Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 395 | Date: 07-Mar-1986
સૌકોઈ માડી તને મારી-મારી કહે
Saukōī māḍī tanē mārī-mārī kahē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 395 | Date: 07-Mar-1986

સૌકોઈ માડી તને મારી-મારી કહે

  Audio

saukōī māḍī tanē mārī-mārī kahē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-03-07 1986-03-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1884 સૌકોઈ માડી તને મારી-મારી કહે સૌકોઈ માડી તને મારી-મારી કહે,

તારી માયામાં પડી માડી તને વેગળી કરે

દુઃખમાં પડી માડી તને સૌ યાદ કરે,

સુખમાં સરકીને માડી તને સૌ અળગી કરે

પુણ્ય ભોગવવા સૌકોઈ તલસી રહે,

પાપનો વધતાં ભાર, સૌ તારાં ચરણે ધરે

વાતમાં સૌ તને તો સર્વ ઠેકાણે જુએ,

એ જ પાપ આચરતાં માડી કદી ના ખચકાયે

ભૂખ લાગતાં સૌનું મન ભૂખમાં વળે,

અન્યને ભૂખ્યું જુએ, તારો વાસ તેમાં વીસરે

અન્ય પર દયા કરતાં ટાણે સૌ તને ભૂલે,

દયાની માગણી માડી તારી પાસે સૌ કરે

કર્મ કરવા ટાણે હૈયેથી મારું-મારું ના છૂટે,

ભોગવવા ટાણે માડી, દોષ તેનો તને ધરે

હસતાં-હસતાં દોષ સ્વીકારી માડી તું માફ કરે,

તોય તારો માનવી તારા ઉપકાર સદા ભૂલે
https://www.youtube.com/watch?v=54FlLFC3ZDs
View Original Increase Font Decrease Font


સૌકોઈ માડી તને મારી-મારી કહે,

તારી માયામાં પડી માડી તને વેગળી કરે

દુઃખમાં પડી માડી તને સૌ યાદ કરે,

સુખમાં સરકીને માડી તને સૌ અળગી કરે

પુણ્ય ભોગવવા સૌકોઈ તલસી રહે,

પાપનો વધતાં ભાર, સૌ તારાં ચરણે ધરે

વાતમાં સૌ તને તો સર્વ ઠેકાણે જુએ,

એ જ પાપ આચરતાં માડી કદી ના ખચકાયે

ભૂખ લાગતાં સૌનું મન ભૂખમાં વળે,

અન્યને ભૂખ્યું જુએ, તારો વાસ તેમાં વીસરે

અન્ય પર દયા કરતાં ટાણે સૌ તને ભૂલે,

દયાની માગણી માડી તારી પાસે સૌ કરે

કર્મ કરવા ટાણે હૈયેથી મારું-મારું ના છૂટે,

ભોગવવા ટાણે માડી, દોષ તેનો તને ધરે

હસતાં-હસતાં દોષ સ્વીકારી માડી તું માફ કરે,

તોય તારો માનવી તારા ઉપકાર સદા ભૂલે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

saukōī māḍī tanē mārī-mārī kahē,

tārī māyāmāṁ paḍī māḍī tanē vēgalī karē

duḥkhamāṁ paḍī māḍī tanē sau yāda karē,

sukhamāṁ sarakīnē māḍī tanē sau alagī karē

puṇya bhōgavavā saukōī talasī rahē,

pāpanō vadhatāṁ bhāra, sau tārāṁ caraṇē dharē

vātamāṁ sau tanē tō sarva ṭhēkāṇē juē,

ē ja pāpa ācaratāṁ māḍī kadī nā khacakāyē

bhūkha lāgatāṁ saunuṁ mana bhūkhamāṁ valē,

anyanē bhūkhyuṁ juē, tārō vāsa tēmāṁ vīsarē

anya para dayā karatāṁ ṭāṇē sau tanē bhūlē,

dayānī māgaṇī māḍī tārī pāsē sau karē

karma karavā ṭāṇē haiyēthī māruṁ-māruṁ nā chūṭē,

bhōgavavā ṭāṇē māḍī, dōṣa tēnō tanē dharē

hasatāṁ-hasatāṁ dōṣa svīkārī māḍī tuṁ māpha karē,

tōya tārō mānavī tārā upakāra sadā bhūlē
English Explanation: Increase Font Decrease Font


Everyone proclaims that You are his divine Mother

They become immersed in your illusionary world, they consider you separate

When one is drowned in sorrow oh divine Mother they remember You

When in happiness oh divine Mother they keep away from You.

