BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 397 | Date: 09-Mar-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

અપૂર્ણ છું હું તો માડી, તું તો છે પૂર્ણ માડી

  No Audio

apurna chhum hum to madi, tum to chhe purna madi

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1986-03-09 1986-03-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1886 અપૂર્ણ છું હું તો માડી, તું તો છે પૂર્ણ માડી અપૂર્ણ છું હું તો માડી, તું તો છે પૂર્ણ માડી,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
ભૂલો કરતો હું તો માડી, માફ કરતી તું તો સદાય,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
લોભ-લાલચે લપટાતો, એમાં તું તો બચાવે સદાય,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
મૂંઝાતો જ્યારે-જ્યારે હું તો, માર્ગ કાઢે તું તો સદાય,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
માયામાં આંખ મારી ઘેરાતી, રાહ તું તો જોતી સદાય,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
અહંકાર ઘેરે હૈયાને જ્યારે માડી, હાથ ઝાલી કરે તું સહાય,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
દુનિયાના દુઃખમાં ઘેરાઉં જ્યારે, સુઝાડે એમાં ઉપાય,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
યુગો-યુગોથી છે વિયોગ તારો, વિયોગે ઝૂરું સદાય,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
કાટ ખાધેલું લોખંડ હું તો માડી, તું છે પારસમણિ માત,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
તાર્યા કંઈકને તેં માડી, ઉગાર્યા વળી કંઈકને માત,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
Gujarati Bhajan no. 397 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
અપૂર્ણ છું હું તો માડી, તું તો છે પૂર્ણ માડી,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
ભૂલો કરતો હું તો માડી, માફ કરતી તું તો સદાય,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
લોભ-લાલચે લપટાતો, એમાં તું તો બચાવે સદાય,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
મૂંઝાતો જ્યારે-જ્યારે હું તો, માર્ગ કાઢે તું તો સદાય,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
માયામાં આંખ મારી ઘેરાતી, રાહ તું તો જોતી સદાય,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
અહંકાર ઘેરે હૈયાને જ્યારે માડી, હાથ ઝાલી કરે તું સહાય,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
દુનિયાના દુઃખમાં ઘેરાઉં જ્યારે, સુઝાડે એમાં ઉપાય,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
યુગો-યુગોથી છે વિયોગ તારો, વિયોગે ઝૂરું સદાય,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
કાટ ખાધેલું લોખંડ હું તો માડી, તું છે પારસમણિ માત,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
તાર્યા કંઈકને તેં માડી, ઉગાર્યા વળી કંઈકને માત,
   તોય મારી પાસે આવતાં માડી, તું કેમ ખચકાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
apūrṇa chuṁ huṁ tō māḍī, tuṁ tō chē pūrṇa māḍī,
tōya mārī pāsē āvatāṁ māḍī, tuṁ kēma khacakāya
bhūlō karatō huṁ tō māḍī, māpha karatī tuṁ tō sadāya,
tōya mārī pāsē āvatāṁ māḍī, tuṁ kēma khacakāya
lōbha-lālacē lapaṭātō, ēmāṁ tuṁ tō bacāvē sadāya,
tōya mārī pāsē āvatāṁ māḍī, tuṁ kēma khacakāya
mūṁjhātō jyārē-jyārē huṁ tō, mārga kāḍhē tuṁ tō sadāya,
tōya mārī pāsē āvatāṁ māḍī, tuṁ kēma khacakāya
māyāmāṁ āṁkha mārī ghērātī, rāha tuṁ tō jōtī sadāya,
tōya mārī pāsē āvatāṁ māḍī, tuṁ kēma khacakāya
ahaṁkāra ghērē haiyānē jyārē māḍī, hātha jhālī karē tuṁ sahāya,
tōya mārī pāsē āvatāṁ māḍī, tuṁ kēma khacakāya
duniyānā duḥkhamāṁ ghērāuṁ jyārē, sujhāḍē ēmāṁ upāya,
tōya mārī pāsē āvatāṁ māḍī, tuṁ kēma khacakāya
yugō-yugōthī chē viyōga tārō, viyōgē jhūruṁ sadāya,
tōya mārī pāsē āvatāṁ māḍī, tuṁ kēma khacakāya
kāṭa khādhēluṁ lōkhaṁḍa huṁ tō māḍī, tuṁ chē pārasamaṇi māta,
tōya mārī pāsē āvatāṁ māḍī, tuṁ kēma khacakāya
tāryā kaṁīkanē tēṁ māḍī, ugāryā valī kaṁīkanē māta,
tōya mārī pāsē āvatāṁ māḍī, tuṁ kēma khacakāya

Explanation in English
Although I am incomplete Mother, You are complete Mother,
Yet, why do You hesitate to come to me Mother
I keep on making mistakes Mother, You ever forgave me,
Yet, why do You hesitate to come to me Mother,
I have been engulfed in greed, Yet You have always saved me from it,
Yet, why do You hesitate to come to me Mother,
Whenever I am confused, You have always guided me the path,
Yet, why do You hesitate to come to me Mother,
My eyes have been filled with worldly pleasure, Yet You have always waited for me,
Yet, why do You hesitate to come to me Mother,
Whenever the heart is surrounded with ego, You have always helped me by holding my hand,
Yet, why do You hesitate to come to me Mother,
Whenever I am surrounded by the worldly sorrows, You suggest me a solution,
Yet, why do You hesitate to come to me Mother,
Since ages there is a longing for You, I always suffer Your separation,
Yet, why do You hesitate to come to me Mother,
I am the rusted metal Mother, You are the most precious jewel (Parasmani) Mother,
Yet, why do You hesitate to come to me Mother,
You have saved many Mother, You have uplifted many Mother,
Yet, why do You hesitate to come to me Mother.

Here, Kakaji is longing to meet the Divine Mother and urges Her not to hesitate to come and meet him.

First...396397398399400...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall