BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 356 | Date: 06-Feb-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

વીજળીના ચમકારા માડી, એ તો આંખોથી દેખાય

  No Audio

vijalina chamakara madi, e to ankhothi dekhaya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-02-06 1986-02-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1845 વીજળીના ચમકારા માડી, એ તો આંખોથી દેખાય વીજળીના ચમકારા માડી, એ તો આંખોથી દેખાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
લીલા કરતી તું તો માડી, ક્યાંય દેખી ના દેખાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
બુદ્ધિ નથી દેખાતી ક્યાંય માડી, એમાં તારી શક્તિ દેખાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
એક બુંદમાંથી માનવ સર્જ્યો માડી, તારી શક્તિ ભરી એમાં
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
કર્તા તું તો જગની રહી માડી, તોય માનવ મનમાં ફુલાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
શ્વાસેશ્વાસની રચયિતા તું માડી, તારી ઇચ્છાથી જ લેવાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
તારી શક્તિથી માનવ ચાલે માડી, તોય હૈયે અહં ના સમાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
પાપીના હૈયામાં વસીને માડી, એનું પરિવર્તન કરી જાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
તારી કૃપા ઊતરે જેના ઉપર માડી, તેને જ તારાં દર્શન થાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
Gujarati Bhajan no. 356 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
વીજળીના ચમકારા માડી, એ તો આંખોથી દેખાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
લીલા કરતી તું તો માડી, ક્યાંય દેખી ના દેખાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
બુદ્ધિ નથી દેખાતી ક્યાંય માડી, એમાં તારી શક્તિ દેખાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
એક બુંદમાંથી માનવ સર્જ્યો માડી, તારી શક્તિ ભરી એમાં
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
કર્તા તું તો જગની રહી માડી, તોય માનવ મનમાં ફુલાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
શ્વાસેશ્વાસની રચયિતા તું માડી, તારી ઇચ્છાથી જ લેવાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
તારી શક્તિથી માનવ ચાલે માડી, તોય હૈયે અહં ના સમાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
પાપીના હૈયામાં વસીને માડી, એનું પરિવર્તન કરી જાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
તારી કૃપા ઊતરે જેના ઉપર માડી, તેને જ તારાં દર્શન થાય
તારી કૃપાના ચમકારા માડી, એ તો અનુભવે સમજાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
vījalīnā camakārā māḍī, ē tō āṁkhōthī dēkhāya
tārī kr̥pānā camakārā māḍī, ē tō anubhavē samajāya
līlā karatī tuṁ tō māḍī, kyāṁya dēkhī nā dēkhāya
tārī kr̥pānā camakārā māḍī, ē tō anubhavē samajāya
buddhi nathī dēkhātī kyāṁya māḍī, ēmāṁ tārī śakti dēkhāya
tārī kr̥pānā camakārā māḍī, ē tō anubhavē samajāya
ēka buṁdamāṁthī mānava sarjyō māḍī, tārī śakti bharī ēmāṁ
tārī kr̥pānā camakārā māḍī, ē tō anubhavē samajāya
kartā tuṁ tō jaganī rahī māḍī, tōya mānava manamāṁ phulāya
tārī kr̥pānā camakārā māḍī, ē tō anubhavē samajāya
śvāsēśvāsanī racayitā tuṁ māḍī, tārī icchāthī ja lēvāya
tārī kr̥pānā camakārā māḍī, ē tō anubhavē samajāya
tārī śaktithī mānava cālē māḍī, tōya haiyē ahaṁ nā samāya
tārī kr̥pānā camakārā māḍī, ē tō anubhavē samajāya
pāpīnā haiyāmāṁ vasīnē māḍī, ēnuṁ parivartana karī jāya
tārī kr̥pānā camakārā māḍī, ē tō anubhavē samajāya
tārī kr̥pā ūtarē jēnā upara māḍī, tēnē ja tārāṁ darśana thāya
tārī kr̥pānā camakārā māḍī, ē tō anubhavē samajāya

Explanation in English
Shri Satguru Devendraji Ghia known as Kakaji by his ardent followers is an avid devotee of the Divine Mother mentions about the powers of the Divine Mother and she bestows Her blessings and grace on the mortal being-
The flashes of lightning Mother, can be seen with the naked eye
The miracles of your blessings and grace Mother, need to be experienced
The games played by you Mother, cannot be seen anywhere
The miracles of your blessings and grace Mother, need to be experienced
The intellect cannot be seen anywhere Mother, Your strength can be seen
The miracles of your blessings and grace Mother, need to be experienced
You have created the human from one drop Mother, You filled it with your strength and power
The miracles of your blessings and grace Mother, need to be experienced
You are doing everything for the world Mother, yet the man glorifies himself
The miracles of your blessings and grace Mother, need to be experienced
You have created every breath Mother, one can breathe only with Your permission
The miracles of your blessings and grace Mother, need to be experienced
The man can walk only with Your power Mother, yet his ego does not disappear
The miracles of your blessings and grace Mother, need to be experienced
You inhabit in the heart of the evil doer Mother, and transform him
The miracles of your blessings and grace Mother, need to be experienced
The person who receives Your grace and blessings Mother, will see You appear
The miracles of your blessings and grace Mother, need to be experienced

First...356357358359360...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall