Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 400 | Date: 10-Mar-1986
ઊંડી ખીણમાં ગબડ્યો છું જ્યાં, માડી મને બચાવજે
Ūṁḍī khīṇamāṁ gabaḍyō chuṁ jyāṁ, māḍī manē bacāvajē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 400 | Date: 10-Mar-1986

ઊંડી ખીણમાં ગબડ્યો છું જ્યાં, માડી મને બચાવજે

  No Audio

ūṁḍī khīṇamāṁ gabaḍyō chuṁ jyāṁ, māḍī manē bacāvajē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-03-10 1986-03-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1889 ઊંડી ખીણમાં ગબડ્યો છું જ્યાં, માડી મને બચાવજે ઊંડી ખીણમાં ગબડ્યો છું જ્યાં, માડી મને બચાવજે

હોશકોશ ઊડી ગયા છે મારા જ્યાં, માડી મને બચાવજે

ન જાણું ક્યાંથી આવ્યો આ જગમાં, માડી મને બચાવજે

ન જાણું જગ છોડી ક્યાં જવાનો, માડી મને બચાવજે

ઊંચકાતો નથી મારો ભાર જ્યાં, માડી મને બચાવજે

તારી તરફ દૃષ્ટિ માંડી બેઠો છું જ્યાં, માડી મને બચાવજે

જાણતો નથી તવ પૂજનવિધિ જ્યાં, માડી મને બચાવજે

અન્ય કોઈ નથી કોઈ સહારો જ્યાં, માડી મને બચાવજે

કેવળ નામ તારું હૈયે આવે છે જ્યાં, માડી મને બચાવજે

તારી આશ ધરી બેઠો છું જ્યાં, માડી મને બચાવજે

તેં તો તાર્યા છે અન્યને જ્યાં, માડી મને બચાવજે

તું તો કરુણાકારી છે જ્યાં, માડી મને બચાવજે

તું તો છે દીનદયાળી જ્યાં, માડી મને બચાવજે

આર્તનાદથી હવે તને પોકારું છું જ્યાં, માડી મને બચાવજે
View Original Increase Font Decrease Font


ઊંડી ખીણમાં ગબડ્યો છું જ્યાં, માડી મને બચાવજે

હોશકોશ ઊડી ગયા છે મારા જ્યાં, માડી મને બચાવજે

ન જાણું ક્યાંથી આવ્યો આ જગમાં, માડી મને બચાવજે

ન જાણું જગ છોડી ક્યાં જવાનો, માડી મને બચાવજે

ઊંચકાતો નથી મારો ભાર જ્યાં, માડી મને બચાવજે

તારી તરફ દૃષ્ટિ માંડી બેઠો છું જ્યાં, માડી મને બચાવજે

જાણતો નથી તવ પૂજનવિધિ જ્યાં, માડી મને બચાવજે

અન્ય કોઈ નથી કોઈ સહારો જ્યાં, માડી મને બચાવજે

કેવળ નામ તારું હૈયે આવે છે જ્યાં, માડી મને બચાવજે

તારી આશ ધરી બેઠો છું જ્યાં, માડી મને બચાવજે

તેં તો તાર્યા છે અન્યને જ્યાં, માડી મને બચાવજે

તું તો કરુણાકારી છે જ્યાં, માડી મને બચાવજે

તું તો છે દીનદયાળી જ્યાં, માડી મને બચાવજે

આર્તનાદથી હવે તને પોકારું છું જ્યાં, માડી મને બચાવજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ūṁḍī khīṇamāṁ gabaḍyō chuṁ jyāṁ, māḍī manē bacāvajē

hōśakōśa ūḍī gayā chē mārā jyāṁ, māḍī manē bacāvajē

na jāṇuṁ kyāṁthī āvyō ā jagamāṁ, māḍī manē bacāvajē

na jāṇuṁ jaga chōḍī kyāṁ javānō, māḍī manē bacāvajē

ūṁcakātō nathī mārō bhāra jyāṁ, māḍī manē bacāvajē

tārī tarapha dr̥ṣṭi māṁḍī bēṭhō chuṁ jyāṁ, māḍī manē bacāvajē

jāṇatō nathī tava pūjanavidhi jyāṁ, māḍī manē bacāvajē

anya kōī nathī kōī sahārō jyāṁ, māḍī manē bacāvajē

kēvala nāma tāruṁ haiyē āvē chē jyāṁ, māḍī manē bacāvajē

tārī āśa dharī bēṭhō chuṁ jyāṁ, māḍī manē bacāvajē

tēṁ tō tāryā chē anyanē jyāṁ, māḍī manē bacāvajē

tuṁ tō karuṇākārī chē jyāṁ, māḍī manē bacāvajē

tuṁ tō chē dīnadayālī jyāṁ, māḍī manē bacāvajē

ārtanādathī havē tanē pōkāruṁ chuṁ jyāṁ, māḍī manē bacāvajē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Here, in this bhajan the devotee is asking the Divine Mother to save him from all the calamities and difficulties he would face in his life-

I have fallen into a deep valley, save me Mother.

I have lost my consciousness where, save me Mother.

I don't know how I came into this world, save me Mother.

I don't know where I will go after leaving this world, save me Mother.

Where I cannot lift my own weight, save me Mother.

Where I sit and cast my gaze at You, save me Mother.

Where I do not know how to perform Your ritual, save me Mother.

Where i do not have any support, save me Mother.

Where only Your name is chanted in my heart, save me Mother.

Where I just waited hopefully for You, save me Mother.

Where You have uplifted many, save me Mother.

Where You are the compassionate one, save me Mother.

Where You are the benevolent one, save me Mother.

Where I call You from my heart, save me Mother.

Here, Kakaji urges the Divine Mother to save him from all the adverse conditions he faces in his life.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 400 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...400401402...Last