Everyone wants to indulge in virtues.

When they commit sins, they offer it at Your feet.

When everyone is talking about you they see You everywhere.

The same person will not think twice oh divine Mother before committing any sin.

When one is hungry their mind is diverted towards hunger.

When they see others hungry, they forget Your existence.

While they pity others, people forget You.

Everyone seeks Your blessings and grace oh divine Mother.

While performing deeds (Karma) the person does not forget his ownership

While they suffer Mother, they curse You.

Laughingly You accept their vices and sins Mother and forgive them

Yet, Your human, oh divine Mother forgets Your favour.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 395 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

સૌકોઈ માડી તને મારી-મારી કહેસૌકોઈ માડી તને મારી-મારી કહે,

તારી માયામાં પડી માડી તને વેગળી કરે

દુઃખમાં પડી માડી તને સૌ યાદ કરે,

સુખમાં સરકીને માડી તને સૌ અળગી કરે

પુણ્ય ભોગવવા સૌકોઈ તલસી રહે,

પાપનો વધતાં ભાર, સૌ તારાં ચરણે ધરે

વાતમાં સૌ તને તો સર્વ ઠેકાણે જુએ,

એ જ પાપ આચરતાં માડી કદી ના ખચકાયે

ભૂખ લાગતાં સૌનું મન ભૂખમાં વળે,

અન્યને ભૂખ્યું જુએ, તારો વાસ તેમાં વીસરે

અન્ય પર દયા કરતાં ટાણે સૌ તને ભૂલે,

દયાની માગણી માડી તારી પાસે સૌ કરે

કર્મ કરવા ટાણે હૈયેથી મારું-મારું ના છૂટે,

ભોગવવા ટાણે માડી, દોષ તેનો તને ધરે

હસતાં-હસતાં દોષ સ્વીકારી માડી તું માફ કરે,

તોય તારો માનવી તારા ઉપકાર સદા ભૂલે
1986-03-07https://i.ytimg.com/vi/54FlLFC3ZDs/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=54FlLFC3ZDs
સૌકોઈ માડી તને મારી-મારી કહેસૌકોઈ માડી તને મારી-મારી કહે,

તારી માયામાં પડી માડી તને વેગળી કરે

દુઃખમાં પડી માડી તને સૌ યાદ કરે,

સુખમાં સરકીને માડી તને સૌ અળગી કરે

પુણ્ય ભોગવવા સૌકોઈ તલસી રહે,

પાપનો વધતાં ભાર, સૌ તારાં ચરણે ધરે

વાતમાં સૌ તને તો સર્વ ઠેકાણે જુએ,

એ જ પાપ આચરતાં માડી કદી ના ખચકાયે

ભૂખ લાગતાં સૌનું મન ભૂખમાં વળે,

અન્યને ભૂખ્યું જુએ, તારો વાસ તેમાં વીસરે

અન્ય પર દયા કરતાં ટાણે સૌ તને ભૂલે,

દયાની માગણી માડી તારી પાસે સૌ કરે

કર્મ કરવા ટાણે હૈયેથી મારું-મારું ના છૂટે,

ભોગવવા ટાણે માડી, દોષ તેનો તને ધરે

હસતાં-હસતાં દોષ સ્વીકારી માડી તું માફ કરે,

તોય તારો માનવી તારા ઉપકાર સદા ભૂલે
1986-03-07https://i.ytimg.com/vi/XDDUW_IngYU/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=XDDUW_IngYU


First...394395396...Last