાખશે જ્યાં, પછી ત્યાંથી એ નહીં હટી જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pāṁkha vinānuṁ manaḍuṁ māruṁ, ahīṁ-tahīṁ ūḍī jāya, ahīṁ-tahīṁ ūḍī jāya

tōphānē caḍēla vāyu, kābū vinānuṁ mana, ē tō tāṁḍava sarajī jāya

vāyunī gati chē bhayaṁkara, vaccē jhāḍa, khaḍakanā paṇa bhukkā bōlī jāya

mananī gati paṇa chē anōkhī, palamāṁ ē tō sūryanī pāra pahōṁcī jāya

karōliyānī jālanī jēma jāla racīnē, manaḍuṁ ēmāṁ aṭavāī jāya

asaṁgatānuṁ śastra dhāraṇa karīnē, ē jālanē bhēdī śakāya

saṁyama kērī lagāma bāṁdhajō, śarūmāṁ ēnē paṇa ghasaḍī jāya

dhīrē-dhīrē ē tō kābūmāṁ āvaśē, pachī ē kahyuṁ karatuṁ thāya

dhīmē-dhīmē prabhu prēmamāṁ vālajō, prēmarasa pājō ēnē sadāya

sācō ē prēmarasa cākhaśē jyāṁ, pachī tyāṁthī ē nahīṁ haṭī jāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


Shri Satguru Devendraji Ghia an ardent devotee of the Divine Mother mentions the different ways of controlling the Mind and diverting it towards the worship of God-

My mind is without wings, it keeps on wandering here and there, it keeps on wandering here and there

The violent wind, the unruly mind, it creates the Tempest

The violent Tempest destroys the trees, turns the rocks into pieces

The speed of the mind is incredible, in a fraction of a second it reaches the sun

It weaves the web like a spider's web, the mind gets entrapped in it

It creates the weapon of

Incompatibility and the mind recognises it

Put the reins by performing abstinence, beginning it will also be dragged

It will gradually be in control and eventually it will obey the commands

Gradually divert the mind towards the worship of God, enjoy the nectar always

When the right juice of the nectar is tasted, then the mind will never leave from there.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 354 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...352353354...Last