Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 359 | Date: 08-Feb-1986
ફરી-ફરી જગમાં આવ્યો, માડી સહારો તારો ઢૂંઢવા
Pharī-pharī jagamāṁ āvyō, māḍī sahārō tārō ḍhūṁḍhavā

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 359 | Date: 08-Feb-1986

ફરી-ફરી જગમાં આવ્યો, માડી સહારો તારો ઢૂંઢવા

  No Audio

pharī-pharī jagamāṁ āvyō, māḍī sahārō tārō ḍhūṁḍhavā

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-02-08 1986-02-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1848 ફરી-ફરી જગમાં આવ્યો, માડી સહારો તારો ઢૂંઢવા ફરી-ફરી જગમાં આવ્યો, માડી સહારો તારો ઢૂંઢવા

સંસારના તાપમાં બળી-જળી આવ્યો, તારો છાંયડો ગોતવા

આશાઓના ચૂરેચૂરા કરી માડી, આવ્યો તારો સહારો ઢૂંઢવા

હૈયામાં ખૂબ ભાવ ભરી માડી, આવ્યો તારો પ્રેમ પામવા

હૈયાનું અહં તોડી આવ્યો માડી, લળી-લળી તને નમવા

અંધારે બહુ અટવાઈ આવ્યો માડી, તારો પ્રકાશ પામવા

હૈયું અશાંતિમાં બહુ અકળાયું માડી, આવ્યો તારી શાંતિ પામવા

કામ-ક્રોધના માર લાગ્યા બહુ માડી, આવ્યો તારી દવા લેવા

જગમાં બહુ દુઃખી-દુઃખી થઈ આવ્યો, તારું સુખ પામવા

ચિત્ત ભટક્યું બહુ માડી, આવ્યો તારી પાસે સ્થિર થાવા

પાપોનો બહુ ભાર ભર્યો માડી, આવ્યો તારી પાસે ખાલી થાવા

હૈયે ભરી છે અનેરી આશા માડી, તારાં અનેરાં દર્શન કરવા
View Original Increase Font Decrease Font


ફરી-ફરી જગમાં આવ્યો, માડી સહારો તારો ઢૂંઢવા

સંસારના તાપમાં બળી-જળી આવ્યો, તારો છાંયડો ગોતવા

આશાઓના ચૂરેચૂરા કરી માડી, આવ્યો તારો સહારો ઢૂંઢવા

હૈયામાં ખૂબ ભાવ ભરી માડી, આવ્યો તારો પ્રેમ પામવા

હૈયાનું અહં તોડી આવ્યો માડી, લળી-લળી તને નમવા

અંધારે બહુ અટવાઈ આવ્યો માડી, તારો પ્રકાશ પામવા

હૈયું અશાંતિમાં બહુ અકળાયું માડી, આવ્યો તારી શાંતિ પામવા

કામ-ક્રોધના માર લાગ્યા બહુ માડી, આવ્યો તારી દવા લેવા

જગમાં બહુ દુઃખી-દુઃખી થઈ આવ્યો, તારું સુખ પામવા

ચિત્ત ભટક્યું બહુ માડી, આવ્યો તારી પાસે સ્થિર થાવા

પાપોનો બહુ ભાર ભર્યો માડી, આવ્યો તારી પાસે ખાલી થાવા

હૈયે ભરી છે અનેરી આશા માડી, તારાં અનેરાં દર્શન કરવા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pharī-pharī jagamāṁ āvyō, māḍī sahārō tārō ḍhūṁḍhavā

saṁsāranā tāpamāṁ balī-jalī āvyō, tārō chāṁyaḍō gōtavā

āśāōnā cūrēcūrā karī māḍī, āvyō tārō sahārō ḍhūṁḍhavā

haiyāmāṁ khūba bhāva bharī māḍī, āvyō tārō prēma pāmavā

haiyānuṁ ahaṁ tōḍī āvyō māḍī, lalī-lalī tanē namavā

aṁdhārē bahu aṭavāī āvyō māḍī, tārō prakāśa pāmavā

haiyuṁ aśāṁtimāṁ bahu akalāyuṁ māḍī, āvyō tārī śāṁti pāmavā

kāma-krōdhanā māra lāgyā bahu māḍī, āvyō tārī davā lēvā

jagamāṁ bahu duḥkhī-duḥkhī thaī āvyō, tāruṁ sukha pāmavā

citta bhaṭakyuṁ bahu māḍī, āvyō tārī pāsē sthira thāvā

pāpōnō bahu bhāra bharyō māḍī, āvyō tārī pāsē khālī thāvā

haiyē bharī chē anērī āśā māḍī, tārāṁ anērāṁ darśana karavā
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here Kakaji in this Gujarati Bhajan mentions the woes of the devotees, and his search for peace is accomplished after he seeks the Divine Mother-

I have come again and again in this world Mother, in search of your support

I have come out burnt into these heated worldly affairs, in search of your shelter and grace

My hopes are broken into pieces Mother, I have come to seek your support

I have developed many emotions in my heart Mother,

I have come to seek Your love

I have broken the ego of my heart Mother, to bow before You

I have been lost in this infinite darkness Mother, I seek Your Divine light

My heart has been completely unrest Mother, I have come to achieve peace from You

I have been suffering from extreme greed and lust Mother, I have come to take medicine from You

I have become too unhappy in this world, I seek happiness from You

My mind has been wandering a lot Mother, I have come to keep it still in You

I have committed plethora of sins Mother, I have come to empty them

My heart is filled with a unique hope Mother, I have come to seek

Your blessings and grace.

Here, the devotees urge the Divine Mother to take them under her auspices.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 359 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...358359360...Last